Socjokryminologia

Socjokryminologia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - kierunki studiów

Socjokryminologia – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku socjokryminologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjokryminologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przestępczość zorganizowana
 • przestępczość gospodarcza
 • współczesne formy terroryzmu
 • prawo karne
 • problematyka uzależnień
 • polityka walki z przestępczością
 • socjoterapia i resocjalizacja

 

Chociaż brzmi to niezwykle banalnie, ale życie człowieka nie składa się wyłącznie z przyjemności. Sprawy trudne, niewygodne, nierzadko wykraczające poza prawo również mają miejsce i nawet nie wiemy jak ich jest wiele i z jaką siłą funkcjonują wśród ludzi. Naturalnie, zaburzanie porządku, niszczenie harmonii będzie istnieć zawsze, ale przed pewnymi sytuacjami można się bronić, z niektórymi elementami walczyć, i w wielu problemach pomagać. W dużym skrócie właśnie tym zajmuje się Socjokryminologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Chcąc zagłębić się ten szeroki temat, należy wybrać ten kierunek, który realizowany jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Socjokryminologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada poznanie i zrozumienie reguł i procesów, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu nauk socjologicznych, jak również nabywają umiejętności, które związane są z identyfikowaniem ryzyka społecznego, obszarów patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowań i sposobów przeciwdziałania zjawiskom negatywnym.

Studia na kierunku Socjokryminologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie charakteryzują się systemem tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: przestępczość zorganizowana, przestępczość gospodarcza, współczesne formy terroryzmu, prawo karne, problematyka uzależnień, polityka walki z przestępczością, socjoterapia i resocjalizacja, praca z ofiarami przestępstw, subkultury i sekty, socjologia bezpieczeństwa, społeczne uwarunkowania agresji, polityka społeczna, analiza i opracowywanie danych statystycznych, demografia i procesy ludnościowe, socjologia konfliktów społecznych, współczesne teorie socjologiczne.

Oprócz przedmiotów zawartych w programie, studenci mogą poznawać zagadnienia tematyczne do wyboru. Wśród nich znajdują się, między innymi: techniki kryminalistyczne, komunikowanie społeczne, nowe formy przemocy społecznej, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, dziennikarstwo śledcze, czy też wykluczenie społeczne w kontekście polityki społecznej i media wobec dewiacji i patologii społecznych. Bardzo istotną częścią kształcenia na omawianym przez nas kierunku są zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, które pomagają studentom na praktyczną analizę realizowanych zagadnień. W ramach zajęć praktycznych studenci uczestniczą w warsztatach, realizują projekty, odbywają wizyty studyjne, przygotowują narzędzia badawcze. A co po studiach? Absolwenci Socjokryminologii w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie znajdą zatrudnienie w policji, służbie więziennej, organach administracji publicznej i samorządowej, ośrodkach badania opinii publicznej, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach pomocy rodzinie, agencjach badania rynku, zakładach poprawczych, straży miejskiej, ośrodkach dla bezdomnych.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Gabrysia, studentka Socjokryminologii mówi:

„Największą zaletą studiów w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie są bez wątpienia zajęcia praktyczne, które posiadają różne formy. Dzięki nim zdobywamy nie tylko wiedzę, ale uczymy się tę wiedzę wykorzystywać, a także przygotowujemy się do sytuacji, które możemy spotkać już w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjokryminologię w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent kierunku Socjokryminologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa karnego,
 • współczesnych form terroryzmu,
 • cyberprzestępczości,
 • metod badań społecznych,
 • socjologii konfliktów społecznych,
 • problematyki uzależnień,
 • zasad polityki walki z przestępczością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjokryminologia:

Absolwent kierunku Socjokryminologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • służbie więziennej,
 • organach administracji publicznej i samorządowej,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • agencjach badania rynku,
 • zakładach poprawczych,
 • straży miejskiej,
 • ośrodkach dla bezdomnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjokrminologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)