Logistyka

Logistyka

Logistyka

12.07.2022

Logistyka – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku logistyka w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 40
 • studia niestacjonarne I stopnia: 150

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5880 zł

studia niestacjonarne: od 5400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy logistyki
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka produkcji
 • logistyka dystrybucji
 • podstawy zarządzania łańcuchem dostaw
 • zamówienia publiczne w logistyce
 • informatyka w logistyce
 • logistyka miejska

 

Logistyka posiada co najmniej kilka definicji i każda warta jest zapamiętania. To ogół czynności związanych z planowaniem, realizacją czasowo- przestrzennej transformacji towarów z miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji, czy też zintegrowany system planowania, zarządzania i sterowania strukturą przepływów materiałowych oraz sprzężonych z nimi przepływów informacyjnych i kapitałowych w celu optymalnego tworzenia i transformacji wartości. Niezależnie od tego, którą ze znanych definicji przyjmiemy, logistyka to jeden z popularniejszych kierunków kształcenia, który obierają ci, którzy myślą perspektywicznie i planują interesującą karierę zawodową. Chcąc dołączyć do tego grona należy wybrać kierunek Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także rozwijają zdolności menedżerskie. Poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasad sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, jak również poznają zasady logistycznej obsługi klienta.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy logistyki, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, zamówienia publiczne w logistyce, informatyka w logistyce, logistyka miejska, transport miejski, strategie logistyczne, ubezpieczenia w działalności logistycznej, inżynieria wytwarzania, systemy logistyczne, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, obsługa logistyczna, centra logistyczne.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to kierunek interdyscyplinarny, dający możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z infrastruktury logistycznej, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Co ważne, poznane zagadnienia mają również charakter uniwersalny i zdobyta wiedza może być przydatna różnych stanowiskach, w różnych branżach, co daje możliwość dużego wyboru kształtowania przyszłej ścieżki kariery. Absolwenci Logistyki w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach magazynowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, lotniskach, portach morskich, centralach kontroli ruchu, firmach transportowych, firmach spedycyjnych, firmach kurierskich, instytucjach publicznych.

Kierunki studiów w Warszawie to bardzo długa lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Małgosia, studentka Logistyki mówi:

„Logistyka to kierunek przyszłości, a Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to uczelnia przyszłości. Łącząc te dwie rzeczy otrzymuję wysokiej jakości wykształcenie i gwarancję zatrudnienia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • strategii logistycznych,
 • metod pomiaru efektywności procesów logistycznych,
 • ubezpieczeń w działalności logistycznej,
 • systemów logistycznych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania jakością w logistyce.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach magazynowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • lotniskach,
 • portach morskich,
 • centralach kontroli ruchu,
 • firmach transportowych,
 • firmach spedycyjnych,
 • firmach kurierskich,
 • instytucjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)