Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

30.01.2022

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i techniki pracy w hotelarstwie
 • międzynarodowe systemu i sieci hotelarskie
 • obsługa gościa hotelowego
 • marketing usług sportowych
 • finanse w sporcie
 • komunikacja w porcie lotniczym

 

Jeśli chcielibyśmy wybrać kierunki kształcenia, których zgłębianie przynosi ponadprzeciętną przyjemność, to zapewne wybralibyśmy Turystykę i rekreację. Odkrywanie własnego regionu, poznawanie innych kultur, spotkania z ciekawymi ludźmi, aktywny wypoczynek to to tylko niektóre z elementów, które sprawiają, że jest to pasjonująca dziedzina, na dodatek stanowiąca bardzo istotny fragment naszej gospodarki. Wszyscy ciekawi świata oraz swojej małej ojczyzny powinni zwrócić uwagę na kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Nauka stanowi przygotowanie do podejmowania działalności w zakresie szeroko pojętej turystyki i rekreacji, a fundamentem kwalifikacji są umiejętności organizowania pracy oraz realizowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingu społecznościowego do promowania produktów turystycznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: organizacja i techniki pracy w hotelarstwie, międzynarodowe systemu i sieci hotelarskie, obsługa gościa hotelowego, marketing usług sportowych, finanse w sporcie, komunikacja w porcie lotniczym, prawo lotnicze, organizacja i funkcjonowanie obiektów turystycznych, promocja i informacja turystyczna, animacja czasu wolnego, międzynarodowy rynek turystyczny, produkty turystyki międzynarodowej, turystyka industrialna województwa śląskiego.

W ramach realizowanego kierunku studenci poznają zagadnienia prawa turystycznego, zasady marketingu w turystyce, tajniki prowadzenia hotelu, aspekty skutecznego zarządzania jakością usług hotelowych, tajniki planowania i organizowania imprez sportowych, zasady zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, reguły tworzenia strategii rozwoju regionalnego, zasady promocji turystyki. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli organizatorów zagranicznych wyjazdów, menedżerów biur podróży, pilotów wycieczek, przewodników, agentów obsługi pasażerskiej, animatorów sportu, organizatorów imprez, analityków rynku turystycznego.

Jeśli komuś przyszłoby do głowy pytanie, czy można studiować Turystykę i rekreację w Chorzowie, to od razu należy podać odpowiedź twierdzącą. Na dodatek, można studiować w omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Sylwia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie to uczelnia inne niż wszystkie. Można spotkać tutaj ciekawych ludzi, zarówno w gronie wykładowców, jak i studentów. Wszyscy są pasjonatami swoich dziedzin i nauka w takim towarzystwie przychodzi z dużą łatwością.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Katowice

Turystyka i rekreacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,
 • prawa turystycznego,
 • przygotowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego,
 • technologii gastronomicznej,
 • zasad bezpieczeństwa żywności i systemu jakości żywności,
 • pilotowania wycieczek,
 • promocji turystyki,
 • zasad organizacji imprez sportowych,
 • tworzenia strategii rozwoju regionalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • przewodnik miejski,
 • pilot wycieczek,
 • menedżer krajowych i zagranicznych ośrodków turystycznych,
 • agent obsługi pasażerskiej,
 • animator sportu,
 • specjalista ds. zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi,
 • analityk rynku turystycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)