Analityka medyczna

Analityka medyczna

Analityka medyczna – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia
 • Biofizyka medyczna
 • Biologia medyczna
 • BHP w laboratorium medycznym
 • Repetytorium
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Histologia
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Statystyka z elementami matematyki

 

Analityka medyczna to kierunek kształcenia, który skierowany jest do konkretnych kandydatów. Należy lubić chemię i biologię, posiadać analityczny umysł, interesować się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Czy jest to kierunek łatwy? Na pewno nie należy do najprostszych, ale zdecydowanie do najistotniejszych w kontekście leczenia pacjenta. Gdzie studiować? Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich, wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia medycyny laboratoryjnej. Kształcenie przygotowuje do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, czy biologii molekularnej. Studenci uczą się pobierać i przygotowywać materiał do badań, stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzować i interpretować wyniki badań.

Studia na kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prowadzone są w specjalnych modułach. Są to: Nauki biologiczno- medyczne, Nauki chemiczne i elementy statystyki, Nauki behawioralne i społeczne, Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej, Naukowe i praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej, Naukowe aspekty praktyki diagnostycznej, Metodologia badań naukowych. W programie nauczania znajdują się między innymi takie przedmioty jak: anatomia, biofizyka medyczna, histologia, chemia analityczna, higiena i epidemiologia, immunologia, systemy jakości i akredytacja laboratoriów, statystyka medyczna, toksykologia, diagnostyka izotopowa, hematologia laboratoryjna, patomorfologia.

Studia na kierunku Analityka medyczna prowadzą przede wszystkim do pełnienia obowiązków diagnosty laboratoryjnego. Czym dokładnie się on zajmuje? Jego najważniejszym zadaniem jest badanie materiału biologicznego, zatem ma ogromny wpływ na proces leczenia. A gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek będą mogli pracować w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach kontroli i badania żywności, laboratoriach ochrony środowiska, laboratoriach higieny ogólnej.

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że studia medyczne należą do najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Na szczęście, nie brakuje chętnych do nauki. A czy można znaleźć w centralnej Polsce odpowiednie miejsce do zdobywania wiedzy? Oczywiście, że tak. A jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Agata, studentka Analityki medycznej mówi:

UMED to uczelnia, o której można mówić długo. Lista wspaniałych absolwentów, fantastyczni wykładowcy… Trzeba tutaj studiować, żeby zrozumieć jak wielka to uczelnia.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • anatomii,
 • opisu losów leku w ustroju i mechanizmu jego działania,
 • budowy i funkcji narządów i komórek układu immunologicznego,
 • wykonywania preparatów mikroskopowych z materiału biologicznego z uwzględnieniem różnych technik mikroskopowania,
 • mechanizmów rozwoju choroby, zmian czynnościowych ustroju w chorobie oraz ich następstw ogólnoustrojowych,
 • wykonywania analiz toksykologicznych,
 • technik pobierania materiału.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • laboratoriach kontroli i badania żywności,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • laboratoriach higieny ogólnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku analityka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Komentarze (0)