Logistyka

Logistyka

Logistyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Logistyka – Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Logistykę, z pełną odpowiedzialnością, możemy określić mianem sztuki planowania i organizowania, ponieważ między innymi na tych elementach opiera się całe jej działanie. Może się wydawać, że od kilku lat dziedzina ta przeżywa rozkwit, lecz była ona znana już dawno temu, zwłaszcza w obszarze wojskowym. Niezależnie od historii, Logistyka należy dzisiaj do najchętniej wybieranych kierunków kształcenia i kandydaci na studia wiążą z nią bardzo wiele poważnych planów. Rynek potrzebuje specjalistów, zatem warto wybrać kierunek Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także rozwijają zdolności menedżerskie. Poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasad sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, jak również poznają zasady logistycznej obsługi klienta.

Studia na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie oferują szeroką bazę przedmiotów praktycznych i zajęć terenowych. Wykwalifikowani specjaliści oraz eksperci biznesowi wykładają takie przedmioty jak strategie przedsiębiorstw logistycznych w warunkach kryzysu, ekonomika transportu czy logistyka w dystrybucji. Poza przedmiotami podstawowymi, studenci otrzymują możliwość wyboru fakultetów, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania.

Przestrzeń zawodowa dla osób posiadających wiedzę logistyczną jest całkiem spora. Mogą oni wybierać w ofertach kierowanych przez firmy transportowe, spedycyjne, komunikacyjne, centra usług logistycznych, sklepy internetowe, a także instytucje rządowe i samorządowe, które są związane z branżą TSL. Co istotne, istnieją różnorodne zawody, oscylujące wokół konkretnych obszarów, na przykład produkcji, transportu, dystrybucji, ekologistki czy logistyki magazynowej i patrząc na to, jak rozwija się ta dziedzina, miejsc pracy w jej obszarze wciąż może przybywać.

Kierunki studiów w Krakowie to ogromna przestrzeń kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem dobrego wykształcenia znajdzie coś dla siebie. Naturalnie, Logistyka wśród oferowanych dyscyplin posiada swoje miejsce. Ale w której uczelni studiować? Czy warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas szkołę?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Krakowie opinie?

Paweł, student Logistyki mówi:

„Studia w SAN to dobry wybór. Zdobywam nowoczesną wiedzę pod okiem specjalistów i nie martwię się o swoją przyszłość w wybranym zawodzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie:

Absolwent kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • strategii logistycznych,
 • metod pomiaru efektywności procesów logistycznych,
 • ubezpieczeń w działalności logistycznej,
 • systemów logistycznych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania jakością w logistyce.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach magazynowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • lotniskach,
 • portach morskich,
 • centralach kontroli ruchu,
 • firmach transportowych,
 • firmach spedycyjnych,
 • firmach kurierskich,
 • instytucjach publicznych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Komentarze (0)