Studia sportowe

Studia sportowe

Studia sportowe

Największy wybór studiów

sportowych w Polsce

Odkryj ponad 60 kierunków sportowych i sprawdź gdzie możesz studiować

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia sportowe 2024

Studia sportowe w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

W procesie rekrutacji na studia sportowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, chemia, fizyka, geografia, język polski, matematyka, biologia, historia oraz ocena stanu zdrowia kandydata.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Studia sportowe, wbrew panującej opinii, nie są przeznaczone wyłącznie dla sportowców i trenerów. To przestrzeń kształcenia, która się rozwija, oferując pozyskanie wiedzy stanowiącej pewną mieszankę zagadnień. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z pedagogiką sportu, marketingiem w sporcie, zarządzaniem kadrami. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż studia te dzielą się nie tylko na dyscypliny sportowe, ale również profesje; od menedżera organizacji sportowej po fizjoterapeutę.

Popularne kierunki sportowe: wychowanie fizyczne, odnowa biologiczna, diagnostyka sportowa, sport, sport i wellnes, taniec, trener personalny, menedżer sportu i rekreacji, zarządzanie w sporcie.

Jakie możliwości otwierają się po zdobyciu wykształcenia na studiach sportowych? Otóż, studia te wydają się niewielkim obszarem kształcenia, a jednak perspektywy po ich ukończeniu nie są wcale takie nieliczne. Absolwenci studiów sportowych mogą pracować jako trenerzy, trenerzy przygotowania motorycznego, trenerzy personalni, menedżerowie organizacji sportowych, instruktorzy, organizatorzy przedsięwzięć turystycznych, animatorzy rekreacyjno- turystyczni.

Swoje miejsce odnajdą w klubach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, placówkach służby zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach szkolno- wychowawczych, siłowniach i klubach fitness.

Każdy choć raz zetknął się z powiedzeniem mówiącym, że sport to zdrowie. Ale sport to także konkretna wiedza i szczególne umiejętności. Na fundamencie wspaniałych tradycji, studia sportowe rozwijają swój obszar kształcenia, dając absolwentom możliwości obrania różnych dróg zawodowych, gdyż nie trzeba być profesjonalnym sportowcem uprawiającym konkretną dyscyplinę, aby realizować się w tej, jakże ciekawej i popularnej dziedzinie.

czytaj dalej wszystko o studiach sportowych

 

 

KIERUNKI SPORTOWE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Biznes turystyczny I stopnia stacjonarne
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka w sporcie i rekreacji I stopnia stacjonarne
Ekoturystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoturystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hotelarstwo i animacja czasu wolnego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna osób starszych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
Medyczny trener personalny podyplomowe zjazdy, online
Menedżer usług zdrowotnych w turystyce podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy biznes turystyczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnowa biologiczna I stopnia stacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychofizyczne kształtowanie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport - esport I stopnia stacjonarne
Sport - piłka nożna I stopnia stacjonarne
Sport - sporty walki I stopnia stacjonarne
Sport i bezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Sport i wellness I stopnia stacjonarne
Sprawność fizyczna w siłach specjalnych I stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Taniec w kulturze fizycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism and leisure I stopnia, II stopnia stacjonarne
Tourism and recreation I stopnia stacjonarne
Tourism management I stopnia stacjonarne
Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Trener personalny I stopnia stacjonarne
Trener personalny i fitness I stopnia stacjonarne
Trener zdrowia i sprawności fizycznej I stopnia stacjonarne
Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
Turystyka zdrowotna II stopnia stacjonarne
Turystyka zrównoważona II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i sport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i taniec I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie rekreacją i rozrywką I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Adaptowana aktywność fizyczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Akademia praktyków jogi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenera personalnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk gry sportowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Animacja form taneczno-ruchowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Doctor of business administration - zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-sport- technologia i szkolenie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia sportu - studia podyplomowe podyplomowe online
Formy gimnastyczno - taneczne i fitness - studia podyplomowe podyplomowe online
Geoturystyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Instruktor fitness - studia podyplomowe podyplomowe online
Instruktor gimnastyki korekcyjnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Instruktor jazdy konnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Instruktor pływania - studia podyplomowe podyplomowe online
Instruktor tańca - studia podyplomowe podyplomowe online
Joga i relaksacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Korektywa i kompensacja w wychowaniu fizycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager hotelarstwa i turystyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Manager jednostek hotelowych, spa & wellness - studia podyplomowe podyplomowe online
Marketing w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - menedżer sportu i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba -turystyka i hotelarstwo - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba – zarządzanie placówkami sportu i rekreacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Medytacja i ekspresja ruchu - studia podyplomowe podyplomowe online
Menadżer sportu - zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer turystyki zdrowotnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer sportu i rekreacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer turystyki i sportu - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wychowania fizycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne i tradycyjne formy w wellness i spa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnowa biologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnowa biologiczna z elementami wellness i fizjoterapii - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i kreowanie wydarzeń sportowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie sportem - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika trenera sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praktyczna psychologia sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo turystyki i rekreacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia transportu – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Relaksacja i joga - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Start for ph.d. in sport & fitness sciences - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia trenerskie taekwon-do - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium trenerów grupowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szkolne wychowanie fizyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener fitnessu i ćwiczeń siłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu) - studia podyplomowe podyplomowe online
Trener mentalny w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener personalny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener personalny (osobisty) - studia podyplomowe podyplomowe online
Trener przygotowania motorycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Trener przygotowania motorycznego w grach zespołowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener przygotowania sprawnościowego dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener sportów walki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Trener zdrowego stylu życia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Trening personalny z elementami suplementacji osób aktywnych fizycznie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Turystyka i rekreacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Turystyka uzdrowiskowa i spa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Turystyka, hotelarstwo i gastronomia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną - studia podyplomowe podyplomowe online
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie klubem sportowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie sportem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sportem i rekreacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie turystyką wellbeing - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI SPORTOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA SPORTOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki sportowe:

EKOTURYSTYKA
TURYSTYKA I REKREACJA

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki sportowe:

TURYSTYKA I REKREACJA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Kierunki sportowe:

TURYSTYKA I REKREACJA

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA SPORTOWE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
D
E
F
G
I
J
K
M
medyczny trener personalny
N
O
P
R
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia sportowe

Jak wyglądają studia sportowe

Studia sportowe zmieniały się przez lata swojej egzystencji. Skierowane są one do osób zainteresowanych tą dziedziną, lecz na wielu płaszczyznach.

 

Studia sportowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Współczesny sport jest znacznie większym organizmem i nie sprowadza się wyłącznie do treningu fizycznego, uprawiania konkretnej dyscypliny i występów w zawodach. To mechanizm, na który składa się wiele czynników i zagadnień, bez poznania których niełatwo jest odnaleźć swoje miejsce.

Studia sportowe nie są realizowane wyłącznie przez uczelnie sportowe, ale pojawiają się także w ofertach dydaktycznych pozostałych szkół wyższych, ze względu na powiązania z biznesem, marketingiem, czy medycyną. Tak, jak wspomnieliśmy, sport jest niczym olbrzymie drzewo, które rozciąga różne gałęzie. Dlatego w gronie kierunków kształcenia o sportowym charakterze możemy wymienić, na przykład:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Sport,
 • Fizjoterapię,

 

a gama specjalności do wyboru powiększa się z każdym rokiem. Znajdziemy:

 • menedżera sportu,
 • trenera przygotowania motorycznego,
 • specjalistę odnowy biologicznej,
 • animatorów obiektów sportowych,
 • dietetyków.

 

Jak widać, studia sportowe to połączenie różnych zagadnień, wśród których odnajdziemy psychologię, medycynę, czy pedagogikę. Kształcenie na studiach sportowych zazwyczaj podzielone jest na moduły, aby student zaczerpnął wiedzy zarówno ogólnej, jak i szczegółowej, które współgrają ze sobą i oddziałują na siebie. W gronie przedmiotów ogólnych zazwyczaj widnieją: technologia informacyjna, język obcy.

 

Przedmioty podstawowe to:

 • anatomia,
 • antropologia,
 • biochemia,
 • biologia,
 • pedagogika sportu,
 • psychologia sportu,
 • etyka w sporcie,
 • teoria wychowania fizycznego,
 • organizacja i zarządzanie,
 • marketing,
 • ekonomia,
 • historia sportu,
 • socjologia sportu.

 

Przedmioty kierunkowe:

 • fizjologia człowieka,
 • teoria sportu,
 • teoria treningu sportowego,
 • zarządzanie przedsięwzięciem sportowym,
 • medycyna sportowa,
 • żywienie,
 • odnowa biologiczna,
 • prawo w sporcie, pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • biomechanika sportu,
 • teoria i metodyka różnych dyscyplin.

 

Ponadto, w ramach kształcenia studenci biorą udział w obozach, które organizowane są zazwyczaj w okresie zimowym i letnim. Pozostałe ścieżki dostosowane są już do konkretnej specjalności i drogi rozwoju wybranej przez zainteresowanych.

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki sportowe

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach sportowych

Ile trwają studia na kierunkach sportowych

Studia sportowe nie różnią w sferze organizacyjnej od innych obszarów kształcenia wyższego. Realizowane są według podziału na pierwszy i drugi stopień, czyli łącznie trwają pięć lat.

 

Co ważne, wszelakie praktyki czy kursy instruktorskie prowadzone są w trakcie trwania nauki, toteż edukacja może rzeczywiście zakończyć się po otrzymaniu dyplomu. Natomiast świat sportu charakteryzuje się dynamizmem, a praca w obszarze wielu dyscyplin wymaga poszerzania swojej wiedzy długo po zakończeniu kształcenia wyższego.

Najlepszym przykładem jest piłka nożna, w której aby zostać trenerem konkretnego szczebla należy uzyskać specjalne licencje i uprawnienia. Jeśli nie jesteśmy czynnymi, zawodowymi piłkarzami, a marzymy o wielkiej karierze i za wzór stawiamy sobie sir Alexa Fergussona, musimy przejść określoną piramidę licencyjną. Do niedawna podstawową licencją była tzw. „UEFA C”, która pozwalała nam prowadzić drużyny w najniższych klasach rozgrywkowych oraz dzieci do 12 roku życia.

Wraz ze zmianami w strukturach tej organizacji pojawiły się inne kursy, ale niezależnie od tych zmian, każdy zainteresowany może do nich przystąpić, gdyż organizowane są one w każdym polskim województwie. Odchodząc od piłki nożnej należy stwierdzić, że droga do profesjonalnego sportu jest dosyć długa i nie kończy się tak naprawdę na ukończeniu studiów.

Zobacz jakie są: studia sportowe I stopnia  |  studia sportowe II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Na pewno niejeden maturzysta pragnąłby, aby w ramach egzaminu dojrzałości można było zdawać „historię sportu”, czy „wiedzę o sporcie.” Niestety, takie przedmioty nie istnieją w programach nauczania.

 

Czy kwalifikacja na studia sportowe jest pozbawiona wymagań

Nic bardziej mylnego. Jeśli rekrutacja na studia sportowe na uczelnie niepaństwowe nie opiera się szczegółowo na wynikach, tak proces kwalifikacji do szkół publicznych jest prawdziwym egzaminem.

Niechaj za przykład posłuży stołeczna Akademia Wychowania Fizycznego, która zasady przyjęcia na studia określa w dwóch czynnikach. Pierwszym jest punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości, a drugim punktacja z egzaminu ze sprawności fizycznej. Kandydat na studia musi podejść do sprawdzianu obejmującego dwie dyscypliny: pływanie, które jest obowiązkowe, oraz jedną z wymienionych:

 • gimnastyka,
 • lekkoatletyka,
 • piłka nożna,
 • koszykówka,
 • piłka ręczna,
 • siatkówka.

 

W czasie egzaminu z pływania oceniany będzie czas przepłynięcia dystansu 50 m jedną z technik, takich jak: kraul, grzbiet, klasyczny, czy motylkowy. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu sprawnościowego, ale tylko wtedy, gdy mamy na koncie jakieś sportowe osiągnięcia, począwszy od uplasowania się w pierwszej dziesiątce w mistrzostwach kraju, po uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich.

Jak widać, wymagania na studia sportowe nie są tak proste, gdyż nie bazują wyłącznie na wynikach egzaminów maturalnych, zatem chcąc startować w procesie rekrutacji należy znacznie wcześniej się do niej przygotowywać, pod względem fizycznym.

Kierunki sportowe zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach sportowych

Jaka praca po studiach na kierunkach sportowych

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że osoby wybierające studia sportowe myślą o pracy konkretnie w tym obszarze.

 

Co ważne, absolwenci tego rodzaju kształcenia nie muszą decydować się wyłącznie na karierę profesjonalnego sportowca. Zawodów związanych ze sportem jest znacznie więcej.

Osoby, które uzyskają dyplom ukończenia omawianych przez nas studiów mogą zostać:

 • nauczycielami wychowania fizycznego,
 • trenerami,
 • instruktorami sportu i rekreacji,
 • instruktorami fitness,
 • menedżerami sportowymi,
 • animatorami obiektów sportowych,
 • specjalistami odnowy biologicznej,
 • przedsiębiorcami w ramach prywatnego biznesu,
 • działaczami

 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, sport to niemały organizm, który potrzebuje fachowców w różnych dziedzinach i różnych sektorach. Patrząc ile jest dyscyplin olimpijskich, można powiedzieć, że gama obowiązków, które mogą wykonywać absolwenci studiów sportowych jest bardzo szeroka. Tylko od nich zależeć będzie w którym kierunku będą chcieli poprowadzić swoją zawodową drogę.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach sportowych

Czy warto iść na studia na kierunkach sportowych

„Czy warto iść na studia?” to jedno z najczęściej pojawiających się pytań w głowach maturzystów. Kalkulują, rozmyślają, zastanawiają się czy wyższe kształcenie niesie ze sobą określone i pożądane przez nich korzyści.

 

Jak to wygląda w przypadku studiów sportowych?

Sport jest dziedziną, która będzie, albo przynajmniej powinna, istnieć wiecznie. Miliony ludzi na całym świecie interesuje się sportem, a zyski z jego czerpane nierzadko wydają się nie do pojęcia. Wystarczy raz na cztery lata włączyć relację z igrzysk olimpijskich, aby utwierdzić się w przekonaniu, że niemal cała nasza planeta uprawia sport i jest w niego zaangażowanych bardzo wiele osób, na różnych szczeblach i w różnych sektorach. Można powiedzieć także, że sport w niektórych społecznościach odgrywa rolę nadrzędną i jest bardzo istotną częścią kultury.

Wymienione fakty powinny już zwrócić uwagę na to, że warto iść na studia sportowe. Sport jest niczym uniwersalny język, którym ludzie posługują się wszędzie, niezależnie od szerokości geograficznej. Niczym oryginalnym nie jest to, że trenerzy, czy menedżerowie wykonują swój zawód poza granicami ojczyzny. Będąc wysoko wykwalifikowanym fachowcem można pracować w dowolnym miejscu na świecie – dlatego warto podczas studiów skupić się na nauce języków obcych.

Ponadto, istnieją dyscypliny, które znacznie wyróżniają się nakładami finansowymi i praca jest po prostu dobrze opłacalna. Studia sportowe mogą być ciekawą przygodą, po zakończeniu której rozpocznie się kolejna, jeszcze barwniejsza. 

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach sportowych

Co dadzą ci studia na kierunkach sportowych

Cóż mogą dać studia? Wiedzę. To oczywiste, prawda? Ale studia sportowe oprócz wiedzy i szczególnych umiejętności, mogą dać znacznie więcej, na dodatek nie tylko w aspekcie drogi zawodowej.

 

Sport to zdrowie, więc studia sportowe również mogą wpłynąć na nie pozytywnie. Kształcenie w tym obszarze wymusza na nas dbanie o kondycję fizyczną, czy odpowiednią, zdrową dietę. Samo przystąpienie do egzaminów kwalifikacyjnych może kosztować sporo wysiłku.

 

Studia sportowe mogą dać zawód, który będzie można wykonywać w dowolnym miejscu na świecie. Nawet najbardziej odseparowana od sportu osoba na świecie potrafi wymienić choć jedno nazwisko sportowca, który pochodzi z danego kraju, a laury zdobywa poza jego granicami.

 

Studia sportowe mogą dać umiejętności, na które rośnie zapotrzebowanie. Zawody, które jeszcze kilkanaście lat temu nawet nie istniały, dzisiaj cieszą się niemałą popularnością.

Przykładem może być trener osobisty, czy też inny instruktor i co więcej, działalność ich nie ogranicza się tylko do budynku siłowni czy sali ćwiczeń. Studia sportowe mogą dać wiele pomysłów na drogę zawodową, zwłaszcza że omawiana dziedzina bardzo często stawiana jest w centrum uwagi, a co za tym idzie próbuje się podwyższać jej poziom, także od strony organizacyjnej.

Można śmiało powiedzieć, że sport daje niemal nieograniczone możliwości. Sztuką jest je wykorzystać.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach sportowych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach sportowych

Rozmyślanie o minusach konkretnych dziedzin kształcenia może wydawać się niewłaściwe, gdyż ktoś mógłby zadać pytanie: „po co w takim razie iść na studia, skoro wiąże się z nimi tyle niedogodności.” Ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Nie ma studiów idealnych i prawdopodobnie nie narodził się jeszcze student, któremu wszystko się podoba w jego programie nauczania.

 

Jakie wady mają studia sportowe?

Mogą się one pojawić wtedy, gdy okaże się, że nie mamy pomysłu na siebie. Wtedy, gdy okaże się, że wybraliśmy ten rodzaj kształcenia tyko dlatego, że lubimy biegać. To stanowczo zbyt mało.

Dobrze jest, wybierając jakiekolwiek studia, co chce się dzięki nim osiągnąć i do czego mają prowadzić. Inaczej, w okolicach trzeciego roku, do naszych głów zapuka myśl mówiąca, że zdobywamy wiedzę, ale kompletnie nie wiemy w jaki sposób ją wykorzystać.

Sport to zakładanie jakiegoś celu, dążenie do czegoś. W przypadku studiów sportowych bywa podobnie. Bez determinacji i choć najmniejszego pomysłu, możemy zaliczyć falstart.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach sportowych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach sportowych

Za każdym razem, gdy poważnie myślimy o wyższym kształceniu i mamy zamiar wybierać się na studia warto sprawdzić wiele rzeczy, na czele z tymi, które wiążą się organizacją, zasadami rekrutacji i podobnymi.

 

W przypadku studiów sportowych temat wydaje się znacznie szerszy. Naturalnie, tak jak w przypadku innych studiów należy dokładnie sprawdzić warunki rekrutacji; także dlatego, że mogą one wyglądać inaczej w zależności od uczelni i jej programu.

Natomiast w zasadach rekrutacyjnych części szkół wyższych natrafimy na egzaminy praktyczne, a bez sprawdzenia na czym one polegają nie będziemy w stanie do nich przystąpić, nie mówiąc o ich zaliczeniu i otrzymaniu indeksu.

 

Idąc na studia sportowe należy sprawdzić samego siebie. Nie da się podjąć decyzji o kształceniu w tym zakresie z dnia na dzień, bądź pod wpływem chwili. To decyzja, która kończy pewien proces i otwiera następny.

 

 

Decyzja, która jest efektem konkretnego myślenia nie tyko o kształceniu, ale także o życiu zawodowym, jak i życiu codziennym. Należy zadać sobie wiele różnych pytań, aby przekonać się, czy rzeczywiście studia sportowe to odpowiednia dla nas droga, albo czy nie odłożyć nauki na później, aby móc do tego procesu solidniej się przygotować. Co jeszcze warto sprawdzić idąc na studia sportowe? Dobrze jest zaznajomić się z programami nauczania – wtedy dokładnie będziemy wiedzieli na czym polegają wybrane przez nas studia.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

Studia sportowe na kierunkach sportowych – zaoczne

Studia sportowe na kierunkach sportowych – zaoczne

Mówiąc o studiach sportowych, możemy powiedzieć, że między studiami dziennymi i zaocznymi rozgrywa się istna walka bokserska, w której argumentujący z jednej i drugiej strony wymieniają ciosy.

 

Nie warto wchodzić w podobne dyskusje, gdyż nie ma studiów lepszych i gorszych i forma nauki nie określa jej poziomu. Warto natomiast zadać pytanie, czy studia sportowe w ogóle realizowane są w systemie zaocznym? Tak, kształcąc się w tym obszarze możemy zdecydować się na naukę właśnie w takiej formie.

 

Jak to wygląda?

Podobnie, jak w przypadku innych kierunków, zajęcia realizowane są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się w weekendy. Program nauczania obowiązuje taki sam jak na studiach dziennych i pozyskiwana wiedza również nie posiada żadnych różnic. Należy tylko dokładnie zapoznać się z ofertami dydaktycznymi uczelni, gdyż nie każda prowadzi kształcenie w trybie niestacjonarnym.

Sprawdź jakie są studia sportowe zaoczne

 

 

Studia sportowe na kierunkach sportowych – opinie

Studia sportowe na kierunkach sportowych – opinie

Nie trzeba być znawcą tematu, by wiedzieć, że sport należy do najpopularniejszych zagadnień, o których można długo rozmawiać niemal w każdym towarzystwie.

 

Osoby, które na co dzień nie posiadają wyraźnych cech kibica nierzadko ożywiają się w dyskusjach o kondycji danej dyscypliny. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Jeśli sport budzi aż takie emocje, to czy studia sportowe również mogą? Na pewno tak.

Niejeden student omawianego przez nas obszaru kształcenia zetknął się ze stwierdzeniem, że studia sportowe mają na celu dać wyższe wykształcenie zawodowym sportowcom i zazwyczaj otrzymują je tylko za swoje wyniki sportowe, a nie za naukę, na którą i tak przecież na pewno nie mają czasu. Ale jak jest naprawdę? Jaka jest najważniejsza idea studiów sportowych?

 

Kamil, student kierunku Sport z Wrocławia mówi:

„Sport był najważniejszy dla mnie od dziecka i nikt nie był w stanie przekonać mnie do robienia czegoś innego. Studia sportowe wybrałem dlatego, aby nauczyć się zarządzać organizacją sportową, gdyż w przyszłości chciałbym zostać działaczem i budować wielkość rodzimego sportu. Ktoś pomyśli, że mam nierealne marzenia. Właśnie na tym polega na sport i te studia. Jeśli nie masz marzeń, zostań w domu.”

 

Agata, studentka Wychowania fizycznego z Warszawy dodaje:

„Nasz kraj ma bardzo duży potencjał sportowy, lecz czasami nikt nie umie go wykorzystać. Talenty zostają zmarnowane i idą w zapomnienie.

Uczę się, bo chcę pracować ze zdolną młodzieżą. Budować w nich pewną siłę, marzenia, pracować, aby te marzenia osiągnąć. Sport to coś znacznie więcej niż to, co oglądamy w telewizji. To pracowity proces, z którego czasami można otrzymać niesamowite owoce. Dlatego wybrałam te studia. Bo lubię wyzwania.” 

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

 

Komentarze (1)

Major odpowiedz

Uczelnie sportowe istnieją już ponad 60 lat i jakoś nie ogarniam wyktsalcic trenerów kadry narodowej? Ciagle zatrudniani są tylko cudzoziemcy! Czyżby nasze uczelnie tylko i wyłącznie samych trenerów nieudacznikow że muszą być zatrudniani cudzoziemcy? Panie Ministrze Sportu mógłby Pan to wyjaśnić? Jakoś trudno to zrozumieć!