Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

23.03.2022

Turystyka i rekreacja – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia turystyczna Polski i świata
 • historia kultury i sztuki
 • metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych
 • marketing usług turystycznych
 • organizacja i logistyka masowych imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowych
 • prawo w turystyce i rekreacji

 

Niektóre kierunki kształcenia możemy określić mianem skomplikowanych i trudnych. Niektóre mogą wydawać się łatwiejsze od innych, ale jeden kierunek może zasługiwać na miano przyjemnego. Jaki to kierunek? Turystyka i rekreacja, ponieważ łączy w sobie takie elementy jak poznawanie ciekawych ludzi, odkrywanie interesujących miejsc, podróże, aktywny wypoczynek i zdrowie. Potwierdzeniem takiego określenia może być fakt, że Międzynarodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo określiła ruch turystyczny jako podróże podejmowane dla przyjemności, wypoczynku lub leczenia - pieszo lub jakimkolwiek środkiem komunikacji. Mówiąc już o samej dyscyplinie kształcenia, jest ona skierowana do osób otwartych i ciekawych świata, a także ambitnych i kreatywnych. Jeśli odnajdujecie w sobie wymienione cechy, to zwróćcie uwagę na kierunek Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, zarządzania zespołem, projektem i przedsiębiorstwem turystycznym, obsługi ruchu turystycznego w oparciu o najnowsze trendy i rozwiązania, nawiązywania kontaktów i efektywnego komunikowania.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: geografia turystyczna Polski i świata, historia kultury i sztuki, metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych, marketing usług turystycznych, organizacja i logistyka masowych imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowych, prawo w turystyce i rekreacji, e-biznes i grafika komputerowa w turystyce, informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym, organizacja i logistyka kongresów i konferencji, zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim i gastronomicznym, samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce, projektowanie przedsięwzięć turystycznych. Program studiów przewiduje również obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych, objazdach turystycznych i odbycie praktyk zawodowych zgodnych z wybraną specjalizacją.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program, który realizowany jest w ramach omawianego przez nas kierunku został skonstruowany tak, aby przekazywał studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej.

Dzięki prowadzonym zajęciom otrzymują oni dawkę znajomości relacji międzykulturowych, stosunków międzynarodowych, teorii i praktyki wypoczynku, jak również uczą się w jaki sposób propagować zdrowe i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Z tak bogatym bagażem wiedzy, absolwenci Turystyki i rekreacji w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie znajdą zatrudnienie w biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, administracji rządowej i samorządowej.

Studia w Warszawie to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie?

Natalia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie są dla ludzi pełnych pasji i energii. Tutaj nie można się nudzić. Jeśli chcesz zdobyć dyplom uczelni, który otworzy wiele drzwi do kariery, a na dodatek osiągnąć to w fajnej atmosferze, wybierz SAN. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych,
 • problemów współczesnej turystyki,
 • geografii turystycznej,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży turystycznej,
 • zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim i gastronomicznym,
 • rozpoznawania mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki,
 • systemów informacji i rezerwacji w turystyce,
 • organizacji imprez masowych o charakterze sportowym oraz turystyczno- rekreacyjnym,
 • projektowania przedsięwzięć turystycznych,
 • marketingu usług turystycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • liniach lotniczych,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowo- rekreacyjnych,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)