Elektroradiologia

Elektroradiologia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunki studiów

Elektroradiologia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektroradiologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa
 • biofizyka, fizjologia
 • organizacja pracy w zakładzie radiologii
 • anatomia radiologiczna
 • patofizjologia
 • aparatura i techniki elektromedyczne

 

Elektroradiolog to osoba, która odgrywa kluczową rolę w walce z chorobą. W swojej pracy odpowiedzialny jest za obsługę aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Nietrudno zgadnąć, iż jest to zawód niezwykle odpowiedzialny i nie każdy nadaje się do wykonywania tak ważnych obowiązków. Co należy zrobić, by zostać elektroradiologiem? Przede wszystkim skończyć odpowiednie studia. A gdzie można je podjąć? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Elektroradiologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej. Studenci pozyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczą się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania. Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można następujące przedmioty: anatomia prawidłowa, biofizyka, fizjologia, organizacja pracy w zakładzie radiologii, anatomia radiologiczna, patofizjologia, aparatura i techniki elektromedyczne, diagnostyka izotopowa, środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej, radioterapia, radiologia stomatologiczna, radiologia zabiegowa, mammografia cyfrowa, prawo medyczne, mikrobiologia, kardiologia interwencyjna, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Interdyscyplinarność omawianego kierunku, w którym wiedza z zakresu medycyny łączy się ze znajomością najnowszych osiągnięć w dziedzinie obrazowania medycznego i inżynierii biomedycznej, pozwala absolwentom na merytoryczną współpracę z lekarzem w każdym kraju zarówno w placówkach typowo medycznych, jak i w jednostkach naukowo- badawczych. Osoby, które ukończyły Elektroradiologię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w zakładach radiologii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.

 

Opinie

Studia w Lublinie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie elektroradiologii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości dowiedzmy się – jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Dawid, student Elektroradiologii mówi:

„Uniwersytet Medyczny w Lublinie to zdecydowana czołówka kształcenia medycznego w kraju, dlatego jestem dumny z tego, że tutaj studiuję. Pracy jest dużo, ale zajęcia są ciekawe i prowadzone przez wybitnych fachowców, więc nauka sprawia ogromną przyjemność i daje mnóstwo satysfakcji.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ELEKTRORADIOLOGIA - ważne informacje

Elektroradiologia studia Lublin

Elektroradiologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektroradiologię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych człowieka oraz mechanizmów patofizjologii chorób,
 • fizyki promieniowania jonizującego,
 • akustyki i elektroakustyki,
 • biologicznych, fizycznych i patofizjologicznych podstaw radioterapii,
 • organizacji pracowni diagnostyki obrazowej,
 • wykonywania badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektroradiologia:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach radiologii,
 • zakładach kardiologii inwazyjnej,
 • zakładach chirurgii wewnątrznaczyniowej,
 • zakładach medycyny nuklearnej,
 • pracowniach EKG, EEG, EMG,
 • pracowniach audiologii,
 • pracowniach fizjologii klinicznej,
 • inspekcji ochrony radiologicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunek elektroradiologia będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Elektroradiologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym

Komentarze (0)