Filologia włoska

Filologia włoska

Filologia włoska – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński kształci studentów od 1364 roku, kiedy to Kazimierz Wielki powołał do życia Studium Generale. Dzisiaj to prestiżowa i uznana w całej Europie szkoła wyższa, którą każdego roku wybiera niezliczona ilość młodych ludzi. W szerokiej gamie kierunków kształcenia, pod literą „F”, kandydaci odnajdą kierunek Filologia włoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kierunków rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie studiów italianistycznych, czyli współczesnego języka włoskiego, włoskiej literatury współczesnej i dawnej.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: praktyczna nauka języka włoskiego, historia literatury, gramatyka opisowa, historia Włoch, cywilizacja włoska, gramatyka kontrastywna, teoria literatury, ochrona własności intelektualnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka włoskiego.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Rafał, student Filologii włoskiej mówi:

„Studiuję Filologię włoską, bo szalenie interesują mnie Włochy i wszystko co z nimi związane, począwszy od literatury po piłkę nożną. Chcą poznać każdy szczegół dotyczący tego kraju musiałem wybrać uczelnię, dzięki której dowiem się niemal wszystkiego. Właśnie dlatego wybrałem naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • aparatu pojęciowo- terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii,
  • języka i literatury włoskiej,
  • analizy i interpretacji tekstów kultury,
  • zasad ochrony własności intelektualnej,
  • współczesnego życia kulturalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • redakcjach czasopism,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce,
  • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka włoskiego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia włoska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UJ

Komentarze (0)