Dodaj do ulubionych

Higiena dentystyczna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku z zakresu studiów medycznych, które rozwiną Twoje zainteresowania w dziedzinie stomatologii? Jeżeli tak to ten kierunek będzie dla Ciebie świetną okazją do rozwoju Twojej pasji i połączeniu jej z przyszłą karierą zawodową!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Higiena dentystyczna? Przede wszystkim zdobędziesz ogólną oraz kierunkową wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz stomatologicznych. Będziesz również legitymować się wiedzą z dziedziny zdrowia publicznego, a także umiejętności organizowania oraz prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej. Nauczysz się też prowadzić dokumentacje medyczne zgodne z nowoczesnymi standardami.

 

Praca po studiach

Jak absolwent tego kierunku będziesz w stanie wykonywać zabiegi higieniczno-profilaktyczne z naciskiem na badania jamy ustnej, badania profilaktyczne oraz kosmetyczne uzębianie. Oprócz wiedzy z dziedziny nauk medycznych zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych, takich jak: psychologia, socjologia czy pedagogika. Dzięki takim umiejętnościom będziesz mógł podjąć pracę w oświacie dzieci i dorosłych przy promocji lub instruktażu właściwej higieny jamy ustnej. Jeżeli zatem chciałbyś wziąć czynny udział w kształtowaniu postaw prozdrowotnych to powinieneś koniecznie wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na higienę dentystyczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka i astronomia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HIGIENA DENTYSTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE HIGIENA DENTYSTYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Higiena dentystyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku higiena dentystyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując higienę dentystyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk medycznych, stomatologicznych oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania,
 • organizowania i prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnej z nowoczesnymi standardami,
 • organizowania pracy w pracowni techniki dentystycznej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku higiena dentystyczna?

Absolwenci szkół średnich – zanim rozpoczną studia – powinni zastanowić się nie tylko nad tym, jaki kierunek wybrać. Liczy się również forma kształcenia. Uczelnie w Polsce coraz częściej w swojej ofercie mają studia dzienne (stacjonarne), lecz także zaoczne (niestacjonarne). Studia stacjonarne wciąż cieszą się największą popularnością, o studiach niestacjonarnych nikt już jednak nie myśli dzisiaj jak o kształceniu drugiej kategorii. Są one po prostu wybierane przez osoby, którym zależy na wolnym czasie w tygodniu, ponieważ zajęcia odbywają się wtedy podczas weekendowych zjazdów naukowych.

Kierunki studiów takie jak higiena dentystyczna muszą mieć przemyślane programy kształcenia, tak by studenci otrzymali niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Pierwsze semestry nauki będą mieć charakter zapoznania z podstawowymi naukami ścisłymi. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • anatomia prawidłowa;
 • fizjologia człowieka;
 • biochemia.

 

Doskonałe opanowanie podstawowych zagadnień medycznych pozwoli na bardziej świadome zrozumienie najważniejszych procesów, zachodzących w organizmie człowieka, a w szczególności tych, które odbywają się w jamie ustnej. Wiedza studentów higieny dentystycznej da im stabilne podstawy teoretyczne, dzięki którym będą mogli oni rozwinąć umiejętności takie jak:

 • sprawne przeprowadzanie wywiadu medycznego;
 • wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych w obrębie jamy ustnej;
 • realizacja podstawowych zabiegów medycznych;
 • obliczanie wskaźników higieny jamy ustnej.

 

W praktyce oznacza to, że studentów tego kierunku czekają nie tylko ćwiczenia, lecz także praktyki, podczas których będą mogli zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności.

Ile trwają studia na kierunku higiena dentystyczna?

Studia na kierunku higiena dentystyczna dzielą się na dwa podstawowe cykle kształcenia. Studia I stopnia stanowią początek przygody dla absolwentów szkół średnich. Trwają one 3 lata i są czasem zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji. Na zakończenie kształcenia na tym stopniu studenci przystępują do obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

Te osoby, które chciałby zadbać o kompletność swojego wykształcenia, mają możliwość nauki podczas studiów II stopnia. Mają one formę uzupełniającą i systematyzującą wiedzę. Trwają one dwa lata i są również czasem przygotowań do obrony najważniejszej pracy dyplomowej, dzięki której można uzyskać tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku higiena dentystyczna

Absolwent kierunku higiena dentystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik promocyjno-oświatowy przy instruktażu higieny jamy ustnej dzieci i dorosłych,
 • pracownik gabinetu dentystycznego – prywatnego lub publicznego,
 • pracownik gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HIGIENA DENTYSTYCZNA

Komentarze (0)