Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • naukowa informacja medyczna
 • psychologia w ratownictwie medycznym
 • anatomia
 • biochemia
 • biologia medyczna
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • mikrobiologia
 • patofizjologia

 

Ratownictwo medyczne, zwane także medycyną ratunkową to dziedzina, o której słyszał prawie każdy. Podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja i rozpoznanie genezy nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia pacjenta oraz umiejętność organizacji działań zespołowych w warunkach szpitalnych i przedszpitalnych – tak przedstawiają się główne zadania dyscypliny, która realizowana jest jako kierunek studiów. Dostępny jest on w ofercie dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz, co najważniejsze, wiedzy specjalistycznej i umiejętności z obszaru nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci nabywają umiejętności oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych, czy wykonywania defibrylacji. Lista umiejętności jaką nabędą studenci jest bardzo długa, zatem należy wiedzieć, iż Ratownictwo medyczne nie należy na najłatwiejszych kierunków kształcenia.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to długa lista zajęć realizowanych w toku kształcenia. W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: naukowa informacja medyczna, psychologia w ratownictwie medycznym, anatomia, biochemia, biologia medyczna, kwalifikowana pierwsza pomoc, mikrobiologia, patofizjologia, propedeutyka medycyny klinicznej, farmakologia z toksykologią, medyczne czynności ratunkowe, choroby wewnętrzne, traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia z elementami anestezjologii, medycyna sądowa, podstawy onkologii, położnictwo i ginekologia, medycyna katastrof.

Nie trzeba podkreślać, że od ratownika medycznego wymaga się wysokich kwalifikacji i wielu umiejętności, a praca pod presją czasu i w ogromnym stresie należy niemal do codzienności. Dlatego nie każdy może pracować w tym zawodzie, jak i kształcić się w tym kierunku. A kształcenie prowadzi do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających. Absolwent Ratownictwa medycznego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może ponadto pracować jako instruktor pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, zakładach pracy o dużym ryzyko wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, czy też w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Studia w Szczecinie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Ratownictwo medyczne, to musimy skierować swoją uwagę na uczelnię medyczną w mieście.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Jacek, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zapewnia wysokiej jakości wykształcenie i bardzo dobre przygotowanie do zawodu. Nauki jest dużo, ale musi być jej dużo, aby potem z pełną świadomością, odpowiedzialnością i pewnością ratować ludzkie życie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania człowieka chorego,
 • właściwości biomechanicznych tkanek,
 • higieny i epidemiologii,
 • metod rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
 • ogólnej budowy ludzkiego ciała,
 • budowy narządów zmysłów,
 • patofizjologii,
 • pierwszej pomocy,
 • toksykologii,
 • niepożądanego działania leków,
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • szkołach,
 • zakładach pracy,
 • jednostkach straży pożarnej,
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (0)