higiena dentystyczna studia

Higiena dentystyczna studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawego kierunku z zakresu studiów medycznych, które rozwiną Twoje zainteresowania w dziedzinie stomatologii? Jeżeli tak to ten kierunek będzie dla Ciebie świetną okazją do rozwoju Twojej pasji i połączeniu jej z przyszłą karierą zawodową!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Higiena dentystyczna? Przede wszystkim zdobędziesz ogólną oraz kierunkową wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz stomatologicznych. Będziesz również legitymować się wiedzą z dziedziny zdrowia publicznego, a także umiejętności organizowania oraz prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej. Nauczysz się też prowadzić dokumentacje medyczne zgodne z nowoczesnymi standardami.

Jak absolwent tego kierunku będziesz w stanie wykonywać zabiegi higieniczno-profilaktyczne z naciskiem na badania jamy ustnej, badania profilaktyczne oraz kosmetyczne uzębianie. Oprócz wiedzy z dziedziny nauk medycznych zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych, takich jak: psychologia, socjologia czy pedagogika. Dzięki takim umiejętnościom będziesz mógł podjąć pracę w oświacie dzieci i dorosłych przy promocji lub instruktażu właściwej higieny jamy ustnej. Jeżeli zatem chciałbyś wziąć czynny udział w kształtowaniu postaw prozdrowotnych to powinieneś koniecznie wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując higienę dentystyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk medycznych, stomatologicznych oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania,
  • organizowania i prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnej z nowoczesnymi standardami,
  • organizowania pracy w pracowni techniki dentystycznej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku higiena dentystyczna

Absolwent kierunku higiena dentystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik promocyjno-oświatowy przy instruktażu higieny jamy ustnej dzieci i dorosłych,
  • pracownik gabinetu dentystycznego – prywatnego lub publicznego,
  • pracownik gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na higienę dentystyczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka i astronomia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku HIGIENA DENTYSTYCZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Higiena dentystyczna

HIGIENA DENTYSTYCZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek higiena dentystyczna prowadzony jest przez:

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Zobacz inne kierunki Medyczne

Komentarze (0)