uczelnia łazarskiego warszawa studia

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Wydział Medyczny

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie jest ośrodkiem naukowo- dydaktycznym, który na tle niepublicznego kształcenia wyższego wyróżnia się pod wieloma względami. Ponad dwadzieścia pięć lat działalności można podzielić na etapy, z których ostatnim jest poszerzenie oferty dydaktycznej o obszar nauk medycznych. To sprawia, że uczelnia kojarzona głównie z przestrzenią prawno- biznesową, stawia kolejny krok do tego, by wychodzić poza ramy schematów i nie powielać powszechnych, nierzadko dość przestarzałych standardów. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie prowadzi własny tok myślenia o wyższym kształceniu, stawiając na innowację i kreatywność. Takie spojrzenie na edukację przynosi uczelni nie tylko coraz liczniejsze grono studentów, ale także prestiżowe wyróżnienia, nagrody i pozytywne opinie.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie powstał w 2016 roku, aby rok później rozpocząć kształcenie na Kierunku Lekarskim, w jednolitym trybie magisterskim. Co ważne, Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Wydział Medyczny i jego sztandarowy kierunek charakteryzują się indywidualizacją procesu nauczania i wynikającą z tego faktu elitarnością. Zajęcia realizowane są w niewielkich grupach, co pozwala na dogłębne wykorzystanie najnowszych materiałów edukacyjnych i zaplecza technologicznego, jak również na przywrócenie relacji mistrz- uczeń, która w standardowym systemie kształcenia ulega zanikowi. Podobnie jak na innych wydziałach uczelni, funkcjonuje wewnętrzny system jakości kształcenia, choć na największą uwagę zasługuje fakt, iż w Uczelni Łazarskiego przyszli lekarze kształceni są także w obszarze komunikacji, aby umiejętność komunikowania się z pacjentem oraz zespołem medycznym była jak najbardziej naturalna.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie składa się z jednostek, które możemy określić mianem punktów nabywania wiedzy i doświadczenia praktycznego. W celu zapewnienia najwyższej jakości nauczania, studentom udostępnione zostało Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych. Centrum składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych. Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny składają się z: pokoju przygotowawczego, trzech sal laboratoryjno- dydaktycznych o łącznej powierzchni 250 m2 oraz pokoju naukowego, który przeznaczony jest do prowadzenia badań naukowych. Pracownia Nauk Morfologicznych to wysokiej jakości zaplecze do nauki anatomii. Obejmuje: salę wykładową wyposażoną w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D, salę anatomii prawidłowej oraz salę sekcyjną. Ponadto, w ramach omawianego przez nas wydziału działa także Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej- pierwsza taka jednostka w skali całego kraju, a w niedalekiej przyszłości działalność rozpocznie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego będą wchodzić pracownie symulacyjne: szpitalnego oddziału ratunkowego, symulator ambulansu, pracownia bloku operacyjnego, pracownia oddziału intensywnej terapii, pracownia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, czy umiejętności klinicznych.

Wiadomo, że poszerzaniu wiedzy nie służą wyłącznie zapisane w harmonogramie zajęcia. Taką funkcję pełnią także koła naukowe, a tych na Wydziale Medycznym nie brakuje. Zainteresowani mają do wyboru:

  • Koło naukowe medycyny ratunkowej,
  • Koło naukowe cytogenetyka,
  • Koło naukowe Students Journal Club,
  • Koło naukowe Health Innovations.

Ponadto, wydział organizuje konferencje i spotkania, a przykładem takiej działalności jest „nMedycyna2018+”, czyli forum naukowe poświęcone nowym technologiom w ochronie zdrowia.

Jak już wspomnieliśmy, Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia, ale nie jest ono wynikiem samej idei, ale przede wszystkim wybitnej kadry naukowej, a także współpracy z licznymi partnerami, wśród których wymienić można: Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, czy Szpital Św. Anny w Piasecznie.

dowiedz się więcej

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)