Administracja publiczna WSB w Chorzowie

Administracja publiczna – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Określenie „administracja publiczna” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”, które oznacza służyć oraz kierować i wykonywać, a zatem administracja publiczna powinna kojarzyć się nam ze służbą publiczną oraz z systemem, który zapewnia odpowiednie wykonywanie prawa, a także umożliwia prawidłowe zarządzanie państwem i realizację interesu publicznego. Dziedzina oraz elementy z nią związane to interesująca propozycja dla tych, którzy interesują się polityką, a także dla tych, którzy w przyszłości chcieliby mieć wpływ na życie w kraju, mieście, gminie, czy powiecie. Chcąc poznać zasady funkcjonowania państwa oraz inne obszary z nimi powiązane, należy zwrócić uwagę na kierunek Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada przygotowanie do pełnienia obowiązków w obszarze instytucji administracji publicznej, w skład której wchodzą administracja samorządowa, administracja rządowa oraz administracja podatkowa. Studenci uczą się poruszać w przepisach prawa administracyjnego i w problematyce administracji publicznej, tworzyć profesjonalną dokumentację, wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji, rozpoznawać relacje instytucjonalne pomiędzy organami administracji publicznej, czy też efektywnie komunikować się z klientami. W toku nauki studenci realizują wizyty studyjne oraz zajęcia w warunkach rzeczywistych, co przygotowuje oraz otwiera na zmiany w porządku prawnym oraz otoczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Studia na kierunku Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiadają następujące specjalności:

 • Administracja podatkowa,
 • Administracja rządowa,
 • Administracja samorządowa,
 • Pracownik cywilny w służbach mundurowych,
 • Zarządzanie w administracji publicznej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: polski system podatkowy, prawo karno- skarbowe, polityka zrównoważonego rozwoju, samorządowa polityka społeczna, podstawy prawa pracy, techniki tworzenia aktów urzędowych, ochrona baz danych i programów komputerowych, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, teoria organizacji i zarządzania, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych, stosunki pracownicze służby cywilnej, zarządzanie zmianą w organizacji.

Administracja publiczna oraz działalność w jej obszarze wymaga solidnych fundamentów wiedzy z zakresu nauk społecznych i wiedzy ekonomicznej. Ponadto, zakres obowiązków ulega zmianom, narzędzia unowocześniają, zatem osoby pragnące pracować w przestrzeni administracyjnej muszą wiedzieć znacznie więcej, wykazywać się umiejętnościami, które jeszcze kilka, bądź kilkanaście lat temu nie były w ogóle potrzebne. W ramach specjalności na omawianym przez nas kierunku studenci uczą się interpretować przepisy prawa podatkowego, wdrażać i oceniać efektywność działań realizowanych przez jednostki administracji publicznej, budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych, kreować otoczenie sprzyjające lokalnej przedsiębiorczości, zarządzać projektami i personelem. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji publicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli doradców zawodowych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa, doradców podatkowych, inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów do spraw zamówień publicznych, referentów do spraw kancelaryjno- biurowych.

Studia w Chorzowie poszerzają swój obszar, a także ulepszają edukacyjną propozycję dla osób chcących uczyć się w tym mieście. Jak duży jest wybór? Czy kierunki studiów w Chorzowie mogą konkurować z dziedzinami dostępnymi w innych miastach?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Matylda, studentka Administracji publicznej mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie daje szansę na pozyskanie wiedzy oraz umiejętności, które razem stanowią mocną podstawę do ciekawej pracy. Polecam, ponieważ to uczelnia inna niż wszystkie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania państwa,
 • podziału władzy w państwie i zasad funkcjonowania organów państwa,
 • zarządzania personelem, projektami i informacją,
 • zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • budowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • zasad pozyskiwania i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej,
 • zasad rozliczania podatku dochodowego,
 • projektowania, wdrażania i oceniania efektywności działań realizowanych przez jednostki administracji publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja publiczna:

Absolwent kierunku Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie jako:

 • inspektor wojewódzki,
 • pracownik ds. zamówień publicznych,
 • specjalista ds. administracyjnych,
 • referent ds. bezpieczeństwa,
 • referent ds. kancelaryjno- biurowych,
 • specjalista ds. rekrutacji,
 • specjalista ds. szkoleń,
 • doradca podatkowy,
 • doradca zawodowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja publiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)