Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

09.02.2022

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UHP
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • czytanie partytur
 • dyrygowanie
 • emisja głosu z indywidualną metodyką nauczania
 • folklor muzyczny
 • kształcenie słuchu
 • literatura muzyczna
 • podstawy oprogramowania muzycznego

 

Pomimo tego, że dostęp do wybitnych dzieł muzycznych jest szeroki i bardzo łatwy, to i tak można odnieść wrażenie, że liczba ludzi wrażliwych na muzykę drastycznie maleje. Jaka jest tego przyczyna? Aby odpowiedzieć na to pytanie należałoby niezwykle głęboko szukać ewentualnych przyczyn. Najważniejsze jest to, że można kształcić się w przestrzeni muzycznej, a także kształcić się po to, aby innych w tę przestrzeń wprowadzać. Służy temu kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, który odnaleźć można na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Sztuki. Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólno- muzycznych. Studenci pozyskują gruntowną wiedzę z obszaru zasad muzyki, harmonii, polskiego folkloru muzycznego, instrumentoznawstwa oraz historii, literatury, form muzycznych i instrumentacji.

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają specjalność nauczycielską, która dzieli się na dwie specjalizacje. Są to: Prowadzenie zespołów muzycznych, Muzyka estradowa. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: czytanie partytur, dyrygowanie, emisja głosu z indywidualną metodyką nauczania, folklor muzyczny, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, podstawy oprogramowania muzycznego, psychologia z psychologią muzyki, zasady muzyki, zespoły wokalne, harmonia, instrumentacja, projekty artystyczne i edukacyjne, zagadnienia kultury muzycznej, analiza dzieła muzycznego, ruch sceniczny.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek, dzięki któremu studenci pozyskują umiejętności muzyka i nauczyciela. Uczą się prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno- instrumentalnych, prowadzenia zajęć muzyczno- teoretycznych, czy też kreowania działalności muzycznej. A co po studiach? Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, ośrodkach kultury, zespołach muzycznych, świetlicach artystycznych, placówkach pozaszkolnych.

 

Opinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej być może nie należy do grona najpopularniejszych kierunków, ale i tak dosyć często widnieje w ofertach dydaktycznych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Częstochowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy opinie? Małgosia, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Muzykę kocham od dzieciństwa i zawsze wiedziałam, że chcę kształcić się w tym kierunku. Szukałam tylko odpowiedniego miejsca. Znalazłam je w swoim mieście. To Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersyteci

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • repertuaru muzyki chóralnej i instrumentalnej,
 • zasad muzyki i harmonii,
 • poprawnego posługiwania się aparatem głosowym,
 • konstruowania pracy naukowej,
 • prowadzenia zajęć muzyczno- ruchowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • ośrodkach kultury,
 • zespołach muzycznych,
 • świetlicach artystycznych,
 • placówkach pozaszkolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata .

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku oraz list motywacyjny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)