Higiena dentystyczna

Higiena dentystyczna

Higiena dentystyczna – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Termin „higiena dentystyczna” na pewno budzi konkretne skojarzenia, choć nie można wykluczać, że i tak będą one nietrafne. Dlaczego? Jak się okazuje, to znacznie szersza dziedzina, niż można zakładać. Kierunek kształcenia o nazwie Higiena dentystyczna daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych do rozwoju edukacji społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia jamy ustnej a tym samym zdrowia ogólnego, więc i wydłużenia życia, jak i jego jakości. Na tych, którzy nie są zaskoczeni takim opisem, czeka ten kierunek w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy, w obszarze której można wyróżnić wiele elementów. Studenci poznają budowę anatomiczną i procesy fizjologiczne jamy ustnej, metody oceny stanu zdrowia jamy ustnej na podstawie badań podstawowych, jak również podstawy ekonomiczne funkcjonowania praktyki stomatologicznej wszystkich specjalności i interpersonalne aspekty działalności gabinetu stomatologicznego.

Studia na kierunku Higiena dentystyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zakładają przygotowanie do konkretnego zawodu. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: anatomia i fizjologia narządu żucia, historia stomatologii, materiałoznawstwo w stomatologii zachowawczej, zasady prawidłowego żywienia, biochemia, fizjologia ogólna, farmakologia, protetyka stomatologiczna i ćwiczenia zawodowe, stomatologia wieku rozwojowego i ćwiczenia zawodowe, ergonomia i organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym, mikrobiologia, kontrola zachowań zdrowotnych, patologia jamy ustnej, materiałoznawstwo w ortodoncji, choroby zakaźne, opieka stomatologiczna w placówkach oświatowych, periodontologia, przepisy prawne i dokumentacja medyczna, psychologia w gabinecie stomatologicznym, organizacja i zarządzanie.

Realizowany program kształcenia ma na celu rozwinięcie wielu umiejętności. Studenci mają pozyskać praktyczne zdolności posługiwania się instrumentami stomatologicznymi, dbania o drobne narzędzia i duży sprzęt stomatologiczny, przygotowywania, przechowywania i opracowywania materiałów stomatologicznych, czy też obsługiwania i konserwacji aparatury fizykodiagnostycznej i terapeutycznej. Absolwent Higieny dentystycznej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w pracowniach szkolnych oraz gabinetach stomatologicznych i gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Higiena dentystyczna to kierunek, który z jasnych przyczyn prowadzony jest wyłącznie przez uczelnie medyczne. Zainteresowani kształceniem mogą być spokojni, gdyż w Szczecinie również istnieje szansa na pozyskanie wykształcenia w tym zakresie.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Kamila, studentka Higieny dentystycznej mówi:

„Pochodzę ze Szczecina i bardzo cieszy mnie to, że w moim mieście jest tak prestiżowa i uznana uczelnia. Nie muszę nigdzie wyjeżdżać, aby zdobyć solidne wykształcenie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Higienę dentystyczną w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Higiena dentystyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy anatomicznej i procesów fizjologicznych w jamie ustnej,
 • norm zgryzowych na różnych etapach rozwoju jamy ustnej,
 • składu i roli śliny i płytki nazębnej w jamie ustnej oraz metod ich wykrywania i badania,
 • metod oceny stanu zdrowia jamy ustnej na podstawie badań podstawowych oraz badań dodatkowych,
 • promowania zdrowego trybu życia i zasad postępowania profilaktyczno- leczniczego w chorobach narządu żucia,
 • zasad aseptyki, antyseptyki i sterylizacji,
 • podstaw ekonomicznych funkcjonowania praktyki stomatologicznej,
 • przyczyn i głównych objawów chorób dziąseł, przyzębia i błony śluzowej,
 • profilaktyki przeciwnowotworowej w obrębie jamy ustnej,
 • zakażeń jamy ustnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Higiena dentystyczna:

Absolwent kierunku Higiena dentystyczna w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach szkolnych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Higiena dentystyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym PUM

Komentarze (0)