Filologia francuska

Filologia francuska

Filologia francuska

26.01.2022

Filologia francuska – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku filologia francuska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia francuska w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia francuska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia literatury francuskiej
 • gramatyka opisowa języka francuskiego
 • historia Francji
 • wstęp do językoznawstwa
 • język łaciński
 • teoria literatury
 • historia języka francuskiego

 

Uniwersytet Jagielloński to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej oraz 50 tysięcy studentów i doktorantów. A jakie kierunki kształcenia widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Filologia francuska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia francuska na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia literatury francuskiej, gramatyka opisowa języka francuskiego, historia Francji, wstęp do językoznawstwa, język łaciński, teoria literatury, historia języka francuskiego, tłumaczenie użytkowe, podstawy dydaktyki, tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w roli tłumacza, nauczyciela, dziennikarza, konsultanta, edytora.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia francuska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Tomek, student Filologii francuskiej mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w Polsce i studiowanie na niej jest prawdziwym wyzwaniem. Ale to przecież dobrze. Przez wysoki poziom kształcenia zdobędę świetne kwalifikacje.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA FRANCUSKA - ważne informacje

Filologia francuska studia Kraków

Filologia francuska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filologia francuska na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury,
 • metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • złożonej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń,
 • funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej,
 • analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich,
 • historii literatury francuskiej i frankofońskiej,
 • kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych,
 • życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia francuska:

Absolwent kierunku Filologia francuska na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)