Biotechnologia

Biotechnologia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Biotechnologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia człowiek
 • Histologia
 • Matematyka ze statystyką
 • Fizjologia człowieka
 • Chemia organiczna z elementami chemii ogólnej
 • Biologia komórki
 • Język angielski
 • Medycyna ratunkowa
 • Fizyka –termodynamika
 • Biochemia 
 • Genetyka ogólna i populacyjna
 • Bioinformatyka
 • Mikrobiologia ogólna

 

Istnieją kierunki kształcenia, których profil i charakter łatwy jest do odgadnięcia nawet dla niewtajemniczonych. Nietrudno odgadnąć jaką przestrzenią wiedzy jest kierunek lekarski, czy farmacja. A Biotechnologia medyczna? Spieszymy wyjaśnić, że jest to dziedzina wykorzystująca zestaw technik laboratoryjnych głownie z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej. Brzmi zrozumiale? Nieco upraszczając należy powiedzieć, iż jest to kierunek skierowany do osób zainteresowanych pograniczem chemii, biologii i inżynierii chemicznej. Mogą oni zgłębiać tę dyscyplinę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie Biotechnologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do działalności na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: anatomia z elementami histologii, chemia ogólna i organiczna, biologia komórki, marketing w biotechnologii i farmacji, fizjologia, hodowle komórkowe, molekularne podstawy endokrynologii, higiena i żywienie człowieka, mikrobiologia, techniki biologii molekularnej, biostatystyka, molekularne przyczyny chorób, onkologia molekularna, immunologia ogólna, uszkodzenie i naprawa DNA, ewolucja molekularna.

Biotechnologia jest dyscypliną, która wykorzystuje technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych. W jakiś sposób profil kształcenia może wpływać na życie zawodowe przyszłych absolwentów. Znajdą oni zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, jednostkach naukowo- badawczych, przemyśle biotechnologicznym.

 

Opinie

Studia w Łodzi to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie biotechnologii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości dowiedzmy się – jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Monika, studentka Biotechnologii mówi:

„Studia na UMEDZIE to najciekawsza przygoda mojego życia. Nie chodzi tylko o to, że zdobywam wysokiej jakości wykształcenie, dzięki któremu znajdą ciekawą pracę. Chodzi też o to, że na uczelni poznaję interesujących ludzi; tak samo ciekawych świata jak ja.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Łódź

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • molekularnych podstaw chorób,
 • modeli laboratoryjnych,
 • obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym,
 • analizy i interpretacji danych uzyskanych w badaniach naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle farmaceutycznym,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przemyśle biotechnologicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs średniej ocen uzyskanych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń podczas studiów. Dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej lub innym pokrewnym Rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim, dotycząca pracy dyplomowej przygotowanej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych. Dodatkowe wymagania: znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym kształcenie w tym języku

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku biotechnologia medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Komentarze (0)