Pedagogika

18.06.2021

Pedagogika WSB w Chorzowie

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Znacznej większości osób, pedagogika kojarzy się z metodami wychowawczymi kierowanymi do dzieci, bądź młodszej młodzieży. Rozwój tej dyscypliny sprawił, że opracowano formy wsparcia i pomocy również dla osób dorosłych, w tym osób starszych, niedostosowanych, borykających się z problemami natury zawodowej. Wszyscy oni mogą korzystać z efektów pedagogiki. Współczesna pedagogika to połączenie bogatej wiedzy, różnorodnych umiejętności, a także jasno określonych cech charakteru, bez których efektywna praca wydaje się niemożliwa. Dlatego studia w tym w zakresie powiększają się, rozszerzają pole swoich badań. Na tych, którzy w przyszłości chcieliby wspierać i pomagać czeka kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku pedagogika w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada pozyskanie wiedzy ogólnej pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi niezbędny fundament do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, planować i realizować działania profilaktyczne, a także wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych.

Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiadają następujące specjalności:

 • Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnej,
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z elementami pomocy społecznej,
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią zajęciową,
 • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna,
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi (na pierwszym stopniu),
 • Andragogika z doradztwem personalno- zawodowym,
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem rodzinnym,
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z socjoterapią,
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: elementy terapii zajęciowej, teorie i metody pracy socjalnej, poradnictwo rodzinne, interwencja kryzysowa w rodzinie, profilaktyka zagrożeń i patologii społecznych, psychologia resocjalizacyjna i readaptacyjna, trening umiejętności wychowawczych, podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, współczesne problemy socjologii pracy, polityka rynku pracy, psychologia pracy z rozwojem zawodowym pracownika, aktywizacja społeczno- kulturalna osób dorosłych, psychologiczne podstawy zdrowia człowieka.

W trakcie studiów studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę na temat uwarunkowań biomedycznych i psychospołecznych zdrowia, rozwijają kompetencje komunikacyjne umożliwiające skuteczne porozumiewanie się z osobami potrzebującymi wsparcia, uczą się podejmowania działań na rzecz zapobiegania wyłączeniu społecznemu i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek i zdrowie, nabywają umiejętności inicjowania współpracy międzypokoleniowej oraz działań społecznych na rzecz pomocy osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli pedagoga szkolnego, wychowawcy w instytucjach pomocy społecznej, konsultanta w ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych, wychowawcy w świetlicy środowiskowej i terapeutycznej.

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia i można go odnaleźć w wielu ofertach edukacyjnych. Naturalnie, bez problemu, odnajdziemy go także w Chorzowie, w omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Daria, studentka Pedagogiki mówi:

„Dla mnie studia pedagogiczne to coś więcej niż tylko nauka. To swego rodzaju trening, ćwiczenia, przygotowanie do pełnienia ważnej misji. Dlatego zdecydowałam się na studia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, aby jak najlepiej się do tej misji przygotować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • udzielania pomocy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej,
 • prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym,
 • poradnictwa pracy, planowania kariery i zarządzania personelem,
 • konstruowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych,
 • metod pracy opiekuńczej z różnymi grupami odbiorców,
 • wspomagania aktywności społeczno- kulturowej osób dorosłych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach poprawczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • stowarzyszeniach,
 • szkołach,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)