Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunki studiów

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bezpieczeństwo to rzecz najważniejsza, z tym każdy się zgodzi. Zarządzanie to coraz popularniejsza dyscyplina, bez której powstaje zamęt i nieporządek. Jakość to coś, na co zwracamy coraz baczniejszą uwagę. Żywność to jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Czy właśnie z połączenia wymienionych zagadnień powstaje najpopularniejszy kierunek kształcenia? Czy najpopularniejszy, to jeszcze zbyt prędko oceniać, ale na pewno szalenie ważny. Dla każdego z nas. Aby ułatwić zagłębianie się w kierunek, należy wyjaśnić, że obejmuje on nauki rolnicze, przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne oraz medyczne. Znajdziemy go w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdyż jest tam prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych, dzięki której będzie łatwiej zaznajomić się i zrozumieć obszar technologii przetwórstwa surowców spożywczych, analizy zagrożeń i ryzyka w żywności, jak i ich wpływu na zdrowie publiczne. Studenci zapoznają się z fizjologią trawienia i przemian składników pokarmowych, związkami chemicznymi obecnymi w żywności, a także metodami zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności. Ponadto, pozyskują wiedzę w zakresie otrzymywania i wykorzystania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to kierunek, który prowadzony jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dzielą się na wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Dlatego w toku nauki realizowane są przedmioty obejmujące różne dziedziny i zagadnienia. Jakie są to przedmioty? Na przykład: biochemia, toksykologia żywności, mikrobiologia żywności, higiena i bezpieczeństwo żywności, chemia żywności, globalizacja a bezpieczeństwo żywności, analiza instrumentalna żywności, podstawy żywienia człowieka, logistyka w łańcuchu żywnościowym, dystrybucja żywności, zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywności, towaroznawstwo i znakowanie żywności. O pozyskanej wiedzy oraz nabytych umiejętnościach jeszcze sobie opowiemy, ale warto nakreślić czym mogą być tzw. kompetencje społeczne, zwłaszcza w obszarze omawianego przez nas kierunku? Otóż, kompetencje społeczne sprowadzają się do świadomości przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur, odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, a także popularyzacji zdobytej wiedzy.

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności wydaje się dość jasnym zagadnieniem i zapewne nietrudno zgadnąć, czym można zajmować się zawodowo będąc specjalistą w tej dziedzinie. Absolwenci omawianego przez nas kierunku mogą pracować w laboratoriach analizy żywności, organizacjach nadzoru przetwórstwa spożywczego, różnych działach przemysłu spożywczego, urzędach celnych, inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz innych placówkach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości.

Szczeciński ZUT powstał w 2009 roku, z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej i kształci studentów w ramach dziesięciu wydziałów.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Ola, studentka Zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności mówi:

„ZUT to nowoczesna uczelnia, dlatego każdy student ma poczucie, że zdobywa wiedzę dopasowaną do oczekiwań współczesnej rzeczywistości i że rozwija ważne umiejętności, które na pewno wykorzysta w swoim życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • roli i różnorodności biologicznej środowiska,
 • charakterystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze,
 • wzajemnych relacji przetwórstwa spożywczego i środowiska naturalnego,
 • czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w żywności,
 • procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu,
 • otrzymywania i wykorzystywania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności,
 • fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych,
 • organizacji kontroli oraz systemów zapewniania jakości żywności,
 • metod zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności,
 • możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności,
 • zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością żywności

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach analizy żywności,
 • organizacjach nadzoru przetwórstwa spożywczego,
 • różnych działach przemysłu spożywczego,
 • urzędach celnych,
 • inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • innych placówkach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności - wszystko co musisz wiedzieć

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT

Komentarze (0)