Biotechnologia - Łódź

Biotechnologia - Łódź

Biotechnologia - Łódź

Studia w Łodzi

biotechnologia

Odkryj kierunek biotechnologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biotechnologia studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Biotechnologia w Łodzi to studia licencjackie bądź inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata bądź inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Biogospodarka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biogospodarka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Łodzi?

Kierunek biotechnologia w Łodzi oferuje bardzo wiele uczelni, ponieważ studia tego typu cieszą się niegasnącą popularnością. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę, matematykę, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 26.04.2021
do 15.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 26.04.2021
do 15.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biotechnologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biotechnologia na poszczególnych uczelniach

Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biotechnologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
140
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
70
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi stac. I stopnia:
120
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biotechnologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi stac. I stopnia:
151
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku Biotechnologia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Jerzy Bogdanienko definiuje biotechnologię w bardzo prosty sposób: „Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych”. Studia tego typu przygotowują do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych, a także ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, chemicznego, farmaceutycznego, również  w ochronie środowiska.

Idealni kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się zwłaszcza nauki biologiczne i chemiczne, na podstawie których skonstruowano cały program kształcenia. Jeśli masz analityczny umysł i jesteś otwarty na pracę w grupie, kierunek biotechnologia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

 

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi na kierunku biotechnologia możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Najbardziej renomowane uczelnie w Łodzi zapewniają najwyższy poziom kształcenia i wiele możliwości rozwoju osobistego.

 

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna 
 • biomatematyka 
 • rośliny w warunkach stresu środowiskowego 
 • genetyka auksologii 
 • biofizyka molekularna i komórkowa 
 • podstawy cytofizjologii 
 • współczesne wyzwania ochrony środowiska 
 • biokatalizatory człowieka 
 • zasady kontroli mikrobiologicznej 
 • molekularne techniki analizy ekspresji genów 
 • kultury tkankowe i komórkowe roślin
 • i wiele innych

 

Ile trwają studia na kierunku Biotechnologia w Łodzi?

Studia na kierunku Biotechnologia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak biotechnologia przygotowują studentów do podjęcia pracy w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, między innymi w:

 • zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
 • w zakładach chemicznych
 • w przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną środowiska
 • w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt
 • kontrolnych i badawczych laboratoriach, które wykorzystują metody biotechnologiczne mikrobiologiczne i biologiczne

 

Abiturienci zatrudniani są w jednostkach badawczo-naukowych, w przemyśle farmaceutyczny, na przykład przy tworzeniu nowych leków, w przemyśle biotechnologicznym, w branży medycznej, między innymi podejmują współpracę z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Abiturienci zajmują się ochroną środowiska na stanowiskach organizatorów produkcji, technologów i kontrolerów produkcji, projektują także linie produkcyjne z wykorzystaniem procesów biotechnologicznych.

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi


 

Komentarze (0)