• DIETETYKA KLINICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Szczecin - kierunek Dietetyka kliniczna
  OPIS: We współczesnym świecie dietetyk to przyjaciel pacjenta pomagający osobie zdrowej w zachowaniu zdrowia, a osobie chorej w skutecznej terapii. W trakcie studiów nabędziesz wiedzę z zakresu żywienia, żywienia klinicznego czy poznasz zagadnienia dotyczące wartości prozdrowotnych żywności. Jako absolwent dietetyki będziesz mógł podjąć pracę w szpitalach bądź przychodniach łącząc ją z poradnictwem we własnych gabinetach dietetycznych.
  PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś dietetykiem/dietetyczką. Pomagasz osobie zdrowej w zachowaniu zdrowia, a osobie chorej w skutecznej terapii. Możesz podjąć pracę w szpitalach, przychodniach bądź we własnym gabinecie dietetycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku dietetyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Uczelnie Szczecin - kierunek Fizjoterapia
  OPIS: W trakcie studiów uzyskasz przygotowanie zawodowe do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób w różnym wieku z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego. Zyskując tytuł magistra fizjoterapii będziesz mógł samodzielnie prowadzić własną praktykę rehabilitacyjną. Możesz również podjąć pracę między innymi w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, hospicjach, gabinetach masażu i SPA, a także salonach fitness czy ośrodkach sportowych.
  PRZYSZŁOŚĆ: Jako fizjoterapeuta/fizjoterapeutka masz szerokie pole do popisu. Możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalach, przychodniach i specjalistycznych poradniach lecz także w gabinetach odnowy biologicznej, uzdrowiskach czy domach opieki. Wielu absolwentów/absolwentek tego kierunku decyduje się na prowadzenie prywatnego gabinetu. Wykorzystasz swoją wiedzę, aby pomóc przywrócić funkcje ruchowe osobom chorym lub niepełnosprawnym. We współczesnym świecie Twoje umiejętności i wiedza są niezwykle potrzebne, gdyż wielu ludzi zapomina o tym jak ważne jest dbanie o sprawność swojego ciała.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów kosmetologia
  W toku studiów nabędziesz wiedzę z zakresu przeprowadzania profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych. Uzyskasz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia działalności np. w gabinetach kosmetologicznych, studiach wizażu, ośrodkach odnowy biologicznej czy hotelach.
  PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś kosmetologiem/kosmetolożką. Na rynku usług to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Posiadasz kompletną wiedzę, która pozwoli Ci na prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Wiesz jak dobierać i wykonywać zabiegi w obrębie twarzy i całego ciała. Właściwie odczytujesz skład kosmetyków i doskonale wiesz, jak je stosować. Potrafisz obsługiwać zaawansowane urządzenia zabiegowe. Dbasz nie tylko o wygląd swoich pacjentów, ale również o ich dobre samopoczucie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku kosmetologia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA KLINICZNA Z TERAPIĄ ZAJĘCIOWĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów logopedia kliniczna z terapią zajęciową

  OPIS: W trakcie studiów uzyskasz przygotowanie zawodowe do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, planowania i wykonywania terapii logopedycznej u osób w różnym wieku z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego. Zyskując tytuł magistra logopedii klinicznej z terapią zajęciową będziesz mógł samodzielnie prowadzić własną praktykę rehabilitacyjną. Możesz również podjąć pracę między innymi w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, hospicjach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej oraz warsztatach terapii zajęciowej.

  PRZYSZŁOŚĆ: Logopeda kliniczny/logopedka kliniczna z terapią zajęciową to zawód dający wiele możliwości. Droga rozwoju zawodowego jest możliwa w ochronie zdrowia, jak i w oświacie. Możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalach, przychodniach i specjalistycznych poradniach ale także domach opieki, hospicjach i szkołach. Wielu absolwentów/absolwentek tego kierunku decyduje się na prowadzenie prywatnego gabinetu. Wykorzystasz swoją wiedzę, aby pomóc przywrócić funkcje komunikacyjne osobom chorym lub niepełnosprawnym. Logopedia jest dziedziną, która zaistniała stosunkowo niedawno, ale daje wiele możliwości rozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Dowolny przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz kwalifikacyjne badanie logopedyczne wykluczające wady wymowy kandydata na studia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów pielęgniarstwo
  OPIS: Studia te przygotują Cię do uzyskania kompetencji w zawodzie i jednocześnie profesjonalnego przygotowania do pracy w wysokospecjalistycznych ośrodkach ochrony zdrowia. Nauczysz się korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki nad pacjentami. Będziesz udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.
  PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś pielęgniarką/pielęgniarzem. Pełnisz niezwykle odpowiedzialną i ważną funkcję w całym systemie opieki zdrowotnej. Asystujesz w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, niesiesz chorym nie tylko pomoc fizyczną, ale i psychiczną. Posiadasz określone uprawnienia do świadczeń leczniczych, zapobiegawczych i medycznych czynności ratunkowych. Aktualnie na świecie Twoja wiedza i umiejętności są bardzo potrzebne we wszystkich jednostkach służby zdrowia: szpitalach, uzdrowiskach, domach opieki czy sanatoriach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku pielęgniarstwo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów położnictwo
  OPIS: Po tym kierunku Twoją rolą zawodową będzie udzielanie opieki położniczej, ginekologiczno-onkologicznej i neonatologicznej. Będziesz sprawować opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem do 42. dnia życia, kobietą i jej rodziną w okresie przedkoncepcyjnym, prokreacji, przekwitania i starości. Będziesz ponadto prowadzić edukację w szerokim zakresie, np. na temat rozrodu i metod planowania rodziny.
  PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś położną/położnym. Pracujesz głównie na sali porodowej i otaczasz opieką przyszłe matki. Jesteś nieocenionym wsparciem dla kobiety ciężarnej, jej dziecka oraz jej rodziny. Posiadasz kwalifikacje, aby prowadzić zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie i planowania ciąży. Monitorujesz jej prawidłowy przebieg oraz potrafisz samodzielnie odebrać poród. Wiesz jak postępować w sytuacjach patologicznych, zagrażających zdrowiu i życiu noworodka. Masz wiedzę w zakresie medycyny perinatalnej oraz znasz działania profilaktyczne i pielęgnacyjne dla kobiety ciężarnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia na kierunku położnictwo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów psychologia zdrowia
  OPIS: Ukończenie tych studiów dostarczy Ci wiedzy, która umożliwi umiejscowić, referować oraz dokonywać eksplanacji behawioru człowieka w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielić adekwatnej pomocy. Nabędziesz wiedzę na temat zdrowia i patologii funkcjonowania człowieka przydatną nie tylko w zawodzie psychologa, ale także we wszystkich obszarach, w których ważny jest człowiek. Będziesz w stanie lepiej zrozumieć ludzi i zjawiska dziejące się w otaczającym nas świecie.
  PRZYSZŁOŚĆ: Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz wiedzę nie tylko z zakresu psychologii, ale również medycyny, neuropsychologii czy psychoonkologii. Dbasz o zdrowie psychiczne pacjenta w obliczu jego choroby. Możesz rozwijać się w niemal wszystkich dziedzinach psychologii jak np. psychologia rozwoju, psychologia edukacyjna, psychologia pracy i organizacji, psychologia transportu, itd. Twoje kompetencje pozwalają na pracę z pacjentem poprzez uczestnictwo w procesie leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji i wspierania rodziny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Z BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM I SEKTORA OFFSHORE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore
  W toku studiów będziesz poznawać zagadnienia z zakresu rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa morskiego i sektora offshore  a także systemów ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach. Nie będą Ci obce Regulacje prawne, zasady etyczne odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
   
  PRZYSZŁOŚĆ: Po ukończeniu tego kierunku Twoje kompetencje pozwolą ci pracę w placówkach ochrony zdrowia takich jak Szpitalne Oddziały Ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w specjalistycznych służbach takich jak Państwowa Straż Pożarna, wojsko, policja, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w zakładzie o zwiększonym ryzyku wypadkowości. A może chcesz się sprawdzić jako przedstawiciel/przedstawicielka firmy farmaceutycznej lub instruktor/instruktorka pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy?
   
  Dzięki przedmiotom związanym z bezpieczeństwem morskim oraz sektorem offshore, możesz znaleźć zatrudnienie na jednostkach pływających, platformach wiertniczych, czy morskich/lądowych farmach wiatrowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

AT Ocena odpowiedz

Bardzo proszę o opinie....