Sztuka i wzornictwo szkła

Sztuka i wzornictwo szkła

Sztuka i wzornictwo szkła – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku sztuka i wzornictwo szkła w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka i wzornictwo szkła znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • historia wzornictwa
 • marketing sztuki i kultury
 • podstawy szkła artystycznego
 • podstawy szkła użytkowego
 • podstawy witrażu
 • projektowanie szkła użytkowego
 • rysunek projektowy
 • szkło artystyczne

 

Pierwsze ośrodki szklarstwa powstały prawdopodobnie w Babilonii i Egipcie. Już w XV wieku p.n.e. wyrabiano wazy oraz naczynia do perfum, zatem jest to dziedzina tworzenia starsza niż niektórym się wydaje. W Polsce najstarsze wyroby ze szkła odkryto w Wolinie, a w Kruszwicy pierwszy zakład szklarski, w okolicy XII- XIII wieku. Na bazie tradycji rozwijała się sztuka, a wyroby szklarskie zdobiły domy i mieszkania. Dzisiaj, przedmioty wyrabiane przez artystę to dzieła sztuki, którymi interesuje się niemała rzesza ludzi. Tym, którzy interesują się tą dziedziną oferowany jest kierunek Sztuka i wzornictwo szkła. Proponuje go Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest poznanie i opanowanie techniki i metody pracy w materiale jakim jest szkło. Celem nauki jest także rozwinięcie swobodnej kreacji własnego obszaru poszukiwań formalnych w obrębie zarówno szkła artystycznego, jak i użytkowego. Ponadto, studenci uczą się poruszać we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki. Rozwijają umiejętności kreowania przedmiotu autorskiego, szkła w przestrzeni architektury i przestrzeni publicznej.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: historia sztuki, historia wzornictwa, marketing sztuki i kultury, podstawy szkła artystycznego, podstawy szkła użytkowego, podstawy witrażu, projektowanie szkła użytkowego, rysunek projektowy, szkło artystyczne, technologia szkła i materiałoznawstwo, prawo autorskie, graficzne techniki prezentacji, komputerowe techniki modelowania 3D, projektowanie edytorskie, szkło w architekturze, współczesne sposoby prezentacji i przekazu.

Oczywistym jest, że absolwenci studiów artystycznych pragną prowadzić własną, swobodną działalność twórczą. Niestety, nie jest to najłatwiejsze zajęcie i osoba wchodząca na rynek nierzadko natrafia na wszelakie przeciwności i przeszkody. Ale osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek, oprócz pracy twórczej na własną rękę, mogą również znaleźć zatrudnienie w zespołach projektowych, hutach szkła, czy instytucjach kultury.

Omawiając taki kierunek kształcenia jak Sztuka i wzornictwo szkła wiadomym jest, że poruszamy się wyłącznie w obszarze uczelni artystycznych.

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Bianka, studentka Sztuki i wzornictwa szkła mówi:

„Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu to bardzo kolorowe miejsce, pełne ciekawych ludzi. Uczą się tutaj studenci pragnących zdobyć jak najwięcej wiedzy, a uczą wykładowcy chcący przekazać tej wiedzy jak najwięcej. To wspaniała uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Sztukę i wzornictwo szkła w Akademii Sztuk Pięknych:

Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo szkła w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania dzieła sztuki,
 • form, sposobów zdobienia i technologii szkła charakterystycznych dla danego czasu i miejsca,
 • technologii szkła, jego własności, stosowanych surowców i materiałów, metod formowania,
 • metod projektowania i sposobu przeprowadzania poszczególnych jego etapów,
 • prawa autorskiego,
 • tendencji współczesnej sztuki szkła,
 • operowania warsztatem rysunkowym,
 • wykonywania rysunków technicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Sztuka i wzornictwo szkła:

Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo szkła w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach projektowych,
 • hutach szkła,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest: ocena portfolio oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła jest ocena portfolio oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta kierunki

Jakie są kierunki artystyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. Eugeniusza Gepperta

Komentarze (0)