Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja systemów bezpieczeństwa
 • skutki zagrożeń
 • bezpieczne technologie i procesy produkcyjne
 • organizacja systemów ratownictwa
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • termodynamika
 • modelowanie zagrożeń

 

Bezpieczeństwo jest zagadnieniem, o którym rozmawia się coraz częściej we współczesnym świecie. Głosy w dyskusjach stają się na tyle donośne, że kierunki kształcenia związane z tym problemem zdobywają popularność, ich merytoryczny obszar się powiększa, a chętnych do jego poznania nie brakuje. Kierunki studiów w Szczecinie składają się na długą listę edukacyjnych propozycji. Czy znajdziemy wśród nich taki, który zajmuje się dylematami związanymi z bezpieczeństwem? Oczywiście, że tak. Takim kierunkiem jest Inżynieria bezpieczeństwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia. Jest on skierowany do osób zainteresowanych problematyką zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem zespołów ludzkich, obiektów technicznych oraz środowiska, w których te systemy są eksploatowane.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk technicznych i zagadnień specjalistycznych z obszaru inżynierii bezpieczeństwa, na które składają się między innymi wiadomości z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Studenci nabywają umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Uczą się wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić szkolenia, czy też prowadzić badania okoliczności wypadków i awarii.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Inżynieria bezpieczeństwa? Na przykład: organizacja systemów bezpieczeństwa, skutki zagrożeń, bezpieczne technologie i procesy produkcyjne, organizacja systemów ratownictwa, inżynieria bezpieczeństwa technicznego, termodynamika, modelowanie zagrożeń, techniczne systemy zabezpieczeń, bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego, ochrona mienia i osób, transport ładunków niebezpiecznych, certyfikacja systemów bezpieczeństwa, ratownictwo techniczne, monitorowanie pożarów i instalacje wykrywcze.

Jeśli bezpieczeństwo zyskuje na znaczeniu, to czy wiąże się to z szerszymi możliwościami zawodowymi? Bezpieczeństwo jest zagadnieniem uniwersalnym i tak istotnym, iż wydawać by się mogło, że w tym obszarze szans zatrudnienia nigdy brakować nie powinno. Absolwenci Inżynierii bezpieczeństwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach administracji miast i gmin - na stanowiskach związanych z analizą i oceną stanów zagrożeń i ryzyka, sztabach zarządzania kryzysowego, różnych sektorach gospodarki, w których eksploatowane są urządzenia i systemy techniczne stwarzające zagrożenie dla pracowników, mieszkańców lub otaczającego środowiska.

Studia w Szczecinie to obszerne zagadnienie, co może prowadzić do trudności z podjęciem decyzji o kształceniu. Najpierw należy wybrać odpowiedni kierunek, a potem uczelnię. Skąd mieć pewność, że wybrana przez nas szkoła wyższa spełni nasze oczekiwania?

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Agata, studentka Inżynierii bezpieczeństwa mówi:

„Inżynieria bezpieczeństwa jest bardzo ciekawą dziedziną i nieprawdą jest, że skierowaną wyłącznie do mężczyzn. Bezpieczeństwo jest ważne dla wszystkich i wszystkich obejmuje. To świetne studia, dające olbrzymią satysfakcję. Jeśli chcecie studiować ciekawy kierunek, wybierzcie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ryzyka z wykorzystaniem metod statystycznych i obliczeniowych,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • logistyki w bezpieczeństwie,
 • organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa,
 • organizacji systemów ratownictwa,
 • projektowania instalacji i systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • opracowywania szczegółowych procedur działania w sytuacjach zagrożenia i stanach nadzwyczajnych,
 • monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa systemów transportowych,
 • bezpieczeństwa informacji,
 • prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków jednostek transportowych,
 • organizowania pracy oraz prowadzenia szkoleń z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ubezpieczania obiektów i systemów technicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach,
 • komórkach i urzędach administracji miast i gmin,
 • sztabach zarządzania kryzysowego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

Komentarze (1)

M. odpowiedz

Z całego serca nie polecam. Studia bardzo ciężkie, a nie dają żadnych uprawnień...Pracę jest bardzo ciężko znaleźć. Poziom kształcenia również bardzo słaby.