Biotechnologia - Łódź

Studia w Łodzi

biotechnologia

Odkryj kierunek biotechnologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Biotechnologia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Biotechnologia w Łodzi to studia licencjackie bądź inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata bądź inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku biotechnologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (UMED), Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) oraz Politechnice Łódzkiej (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Opis kierunku

Biotechnologię często nazywa się bardzo innowacyjną i istotną dla współczesnego rozwoju gospodarczego dziedziną. Studia pozwalają na zgłębienie wiedzy m.in. z zakresu mikrobiologii, biochemii, czy inżynierii genetycznej. Studenci dowiadują się jak planować i przeprowadzać eksperymenty w dziedzinie biotechnologii lub jak wykonywać modyfikacje genetyczne na materiale biologicznym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na rozwijanie kariery zawodowej w wielu gałęziach przemysłu. Absolwenci mają szansę na znalezienie pracy w przemyśle: biotechnologicznym, chemicznym, spożywczym, czy farmaceutycznym. Zdobytą wiedzę mogą też wykorzystać, pracując w laboratoriach diagnostycznych, czy kontroli jakości.

 

Specjalności

Współczesne studia z biotechnologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku biotechnologia w Łodzi: biokataliza stosowana, żywność i napoje fermentowane, mikrobiologia stosowana i technologia fermentacji.
 

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Łodzi?

Kierunek biotechnologia w Łodzi oferuje bardzo wiele uczelni, ponieważ studia tego typu cieszą się niegasnącą popularnością. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę, matematykę, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Jerzy Bogdanienko definiuje biotechnologię w bardzo prosty sposób: „Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych”. Studia tego typu przygotowują do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych, a także ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, chemicznego, farmaceutycznego, również  w ochronie środowiska.

Idealni kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się zwłaszcza nauki biologiczne i chemiczne, na podstawie których skonstruowano cały program kształcenia. Jeśli masz analityczny umysł i jesteś otwarty na pracę w grupie, kierunek biotechnologia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

 

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi na kierunku biotechnologia możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Najbardziej renomowane uczelnie w Łodzi zapewniają najwyższy poziom kształcenia i wiele możliwości rozwoju osobistego.

 

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna 
 • biomatematyka 
 • rośliny w warunkach stresu środowiskowego 
 • genetyka auksologii 
 • biofizyka molekularna i komórkowa 
 • podstawy cytofizjologii 
 • współczesne wyzwania ochrony środowiska 
 • biokatalizatory człowieka 
 • zasady kontroli mikrobiologicznej 
 • molekularne techniki analizy ekspresji genów 
 • kultury tkankowe i komórkowe roślin
 • i wiele innych

 

Ile trwają studia na kierunku Biotechnologia w Łodzi?

Studia na kierunku Biotechnologia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biotechnologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak biotechnologia przygotowują studentów do podjęcia pracy w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, między innymi w:

 • zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
 • w zakładach chemicznych
 • w przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną środowiska
 • w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt
 • kontrolnych i badawczych laboratoriach, które wykorzystują metody biotechnologiczne mikrobiologiczne i biologiczne

 

Abiturienci zatrudniani są w jednostkach badawczo-naukowych, w przemyśle farmaceutyczny, na przykład przy tworzeniu nowych leków, w przemyśle biotechnologicznym, w branży medycznej, między innymi podejmują współpracę z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Abiturienci zajmują się ochroną środowiska na stanowiskach organizatorów produkcji, technologów i kontrolerów produkcji, projektują także linie produkcyjne z wykorzystaniem procesów biotechnologicznych.

Gdzie studiować na kierunku Biotechnologia w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biotechnologia w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Łódź studia i stopnia

Biotechnologia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Łódź studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi


 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia