Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

03.02.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Biotechnologia jest rodzajem technologii, w której do produkcji surowców wykorzystuje się organizmy żywe, wirusy oraz ich elementy składowe. Biotechnologia to jednocześnie dyscyplina naukowa, której głównym przedmiotem zainteresowań są procesy technologiczne, przeprowadzane z wykorzystaniem tychże organizmów, przeważnie bakterii. Chcąc poznać ją bliżej należy wybrać biotechnologię jako kierunek studiów. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku biotechnologia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru biochemii,  biologii  komórki, genetyki, morfologii funkcjonalnej roślin i zwierząt, anatomii funkcjonalnej człowieka, fizjologii i biotechnologii zwierząt, fizjologii i biotechnologii roślin, immunologii, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii i mykologii technicznej, pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Studenci uczą się stosować techniki biologii molekularnej, technologii biopreparatów, technologii fermentacji, inżynierii genetycznej, czy inżynierii ekologicznej. Biotechnologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, chemia ogólna, histologia, morfologia funkcjonalna roślin, podstawy genetyki, anatomia funkcjonalna człowieka, biologia komórki, chemia fizyczna, fizyka i biofizyka, statystyka matematyczna, fizjologia roślin z elementami biotechnologii, enzymologia, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa, podstawowe techniki biologii molekularnej, produkcja biopreparatów, technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych.

Biotechnologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to szeroka i złożona dyscyplina. Studenci pozyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mikrobiologii żywności, mykologii, higieny żywności, biotechnologii leków, farmakologii, farmakokinetyki leków, czy biologii eksperymentalnej roślin. Dzięki realizowanemu programowi absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym, laboratoriach badawczych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach diagnostycznych, jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Marlena, studentka Biotechnologii mówi:

„Studiując na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim uczę się, poznaje nowe obszary wiedzy, rozwijam umiejętności, ale także spędzam najlepsze lata swojego życia, które będę pamiętać bardzo długo.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Olsztyn

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • zasad pracy doświadczalnej,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)