Psychologia w biznesie WSB w Chorzowie

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Szeroko rozumiany biznes, niczym dobrze funkcjonująca maszyna, potrzebuje różnorodnych elementów, czyli specjalistów w określonych dziedzinach. Jedną z nich jest psychologia, potrzebna chociażby do prawidłowego zarządzania pracownikami i ich pracą. Psychologia coraz częściej wykorzystywana jest w działalności biznesowej, zatem chcąc zostać jej aktywną częścią warto zwrócić uwagę na kierunek Psychologia w biznesie, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Studenci uczą się zarządzać jednostkami, zespołami lub przedsiębiorstwem, poznają mechanizmy psychologiczne, które mają wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie, jak również uczą się negocjacji, wywierania wpływu i tworzenia wizerunku narzędziami public relations.

Studia na kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiadają następujące specjalności:

 • HR Business Partner,
 • Psychologia menedżera,
 • Psychologia negocjacji i mediacji,
 • Psychologia pozytywna,
 • Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: współczesne kierunki rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, elementy prawa pracy i współpracy z partnerami społecznymi, procesy oceny i rozwoju pracowników w organizacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, psychologia procesów personalnych, stres w pracy menedżera, przywództwo sytuacyjne, komunikacja w zespole, prezentacje i wystąpienia publiczne, zarządzanie sobą i działaniami w czasie, podejmowanie decyzji, komunikacja w negocjacjach, psychologiczne aspekty prowadzenia mediacji gospodarczych, zarządzanie stresem i trening twardości psychicznej, psychologia społeczna a psychologia pozytywna.

Znaczenie psychologii oraz działań z nią związanych rośnie, a niemała konkurencja na rynkach sprawia, że wiedza z tego zakresu z roku na rok ceniona jest coraz bardziej. Program kształcenia omawianego przez nas kierunku został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami o długoletnim, międzynarodowym doświadczeniu, dzięki czemu dostosowany jest do potrzeb potencjalnych pracodawców. W ramach realizowanych specjalności studenci poznają zasady realizowania polityki personalnej, zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników, metody mierzenia kapitału ludzkiego, uczą się jak zarządzać pracownikiem zgodnie z cyklem życia pracownika. A co po studiach? Absolwenci Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli kierowników projektu, specjalistów do spraw sprzedaży, negocjatorów, konsultantów do spraw personalnych, menedżerów działu HR.

Kierunki studiów w Chorzowie to z roku na rok powiększająca się listą interesujących dyscyplin, a niemały wpływ ma na to omawiana przez nas uczelnia.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Kamila, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„WSB to świetne miejsce do zdobywania nowoczesnej wiedzy i rozwijania zainteresowań. Najważniejsze dla mnie jest to, że na zajęciach spotykamy się z ludźmi ze świata biznesu, którzy chętnie dzielą się z nami swoim doświadczeniem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizowania polityki personalnej,
 • zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników,
 • wdrażania procesów personalnych,
 • prowadzenia dialogu z partnerem społecznym,
 • organizowania czasu oraz delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • metod mierzenia kapitału ludzkiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie jako:

 • negocjator,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • konsultant ds. personalnych,
 • menedżer HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)