Dodaj do ulubionych

Socjokryminologia - kierunek studiów

Tematy szczególnie trudne, niewygodne i zaburzające łagodne rysy naszej uporządkowanej rzeczywistości, odsuwamy czasem na bezpieczną odległość w myśl zasady: „nie muszę być zaangażowany i zainteresowany problemem, dopóki nie dotyczy mnie on osobiście”. Naturalne mechanizmy obronne, takie jak ten, funkcjonują jednak w opozycji do poznawczej ciekawości i potrzeby rozumienia świata takim, jaki jest naprawdę – bez upiększeń i filtrów. Jednym z ciekawszych obiektów naukowej obserwacji jest społeczeństwo. Zrozumienie zależności między jednostką a zbiorowością, między kulturą, tożsamością i siecią stosunków społecznych, to znakomity punkt wyjścia do tego, by dowiedzieć się więcej o sobie i o swoim miejscu w świecie, być świadomym zmian zachodzących w dookolnej rzeczywistości. Zmiany te, dyktowane szybkim tempem życia i rozwojem cywilizacyjnym, coraz częściej są źródłem niedopasowania i wykolejeń, którym ulegają osoby wolniej reagujące na konieczność uruchomienia w sobie odpowiednich mechanizmów społecznych. To właśnie ich problemy stają się przedmiotem naukowego zainteresowania przyszłych absolwentów, wybierających studia na kierunku socjokryminologia.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś wrażliwy na los innych i chciałbyś przykładać rękę do pomagania osobom ze szczególnymi problemami adaptacyjnymi, zależy Ci na pracy, która zakłada nieustanny kontakt z ludźmi oparty na dogłębnym rozumieniu ich sytuacji, masz rozwinięte umiejętności interpersonalne i potrafisz prowadzić dialog pomimo różnic i trudności komunikacyjnych a każdy zdiagnozowany problem potrafisz efektywnie rozwiązać w oparciu o wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz praktykę pomocową, studia na kierunku socjokryminologia mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zanim zajmiesz się indywidualnymi problemami osób wykluczonych społecznie, skonfliktowanych z prawem lub wymagających ukierunkowania w różnorodnych dziedzinach życia, podejmiesz próbę zrozumienia tych i wielu innych zjawisk w szerszej perspektywie – dzięki przyswojeniu wiedzy z zakresu socjologii i nauk pokrewnych. Poznasz reguły i procesy w oparciu o które funkcjonuje współczesne społeczeństwo, nauczysz się rozpoznawać ryzyko występowania wykluczeń i patologii społecznych oraz przeciwdziałać im za pomocą przeznaczonych do tego metod. Przyjrzysz się najnowszym teoriom przestępczości i nauczysz się identyfikować jej rodzaje – przestępczość zorganizowaną, gospodarczą i pospolitą etc., dowiesz się skąd bierze się agresja i jakie uwarunkowania społeczne wpływają na jej eskalację oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą rozwój najnowszych technologii, wciąż nie do końca rozpoznanych pod kątem przeciwdziałania możliwym aktom przestępczym dokonywanym w cyberprzestrzeni. Opanujesz podstawy prawa karnego, przyjrzysz się polityce walki z przestępczością w Polsce, nauczysz się pracować z ofiarami przestępstw, prowadzić warsztaty socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne oraz rozumieć problematykę uzależnień. W Twojej naukowej optyce znajdą się również zagadnienia związane ze współczesnymi formami terroryzmu, poznasz istniejące sekty i subkultury oraz społeczne mechanizmy ich działania, zostaniesz przygotowany do funkcjonowania w roli lidera, który inicjuje wartościowe zmiany społeczne, potrafi pracować z grupami i aktywizować je do działania.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku socjokryminologia? Społecznie zorientowane wykształcenie umożliwi Ci podjęcie pracy bliskiej ludziom, w szczególności tym, którzy nie rozwiążą własnych problemów i nie zidentyfikują swoich potrzeb bez interwencji osób trzecich, wyposażonych w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Z powodzeniem sprawdzisz się więc w roli pracownika placówek wychowawczych, pogotowi opiekuńczych czy domów dziecka, gdzie będziesz mógł zająć się problemami dzieci i młodzieży, którym wczesna interwencja specjalisty jest wyjątkowo potrzebna w procesie dostosowywania się do norm społecznych. Będziesz mógł również zdecydować się na pracę w charakterze terapeuty lub doradcy w ośrodkach pomocy rodzinie oraz ośrodkach dla bezdomnych, pracować z osobami zdradzającymi zaburzenia zachowania lub zmagającymi się z uzależnieniami, organizować warsztaty i pracownie integrujące społeczność dotkniętą patologiami i wykluczeniem. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku socjokryminologia bardzo często decydują się również na pracę w organach porządku społecznego: w policji, straży miejskiej, służbie więziennej lub w zakładach poprawczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na socjokryminologię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOKRYMINOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Socjokryminologia - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjokryminologia

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjokryminolgię?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • podstaw socjologii i pokrewnych nauk społecznych
   • reguł i procesów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa
   • rozpoznawania ryzyka wystąpienia wykluczeń i patologii społecznych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im w praktyce
   • teorii przestępczości
   • umiejętności rozpoznania i scharakteryzowania rodzajów przestępczości, takich jak przestępczość zorganizowana, pospolita czy gospodarcza
   • procesu powstawania zachowań agresywnych oraz uwarunkowań społecznych wpływających na eskalację agresji
   • zależności między rozwojem najnowszych technologii a pojawianiem się nowych metod przestępczych a także projektowania działań przeciwdziałających przestępczości
   • podstaw prawa karnego
   • polityce walki z przestępczością w Polsce
   • pracy z ofiarami przestępstw
   • prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
   • problematyki uzależnień
   • współczesnych form terroryzmu
   • sekt i subkultur oraz społecznych mechanizmów ich działania
   • inicjowania wartościowych zmian społecznych, pracy w grupie oraz umiejętnego aktywizowania wykluczonych grup społecznych

   Jak wyglądają studia na kierunku socjokryminologia?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek socjokryminologia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia zaoczne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, którym zależy na połączeniu studiów z innymi aktywnościami.

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk socjologicznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Studenci kierunku socjokryminologia otrzymają wszechstronne wykształcenie z zakresu socjologii, kryminologii, nauk politycznych, administracyjnych oraz psychologicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

   • Przestępczość zorganizowana
   • Środowiska defaworyzowane
   • Problematyka uzależnień
   • Socjoterapia i resocjalizacja
   • Psychologia ogólna i społeczna

    

   3. Nabywane umiejętności

   Studia na powyższym kierunku dają możliwość zdobycia wielu cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem można wykorzystać w swojej przyszłej praktyce zawodowej. W czasie licznych warsztatów, studenci nauczą się podstaw rozpoznawania ryzyka społecznego oraz obszarów patologii. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka technik komunikacji, mediacji oraz negocjacji. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z psychologią i resocjalizacją, dzięki którym studenci nauczą się podstaw odpowiedniej diagnostyki i przeprowadzania socjoterapii.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku socjokryminologia można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Studenci, którzy zdecydują się na tę opcję, na naukę poświęcą trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędą tytuł licencjata.

   Gdzie będziesz pracował po kierunku socjokryminolgia?

   Absolwent kierunku socjokryminolgia znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • organach porządku społecznego: w policji, straży miejskiej, służbie więziennej lub w zakładach poprawczych
   • organizator warsztatów i pracowni zajęciowych dla osób wykluczonych społecznie lub skonfliktowanych z prawem
   • socjoterapeuta
   • placówkach opiekuńczych, ośrodkach wychowawczych oraz domach dziecka – jako osoba odpowiedzialna za aktywizację i dostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
   • ośrodkach pomocy rodzinie
   • ośrodkach dla bezdomnych
   • specjalista w zakresie uzależnień oraz problemów osób z zaburzeniami zachowania
   • animator społeczny, kreator lokalnego życia społecznego

   Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOKRYMINOLOGIA

   Komentarze (0)