Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie informacją – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie informacją znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • środowisko informacyjne
 • warsztat informacyjny
 • zachowania informacyjne
 • podstawy zarządzania
 • zarządzanie informacją w organizacji
 • projektowanie i ocena systemów informacji

 

Uniwersytet Jagielloński dał początek szkolnictwu wyższemu w naszym kraju. Obecnie jest uczelnią, która szczyci się średniowieczną tradycją a także liczbą ponad pięćdziesięciu tysięcy studentów. Jakie kierunki mogą wybierać? Na przykład Zarządzanie informacją, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalnych źródeł informacji oraz zasad i sposobów skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji. Studenci uczą się interpretować różne zachowania informacyjne i zarządzać informacją w instytucjach i przedsiębiorstwach, a także kształcą się w zakresie samodzielnego oceniania i projektowania rozwiązań informacyjnych usprawniających działalność człowieka. Zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim to także zasady zarządzania informacją w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz poznanie narzędzi i technik pozyskiwania, gromadzenia, opracowania, przetwarzania, transferowania i udostępniania informacji w różnych uwarunkowaniach współczesnego środowiska informacyjnego.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: środowisko informacyjne, warsztat informacyjny, zachowania informacyjne, podstawy zarządzania, zarządzanie informacją w organizacji, komunikacja interpersonalna, źródła informacji, zarządzanie danymi, projektowanie i ocena systemów informacji, zbiory specjalne i rynek antykwaryczny, wstęp do pragmatyki językowej, czytelnictwo i recepcja informacji. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, mediach, bibliotekach, administracji.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Wojtek, student Zarządzania informacją mówi:

„Zarządzanie informacją to dzisiaj jedna z ważniejszych umiejętności. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby tę umiejętności jak najlepiej w sobie rozwinąć.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - ważne informacje

Zarządzanie informacją studia Kraków

Zarządzanie informacją studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • aktualnych trendów, dylematów i kierunków rozwoju bibliologii i informatologii,
 • planowania i realizacji działań poznawczych i praktycznych w obszarze zarządzania informacją,
 • pojęć, regulacji i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,
 • wybranych aspektów współczesnej kultury oraz zasad i możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie informacją:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • bibliotekach,
 • administracji.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia zarządzanie i marketing w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie i marketing w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)