Gospodarowanie zasobami naturalnymi

Gospodarowanie zasobami naturalnymi

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Gospodarowanie zasobami naturalnymi – Politechnika Bydgoska

Na początku należy postawić pytanie: czym są zasoby naturalne? Ogólnie rzecz ujmując, to twory organiczne i nieorganiczne, takie jak zwierzęta, rośliny, wody, czy minerały, które wykorzystywane są przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji. Ponadto, dzielą się one na zasoby odnawialne i nieodnawialne. Jeśli ta część wydaje się zrozumiała, należy przejść do nieco trudniejszego pytania: w jaki sposób można tymi zasobami gospodarować? Na te oraz podobne pytania odpowie kierunek o nazwie Gospodarowanie zasobami naturalnymi, który proponuje kandydatom Politechnika Bydgoska, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych, ich zarządzania, przetwarzania i dystrybucji. Nauka koncentruje się wokół zagadnień z zakresu biologii, chemii, ochrony środowiska i technologii produkcji zwierzęcej, które stanowią fundament zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, zasadami inwentaryzacji, ochroną zasobów fauny, czy przyczynami i skutkami zagrożeń naturalnych. Gospodarowanie zasobami naturalnymi to kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi na Politechnice Bydgoskiej realizowane są poprzez podział przedmiotów na ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia zawiera takie zagadnienia jak: zoologia, botanika, chemia ogólna i nieorganiczna, statystyka z elementami matematyki, mikrobiologia, ochrona środowiska, kopaliny i surowce mineralne, meteorologia i klimatologia, zasoby mórz i oceanów, oceny oddziaływania na środowisko, prawo w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, odnawialne źródła energii, leśnictwo, zasoby modyfikowane genetycznie, zagrożenia cywilizacyjne i klęski żywiołowe, inżynieria wody, waloryzacja przyrodnicza, technologie górnicze, gospodarka łowiecka, rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych.

W dzisiejszych czasach zwracanie uwagi na swoje otoczenie stało się pewnym obowiązkiem, gdyż dbanie o Matkę Ziemię należy do interesu wszystkich. Oprócz bardzo prostych działań, jakie każdy może wykonywać w codziennym życiu, potrzebni są także specjaliści rozwiązujący znacznie poważniejsze problemy. Co się z tym wiąże, absolwenci kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi na Politechnice  Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, służbach ochrony przyrody, ochronie środowiska i gospodarce komunalnej, leśnictwie i nadleśnictwie, przedsiębiorstwach z branży rolno- spożywczej, sektorze melioracyjnym, przedsiębiorstwach specjalizujących się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biurach projektowych, laboratoriach, firmach konsultingowych.

Studia w Bydgoszczy to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w omawianej przez nas dziedzinie. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości zadajmy pytanie.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?


Klaudia, studentka Gospodarowania zasobami naturalnymi mówi:

„Kierunek, który studiuję wyraźnie pokazuje jak nowoczesną uczelnią jest Politechnika Bydgoska. Oferta edukacyjna powinna najlepiej zachęcać do nauki właśnie tutaj.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarowanie zasobami naturalnymi:

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uprawy roślin oraz chowu i hodowli zwierząt,
 • metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych przydatnych w analizie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • zasad inwentaryzacji, monitoringu oraz ochrony zasobów flory i fauny,
 • kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z wyzwaniami społeczno- cywilizacyjnymi i ekonomicznymi,
 • pozyskiwania, wytwarzania, magazynowania i przetwarzania surowców,
 • zrównoważonego zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi:

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • ochronie środowiska i gospodarce komunalnej,
 • laboratoriach,
 • przedsiębiorstwach z branży rolno- spożywczej,
 • przedsiębiorstwach specjalizujących się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • służbach ochrony przyrody,
 • leśnictwie i nadleśnictwie,
 • sektorze melioracyjnym,
 • biurach projektowych,
 • firmach konsultingowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia geograficzne w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt PB

Komentarze (0)