Studia sportowe Warszawa

Studia sportowe Warszawa

Studia sportowe Warszawa

Największy wybór studiów

sportowych w Warszawie

Odkryj kierunki sportowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

30.01.2023

Studia sportowe Warszawa | woj. mazowieckie

Studia sportowe w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia sportowe Warszawa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia sportowe w Warszawie

Studia sportowe w Warszawie to zestaw kierunków, które umożliwiają pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów. Tymi elementami są między innymi: nauki o kulturze fizycznej, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki biologiczne, czy nauki ekonomiczne. Studia posiadają charakter praktyczny, a studenci studiów sportowych nabywają umiejętności planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej oraz projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego.

Najpopularniejsze kierunki sportowe w Warszawie: Sport, Wychowanie fizyczne.

Współczesne studia sportowe charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach sportowych

Absolwenci studiów sportowych znajdują zatrudnienie między innymi w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, szkołach i instytucjach oświatowych, placówkach dydaktyczno- wychowawczych, instytucjach państwowych i samorządowych działających w obszarze kultury fizycznej.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach związanych ze sportem i kulturą fizyczną wahają się od 3100 zł do 9000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia sportowe w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, biologia, geografia. Postępowanie kwalifikacyjne może zakładać również egzaminy wstępne.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA SPORTOWE W WARSZAWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Chrześcijańska turystyka religijna stacjonarne I stopnia
Gastronomia i hotelarstwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Sport stacjonarne I stopnia, II stopnia
Tourism and recreation stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Turystyka i hotelarstwo stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Turystyka i rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Wychowanie fizyczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są studia sportowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunki sportowe:

TURYSTYKA I REKREACJA

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI SPORTOWE W WARSZAWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia sportowe w Warszawie

Aby dostać się na studia sportowe nie wystarczy dobrze zdać matury - to oczywiście jest konieczne, by dopisać się na listę studentów, jednak najważniejsze są egzaminy wstępne ze sprawności fizycznej.

Dlatego myśląc o karierze sportowca, trenera czy menedżera sportu, powinniście od razu wziąć się za siebie i trenować, trenować, trenować…. Cały czas “robiąc formę”, by podczas egzaminów nie dać się złapać choćby na najmniejszej zadyszce!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia sportowe

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów sportowych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach sportowych w Warszawie:

 

Turystyka i rekreacja:

 • Akademia Wychowania Fizycznego: 220
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 120

 

Wychowanie fizyczne:

 • Akademia Wychowania Fizycznego: 240

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia sportowe w Warszawie

Studia to zagadnienie, które można podzielić na różne sposoby. Dzielimy je ze względu na obszary tematyczne, stopnie, jak również koszty nauki, bowiem studia mogą być bezpłatne oraz odpłatne. Które są bezpłatne? Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne realizowane w uczelniach publicznych. Oznacza to, że studiami płatnymi są studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia indywidualnie ustala termin, w którym informuje o wynikach rekrutacji. Pomimo tego, publikowane są one najczęściej w lipcu, a udostępniane zainteresowanym w internetowych systemach rejestracji kandydatów, znanych pod nazwą IRK, bądź ERK.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 11.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 15.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 19.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać od kandydatów złożenia dokumentów w innej formie. Najczęściej dostarczane są one osobiście, czyli w siedzibie uczelni albo wysyłane pocztą tradycyjną, bądź przesyłane pocztą elektroniczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że każda uczelnia może wymagać także innego zestawu dokumentów. Należy zatem dokładnie zapoznać się z wymaganiami, aby dostarczany do uczelni zestaw był kompletny.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów dotyczy wyłącznie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, co oznacza, że etap ten rozpoczyna się wraz z otrzymaniem informacji o wynikach naboru. Co oczywiste, każdy etap postępowania kwalifikacyjnego ma swoje ramy czasowe, których nie wolno przekroczyć. Kandydaci, którzy spóźnią się ze złożeniem dokumentów mogą zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: od 07.07.2022 do 08.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI SPORTOWE W WARSZAWIE

STUDIA SPORTOWE W WARSZAWIE - PODYPLOMOWE

D
E
F
G
M
P
R
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

Jak wyglądają studia sportowe w Warszawie

Przyszła wykwalifikowana kadra wychowania fizycznego podczas studiów uczy się wielu rzeczy z obszaru nauk społecznych, nauk o kulturze fizycznej oraz nauk przyrodniczych.

Zadaniami absolwentów kierunków sportowych jest umiejętne oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka, wspieranie rozwoju somatycznego i motorycznego. To nader odpowiedzialne zadanie, którego wykonywanie wymaga nie tylko umiejętności, ale i konkretnej wiedzy.

Studia sportowe oczywiście są studiami praktycznymi. Wiele zadań fizycznych, treningowych i ta pełna różnorodność, z pewnością spodoba się fascynatom sportu. Takie przygotowanie do przyszłej pracy, jakie zdobędziecie podczas studiów sportowych (czy to na kierunku sport, czy wychowanie fizyczne) pozwoli Wam na świadome prowadzenie treningów, wspierania innych w fizycznym rozwoju i rozumienie zmian, zachodzących w ciele pod wpływem ukierunkowanej aktywności.

Oprócz tego, studia mają za zadanie przygotować Was, przyszłych pracowników (a może i pracodawców) do wejścia na rynek – stąd liczne zajęcia z ekonomii i finansów. Poznacie doskonale jak działają organizacje sportowe, w jaki sposób finansowana jest reprezentacja Polski i tym podobne.

Studia sportowe w Warszawie nie skupiają się tylko na wychowaniu fizycznym i sporcie, w ofercie szkół wyższych pojawiają się kierunki związane z turystyką, fizjoterapią oraz terapią zajęciową. Możecie również wybrać studia trenersko-menadżerskie, które pozwolą Wam szlifować umiejętności strategiczne. Dlatego jeśli uważacie, że sport to nie tylko zdrowie, ale i pasja, zamiłowanie oraz ścieżka możliwości zawodowych, to studia sportowe w Warszawie, mogą Wam pomóc w samorozwoju i odnalezieniu swego miejsca w świecie!

 

 

Typ studiów

Studia sportowe w Warszawie możemy podzielić na:

 • studia I stopnia (licencjackie, jednolite magisterskie);
 • studia II stopnia.

 

Studia sportowe cieszą się dziś coraz większą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Swoją przygodę z tymi kierunkami rozpoczną od kształcenia I stopnia, które trwa trzy lata. To czas zdobywania najważniejszej wiedzy oraz zawodowych kwalifikacji. Nauka na tym stopniu kończy się również otrzymaniem tytułu licencjata.

Warto zadbać jednak o pełnię wykształcenia i kontynuować intelektualny rozwój na studiach II stopnia. Wtedy nauka trwa z kolei dwa lata i ma charakter uzupełniający. Studenci przygotowują się również do obrony najważniejszej pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, absolwenci studiów sportowych otrzymają tytuły magistrów otwierające niemal wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Kierunek taki jak psychologia sportu można rozpocząć z kolei w formie jednolitej magisterskiej. Oznacza to, że studenci tej interdyscyplinarnej propozycji kształcenia, będą zdobywać wiedzę nieprzerwanie przez pięć lat i dopiero po tym czasie otrzymają tytuł magistra.

 

 

Tryb studiów

Studia sportowe w Warszawie oferują również dwa tryby nauki:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

 

Zastanów się odpowiednio wcześnie, który z trybów wybrać. Studia stacjonarne w Warszawie cieszą się bardzo dużą popularnością, ponieważ wiążą się z regularnym zdobywaniem wiedzy. Dodatkowo nauka na publicznych uczelniach wolna jest od uiszczania opłat za czesne.

Jeśli jednak zależy ci na tym, by twoja forma nauki była bardziej elastyczna, wybierz studia niestacjonarne. Zajęcia odbywać się będą wtedy podczas weekendowych zjazdów naukowych. Część materiału teoretycznego będziesz musiał opanować we własnym zakresie, co i tak zostanie zweryfikowane podczas egzaminów. Pamiętaj również o tym, że studia niestacjonarne są zawsze odpłatne.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

 

Kierunki studiów sportowych w Warszawie:

Studia sportowe znalazły się w ofercie wielu ośrodków akademickich. Oferta kierunkowa obejmuje kilka propozycji, które spełnią oczekiwania każdej osoby interesującej się sportem. Przeanalizuj ją dokładnie by zdecydować się na ten kierunek, który w pełni twoje oczekiwania.

Większość z propozycji ma charakter interdyscyplinarny. Co to oznacza w praktyce? Studia sportowe w Warszawie zapewnią ci wszechstronne wykształcenie odnoszące się także do innych dziedzin takich jak psychologia, dietetyka czy nauczanie. Zastanów się, który z tych obszarów jest najbliższy twoim intelektualnym zainteresowaniem.

Dziś warto wybierać kierunki sportowe, ponieważ coraz częściej zdajemy sobie sprawę, jak ważna w naszym życiu powinna być zbilansowana aktywność fizyczna. Uczelnie w Warszawie przygotowały ciekawe propozycje kierunkowe, które wykształcą specjalistów z rozbudowaną wiedzą i kwalifikacjami, co wzbudzi także szerokie społeczne zaufanie i sprawi, że aktywności związane ze sportem będą po prostu bezpieczne.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów sportowych w Warszawie:

 • gastronomia i hotelarstwo;
 • psychologia sportu;
 • sport;
 • turystyka i rekreacja;
 • wychowanie fizyczne.

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia sportowe w Warszawie?

Wiesz, że chcesz rozpocząć studia sportowe w Warszawie, ale nie wiesz, gdzie się kształcić? Czekają na ciebie różnorodne propozycje przygotowane przez warszawskie ośrodki akademickie. Możesz mieć pewność, że standardy nauczania na każdej takiej uczelni są wysokie, a w przypadku studiów sportowych czekać na ciebie będą zarówno wykłady, jak i niezwykle ważne ćwiczenia praktyczne.

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie kształcić się na studiach sportowych w Warszawie, to do wyboru masz różnorodne uczelnie. Czekać będą na ciebie zarówno uczelnie prywatne, jak i publiczne. Jaka jest zasadnicza różnica między nimi? W przypadku uczelni publicznych nie obowiązują opłaty za czesne za studia stacjonarne.

Prywatne ośrodki akademickie cechują dziś również bardzo wysokie standardy nauczania, więc nie musisz obawiać się o swoje wykształcenie i jakość zdobywanej wiedzy. Sprawdź zatem, na jakich uczelniach możesz rozpocząć sportową edukację!

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki sportowe w Warszawie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Wyższa Menedżerska;
 • Społeczna Akademia Nauk;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • Wyższa Szkoła Bankowa;
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej;
 • Akademia Wychowania Fizycznego;
 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia sportowe w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co właściwie oznacza dla ciebie określenie „dobra praca”? Wbrew pozorom to bardzo szerokie pojęcie, które dla każdego może mieć inną definicję. Oczywiście największe znaczenie mają zarobki, które wynagradzają naszą pracę oraz są odzwierciedleniem zawodowych kompetencji. Można śmiało napisać więc, że dobra praca jest po prostu dobrze płatna. To jednak nie wszystko!

Dobra praca jest składową także innych wielu elementów – powinna przynosić satysfakcję, radość, motywację do dalszego intelektualnego i zawodowego rozwoju.

Niektórzy uważają, że dobra praca powinna być elastyczna, dostosowana do indywidualnego rytmu dobowego itd. A może satysfakcję z pracy będziesz czerpać wyłącznie wtedy, gdy okaże się, że to twoja własna firma? Gdy rozpoczynasz kształcenie masz na szczęście jeszcze trochę czasu, by się nad tym zastanowić.

Co należy zatem zrobić na początku, by myśleć perspektywicznie i zapewnić sobie dobrą pracę na przyszłość? Przede wszystkim wybrać kierunek dostosowany do predyspozycji!

 

Studia sportowe wbrew pozorom są dość szerokie. Zastanów się zatem, jakim obszarem sportu chciałbyś zajmować się w przyszłości:

 • nauczaniem;
 • turystyką;
 • czy może psychologią?

 

W przypadku tych obszarów zawodowych musisz wykazywać inne predyspozycje i zainteresowania. Studia sportowe w Warszawie sprawią, że będziesz je mógł z powodzeniem rozwinąć! Jeżeli wybierzesz kierunek, który sprawia ci radość, możesz mieć pewność, że to pierwszy krok do tego, by w przyszłości cieszyć się dobrą pracą!

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • nauczyciel;
 • trener personalny;
 • psycholog sportu;
 • animator sportowy;
 • animator czasu wolnego;
 • pracownik klubu fitness lub siłowni itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Warszawie?

Wybór uczelni wyższej wcale nie należy do najłatwiejszych. Czy można go jakoś ułatwić? Odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, które pozwolą ci bardziej świadomie przyjrzeć się poszczególnym ośrodkom akademickim oferującym studia sportowe w Warszawie.

 • W jakim trybie chciałbyś się kształcić (stacjonarnym lub zaocznym)?
 • Jakie kierunki studiów najbardziej cię interesują?
 • Czym powinna charakteryzować się uczelnia, którą wybierasz (elastycznością nauczania, dostępem do praktyk i staży itd.)?

Spróbuj logicznie odpowiedzieć na pytania. Rozpisz sobie na kartce zarówno plusy i minusy każdej uczelni, którą bierzesz pod uwagę. W podjęciu decyzji może w szczególności pomóc ci udział w dniach otwartych. To idealna okazja, by porozmawiać z wykładowcami, poznać uczelnię od kuchni, spotkać innych studentów!

Podczas dni otwartych możesz swobodnie zadawać nurtujące cię pytania i po prostu poczuć klimat wybranej uczelni. Pamiętaj o tym, że idealne ośrodki akademickie nie istnieją, ale możesz zdecydować się na taką szkołę wyższą, która spełni twoje oczekiwania. W Warszawie – jako mieście przyjaznym studentom – tym bardziej jest to możliwe!

 

 

Czy warto iść na studia sportowe w Warszawie?

Czy wiesz, że aktywność fizyczna znajduje się obecnie u podstaw piramidy zbilansowanego żywienia? Tak! W praktyce oznacza to, że każdy człowiek powinien zadbać o odpowiednią dawką ruchu i sportu, by cieszyć się długim zdrowiem i uniknąć wielu chorób, zwłaszcza, że dziś prowadzimy w szczególności siedzący tryb życia i zmagamy się z postępującą społeczną nadwagą i otyłością.

Tym bardziej dziś potrzebni są specjaliści, którzy o różnych formach aktywności fizycznej wiedzą wszystko. Oczywiście ważne jest także to, by kwalifikacje specjalistów związanych ze sportem były podparte rzetelną wiedzą budzącą społeczne zaufanie. A tego typu wiedzę mogą zaoferować wyłącznie studia sportowe, więc tym bardziej warto je wybrać!

Na tego typu kierunki powinny decydować się jednak przede wszystkim te osoby, których zainteresowania oscylują przede wszystkim wokół ćwiczeń, psychologii sportu i rekreacji. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz mieć pewność, że studia sportowe przyniosą ci ogrom satysfakcji. Uczelnie w Warszawie zaoferują ci także bardzo wysokie standardy kształcenia – twoja wiedza i kwalifikacje sprawią, że bardzo szybko zostaniesz doceniony na rynku pracy. Najważniejsze jest jednak to, byś do nauki podszedł z pasją i zaangażowaniem!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach sportowych

Gdzie tak właściwie znajdują zatrudnienie wykwalifikowani sportowcy? Przede wszystkim w szkołach (każda specjalność równa się jednoczesnemu zdobyciu uprawnień pedagogicznych), w których to w roli w-fistów dyplomowani pasjonaci sportu dbają o zdrowie i mądre podejście do wysiłku fizycznego dzieci.

Sporo zamieszania na rynku pracy zrobił trend zdrowego żywienia i ćwiczenia, przez który to otworzyło się sporo klubów fitness, siłowni, jogowni - to również są potencjalne miejsca pracy dla przyszłych dyplomowanych trenerów i instruktorów.

Jeśli ktoś z Was myśli o karierze sportowca, to dzięki ukończeniu studiów sportowych i poznaniu ludzi z branży z pewnością uda się Wam pokazać i dotrzeć na zawody, które są niczym otworzenie furtki.

Na menedżerów sportu czekają instytucje, wymagające świeżego spojrzenia i umiejętności organizacyjnych i produkcyjnych, na przykład popularne w Polsce Orliki! Organizowanie eventów sportowych, łączących zabawę z pożytecznością, może Was wciągnąć na dobre.

Jeśli macie wokół siebie grupę zdolnych instruktorów i trenerów, to również otworzenie własnego klubu sportowego, nie powinno dla Was stanowić problemu. Liczne programy wspierające młodych absolwentów szkół wyższych mogą pomóc Wam spełnić marzenia! Praca dla dyplomowanych sportowców jest - trzeba jednak mieć pomysł, jak ją wykorzystać w budowaniu własnej ścieżki kariery!

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA SPORTOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

Studia sportowe możecie realizować na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na której to realizowane są kierunki:

 • Wychowanie fizyczne - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Sport - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Terapia zajęciowa - studia I stopnia, stacjonarne
 • Turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Fizjoterapia - studia I i II stopnia stacjonarne

dowiedz się więcej

 

Akademia Wychowania Fizycznego przygotowuje swoich studentów do wejścia na rynek zawodowy, dbając o praktyczne umiejętności oraz realizację niezbędnych kursów, warsztatów i szkoleń, z jakich zaświadczenia należy zbierać, by mieć większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy po nauce. W ofercie studiów podyplomowych uczelni znajdują się takie kierunki jak dziennikarstwo sportowe, gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, relaksacja i joga, trener personalny, taniec, psychologia sportu, żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie.

 


WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI W SPORCIE STUDIA SPORTOWE

Kolejną uczelnią oferującą kształcenie w zakresie studiów sportowych jest Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, to uczelnia prywatna, stawiająca sobie za cel profesjonalne przygotowanie trenerów i kadry zarządzającej aktywnością sportową zawodników, do pracy w zawodzie trenera, menedżera, instruktora. Podczas licznych obozów i campusów studenci zdobywają uprawnienia i certyfikaty instruktorskie, takie jak: instruktor turystyki kwalifikowanej, instruktor turystyki rowerowej, instruktor turystyki kajakowej, instruktor nordic walking, instruktor fitness, animator czasu wolnego, instruktor gier i zabaw, instruktor nauki jazdy na nartach, instruktor nauki jazdy na snowboardzie, instruktor nauki pływania. Na uczelni tej możecie realizować studia I i II stopnia (także z możliwością dostosowania Indywidualnego Programu Kształcenia), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, realizując specjalności:

 • Instruktor Treningu Personalnego - studia I i II stopnia
 • Instruktor Sportu Piłka Nożna - studia I stopnia, a potem Trener II Klasy Piłka Nożna - studia II stopnia
 • Menedżer Sportu - studia I i II stopnia
 • Menedżer Imprez Sportowych - studia I i II stopnia
 • Menedżer/Instruktor Obiektu Orlik - studia II stopnia

Studia te prowadzone są w specjalizacji trenerskiej oraz menedżerskiej. Uczelnia ta również oferuje możliwość realizacji szeregu kursów i studiów podyplomowych podnoszących Wasze zawodowe kwalifikacje, jednocześnie zwiększając szanse na zatrudnienie po studiach. Studia te ukierunkowane są na praktyczne umiejętności i wypracowanie kompetencji do ich wykorzystania w przyszłej pracy.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)