Fizyka

Fizyka

Fizyka

26.01.2022

Fizyka – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • narzędzia obliczeniowe fizyki
 • mechanika kwantowa
 • elektrodynamika klasyczna
 • fizyka statystyczna
 • elektryczność i magnetyzm
 • elektronika
 • systemy czasu rzeczywistego
 • fizyka atomowa

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Fizykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, narzędzia obliczeniowe fizyki, mechanika kwantowa, elektrodynamika klasyczna, fizyka statystyczna, elektryczność i magnetyzm, elektronika, systemy czasu rzeczywistego, fizyka atomowa. A co po studiach? Absolwenci Fizyki na UJ znajdą zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, urzędach miar, obserwatoriach astronomicznych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Adam, student Fizyki mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w kraju i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Studiować tutaj to marzenie wielu młodych ludzi, także dlatego, że dyplom uzyskany otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • interpretacji wyników pomiarów,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • zależności termodynamicznych,
 • planowania eksperymentów fizycznych,
 • fizyki teoretycznej,
 • fizyki fazy skondensowanej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • urzędach miar,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)