Filozofia

Filozofia

Filozofia

26.01.2022

Filozofia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • epistemologia
 • estetyka
 • argumenty bioetyki
 • etyka wojny
 • historia filozofii politycznej
 • egzystencjalizm
 • filozofia polskiego romantyzmu
 • logika
 • filozofia czasu i przestrzeni
 • filozofia kultury

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Filozofia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która obejmuje logikę, historię filozofii, ontologię, epistemologię, etykę, estetykę oraz filozofię społeczną. Ponadto, studenci rozwijają umiejętności prezentowania poglądów i stanowisk filozoficznych, analizy i interpretacji tekstów filozoficznych, artykułowania i uzasadniania własnych poglądów. Filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim to także zdolność do twórczego i krytycznego myślenia, a nawet prób samodzielnych rozstrzygnięć problemów filozoficznych.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: epistemologia, estetyka, argumenty bioetyki, etyka wojny, historia filozofii politycznej, egzystencjalizm, filozofia polskiego romantyzmu, logika, filozofia czasu i przestrzeni, filozofia kultury, sanskryt. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na UJ będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

 

Opinie

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Mariusz, student Filozofii mówi:

„Filozofia na UJ to ciekawe i oryginalne podejście do tej dziedziny. Odkrywanie nie tylko myśli i idei w przeszłości, ale także badanie ich egzystencji we współczesności. Polecam.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
 • nowoczesnych technik zarządzania,
 • planowania i organizacji pracy.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w pracy badawczej,
 • w instytucjach akademickich,
 • w branży public relations,
 • w branży HR,
 • w innych instytucjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)