Filologia germańska

Filologia germańska

 

Filologia germańska – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • analiza tekstu
 • konwersacje
 • historia literatury niemieckojęzycznej
 • kulturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego
 • fonetyka języka niemieckiego
 • podstawy psychologii ogólnej

 

Studia filologiczne to interesujący temat. Bez opuszczania sali wykładowej oraz potrzeby załatwiania dokumentów można udać się w podróż do wybranego kraju. Poznać język, tradycję, kulturę, literaturę. Chcąc wybrać się do kraju naszych zachodnich sąsiadów oraz poznać szeroko kulturę niemieckojęzyczną należy wybrać Filologię germańską. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia germańska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka niemieckiego, a także nabycie umiejętności wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. Istotą jest rozwinięcie znajomości języka obcego, zbliżonego do języka ojczystego. Filologia germańska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Nauczycielska, Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Język niemiecki w obszarach zawodowych (na pierwszym stopniu), Nauczanie języka niemieckiego, Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa, Językoznawstwo teoretyczne i stosowane (na drugim stopniu). Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka niemieckiego, analiza tekstu, konwersacje, historia literatury niemieckojęzycznej, kulturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego, fonetyka języka niemieckiego, podstawy psychologii ogólnej, gramatyka praktyczna, tłumaczenia tekstów specjalistycznych, teoria przekładu.

Nie trzeba chyba podkreślać, że umiejętności językowe są ogromnym atutem, a nierzadko również kartą przetargową w procesie rekrutacyjnym do pracy. Znając język obcy otwiera się więcej drzwi, przybywa możliwości zawodowych, przestrzeń poszerza się wielokrotnie. Jaką pracę mogą podjąć absolwenci Filologii germańskiej? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie, biurach podróży, biurach tłumaczeń, firmach produkcyjnych, hotelach.

Uczelnie w Częstochowie to temat coraz szerszy, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku? Można postawić jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Aneta, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Cieszę się, że studiuję właśnie tutaj. UJD to przyjazna i nowoczesna uczelnia i wiem, że każdy głodny wiedzy znajdzie tutaj swoje miejsce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię germańską na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczy

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka,
 • literatury i kultury danego obszaru językowego,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • metod badawczych opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • korespondencji handlowej i usługowej,
 • zasad marketingu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie,
 • biurach podróży,
 • biurach tłumaczeń,
 • firmach produkcyjnych,
 • hotelach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język niemiecki

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku filologia germańska - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym w UJD w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)