Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Częstochowie - kierunki studiów

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia turystyczna
 • historia architektury i sztuki
 • krajoznawstwo
 • rekreacja ruchowa i usprawnianie fizyczne
 • rozwój biologiczny człowieka

 

Turystyka i rekreacja to kierunek kształcenia, który powinien przekonać do siebie każdego, kto jest zainteresowany światem, podróżami, aktywnym wypoczynkiem i poznawaniem nowych ludzi. Charakter tej dyscypliny sprawia, że śmiało można ogłosić ją jedną z najprzyjemniejszych do nauki, a zawody z nią związane do najciekawszych. Jak powinien wyglądać idealny kandydat? Po prostu powinien lubić podróże i wszelakie aktywności. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zainteresować się Turystyką i rekreacją na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych oraz ekonomicznych. Studenci uczą się przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców, zarządzać zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku krajowym i zagranicznym, stosować postawy marketingu do propagowania aktywnego stylu życia  i działań proekologicznych, negocjować umowy oraz aktywnie sprzedawać, jak również promować produkty turystyczne. Ponadto, studenci kierunku zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego i środkami dobieranymi tak by funkcje te podtrzymywać na optymalnym poziomie w jak najdłuższym czasie ontogenezy.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Obsługa ruchu turystycznego, Turystyka aktywna i specjalistyczna (na pierwszym stopniu), Zarządzanie eventami, Gospodarka turystyczna (na drugim stopniu). Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: geografia turystyczna, historia architektury i sztuki, krajoznawstwo, rekreacja ruchowa i usprawnianie fizyczne, rozwój biologiczny człowieka, wychowanie fizyczne, fizjologia człowieka, pedagogika czasu wolnego, zarządzanie, ekologia i ochrona środowiska, ekonomia, metodyka turystyki i rekreacji, obsługa ruchu turystycznego.

Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to kierunek oferujący wiele dróg rozwoju. Dzięki bogatemu programowi studenci pozyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie szeroko rozumianej obsługi nasilającego się we współczesnym świecie ruchu turystycznego, szeroko rozumianej organizacji turystyki aktywnej i specjalistycznej, czy też różnorodnych działań związanych z przestrzenią eventową. Co się z tym wiąże absolwenci kierunku znajdą pracę w hotelach, przedsiębiorstwach turystycznych, centrach informacji turystycznej, agencjach eventowych.

Kierunki studiów w Częstochowie tworzą razem bardzo długą listę. Na niej widnieje także Turystyka i rekreacja. Znajdziemy ten kierunek na uczelni, o której opowiadamy, zatem warto wiedzieć: jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Paulina, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„UJD gwarantuje młodym ludziom ciekawe i wysokiej jakości wykształcenie, a to przekłada się na późniejszą obecność na rynku pracy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodnic

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem,
 • geografii turystycznej,
 • zasad obsługi ruchu turystycznego,
 • ekonomiki turystyki i rekreacji,
 • pedagogiki czasu wolnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • hotelach,
 • przedsiębiorstwach turystycznych,
 • centrach informacji turystycznej,
 • agencjach eventowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia sportowe wybrać

Studia na kierunku turystyka i rekreacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia sportowe i turystyczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki sportowe i turystyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)