Organizacja turystyki historycznej

Organizacja turystyki historycznej

Organizacja turystyki historycznej

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Organizacja turystyki historycznej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Historia to przygoda, wędrówka po znaczących wydarzeniach i poznawanie tych, którzy odcisnęli piętno na losach świata. Dlaczego więc niektórzy uczniowie uważają tę dziedzinę za nudną? Prawdopodobnie z powodu nieodpowiedniego jej przedstawienia i formy kształcenia. Czy nauka może być dobrą zabawą? Jak najbardziej tak. Wystarczy tylko znaleźć na to dobry przepis. A taki przepis mają w Kielcach. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, wszyscy zainteresowani innym spojrzeniem na historię odnajdą kierunek Organizacja turystyki historycznej, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, która z jednej strony obejmuje historię, archeologię, historię sztuki, czy geografię, a z drugiej porusza zagadnienia związane z ekonomiką i zarządzaniem oraz zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych. Organizacja turystyki historycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie krajoznawstwa, organizowania i promowania ruchu turystycznego. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W przypadku dyscyplin związanych z historią niezwykle istotne jest nauczanie, jak również następstwa kształcenia. Mówiąc dokładniej, niezwykłą sztuką jest zainteresowanie niełatwą i skomplikowaną dyscypliną, a sztuka ta leży po stronie wykładowców kierunku, jak również po stronie absolwentów, którzy po ukończeniu nauki będą zdobytą wiedzę przekazywać.

Organizacja turystyki historycznej nie jest popularnym kierunkiem kształcenia, lecz warto wierzyć w to, że ten stan kiedyś ulegnie zmianie. Dlaczego? Aby stworzyć jak najlepszą formę działalności propagującą wiedzę historyczną. A czym mogą zająć się osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Organizacji turystyki historycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych, w administracji samorządowej lub państwowej i wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego.

Jak już wspomnieliśmy, omawiany przez nas kierunek studiów nie należy do grona szalenie popularnych, ale do grona ciekawych na pewno tak. Kandydaci zastanawiający się nad jego wyborem nie powinni mieć dużego problemy z wyborem odpowiedniej szkoły wyższej. Pomimo tego, że studia w Kielcach to solidna edukacyjna przestrzeń, to przedstawiany kierunek można odnaleźć na jednej uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? 

Patryk, student Organizacji turystyki historycznej mówi:

„UJK to bardzo ważna uczelnia, bez której Kielce nie byłyby tym samym miastem. Bardzo lubię to miejsce. Jest żywe, wypełnione ciekawymi ludźmi. Studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to przyjemność i przygoda, której na pewno nie zapomnę i za którą po latach będę tęsknił.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Organizację turystyki historycznej:

Absolwent kierunku Organizacja turystyki historycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dziedzictwa kulturowego,
  • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
  • archeologii,
  • zasad obsługi ruchu turystycznego,
  • ekonomiki turystyki,
  • geografii turystycznej,
  • historii i historii sztuki.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Organizacja turystyki historycznej:

Absolwent kierunku Organizacja turystyki historycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach,
  • agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych,
  • administracji samorządowej lub państwowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)