Biomedycyna

Biomedycyna

Biomedycyna – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biomedycyna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • chemia bioorganiczna
 • anatomia czynnościowa
 • biologia komórki
 • etyka badań naukowych
 • biologia molekularna

 

Biomedycyna, najogólniej rzecz ujmując, jest nauką o wpływie czynników biologicznych na życie i zdrowie człowieka. Łączy w sobie zarówno wiedzę medyczną, jak i przestrzeń nowych technologii. Po takim opisie łatwo odgadnąć, iż jest to niezwykle innowacyjna dziedzina, której popularność będzie rosnąć w dużym tempie. A gdzie można ją zgłębiać? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Biomedycyna prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Studenci poznają zagadnienia między innymi z obszaru anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii, dzięki którym możliwe jest zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób. Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania. Składają się na niego, między innymi takie przedmioty jak: chemia ogólna, chemia bioorganiczna, anatomia czynnościowa, biologia komórki, etyka badań naukowych, biologia molekularna, histologia, biochemia i regulacja metabolizmu, cytofizjologia doświadczalna, biofizyka, obrazowanie biomedyczne, molekularna biologia medyczna, mikrobiologia kliniczna, epidemiologia z elementami biostatystyki, patofizjologia molekularna, farmakologia, zasady rozpoznawania i leczenia chorób.

A co po studiach? Absolwenci Biomedycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przygotowani są do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem długą i interesującą listę. Co ważne, znajduje się na niej omawiany przez nas kierunek, który – co warto podkreślić – możliwy jest do studiowania tylko na lubelskiej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Patrycja, studentka Biomedycyny mówi:

„Studiuję innowacyjny, nowoczesny kierunek. Cieszę się, że aby poznawać takie dyscypliny jak Biomedycyna nie muszę wyjeżdżać na studia do innego, większego miasta. Uniwersytet Medyczny w Lublinie daje wszystko, czego potrzebuje współczesny student nauk medycznych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biomedycynę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • chemicznych podstaw nauk o zdrowiu,
 • technik laboratoryjnych,
 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • posługiwania się sprzętem i aparaturą,
 • podstaw rozpoznawania i leczenia chorób,
 • interpretacji wyników badań mikrobiologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biomedycyna:

Absolwent kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytutach badawczych,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • szkolnictwie wyższym,
 • firmach biotechnologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biomedycyna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest: 1) konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2; 2) wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Biomedycyna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym

Komentarze (0)