Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Surowce mineralne to substancje będące składnikami środowisk przyrodniczych, natomiast surowce odnawialne to surowce, które mogą być uzupełnione w tym samym lub krótszym czasie niż czas potrzebny na ich zużycie. W jaki sposób najlepiej je wykorzystywać? Odpowiedź na to pytanie można poznać wybierając kierunek Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi? A w której uczelni? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw i biochemikaliów oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Studenci zaznajamiają się z metodami, technikami, narzędziami i materiałami służącymi do pozyskiwania i wykorzystywania surowców odnawialnych i mineralnych, jak również poznają nowoczesne metody laboratoryjnej oceny paliw, biosurowów i kopalin. Ponadto, uczą się planować, organizować i samodzielnie przeprowadzać kompleksowe badania związane z potrzebami energetycznymi gminy, powiatu, województwa. Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: biologia ogólna, chemia ogólna i nieorganiczna, geomorfologia, gospodarowanie przestrzenią produkcyjną, grafika inżynierska, podstawy geodezji, statystyka matematyczna, geologia złóż, roślinne surowce energetyczno- przemysłowe, geografia zasobów naturalnych, meteorologia i hydrologia, podstawy energetyki, systemy informacji przestrzennej, instrumentalne metody analityczne, niskoemisyjne technologie spalania paliw, technologie produkcji biogazu, wodór i technologie wodorowe, gospodarka odpadami, ochrona krajobrazu, ocena oddziaływania na środowisko.

Jakimi umiejętnościami wyróżnia się absolwent omawianego przez nas kierunku? Prognozuje, identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z przekształceniami środowiska powstałymi w wyniku eksploatacji surowców mineralnych i produkcji biosurowców, jak również potrafi ocenić wpływ inwestycji na środowisko i wykonać projekt rekultywacji terenów zdegradowanych. Z takim bagażem wiedzy znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, a także w laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji.

Studia w Olsztynie to olbrzymia przestrzeń możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia. Wśród dyscyplin, które można zgłębić istotne miejsce zajmuje Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, zatem kandydaci na ten kierunek powinni wiedzieć: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Szymon, student Gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi mówi:

„Wszyscy wiedzą, że Olsztyn to wspaniałe miasto, a UWM to najlepsza uczelnia, o pozycji której świadczą świetni wykładowcy i równie fantastyczni studenci.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi na UWM:

Absolwent kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w środowisku,
 • interpretacji procesów biologicznych i chemicznych,
 • wykorzystywania biomasy w biogospodarce,
 • zasad oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi,
 • waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • zasad racjonalnej eksploatacji surowców odnawialnych i mineralnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • czynników wpływających na rozwój i funkcjonowanie obszarów wiejskich.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Absolwent kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach projektowych,
 • laboratoriach oceny paliw,
 • jednostkach kontroli jakości i certyfikacji,
 • organach administracji rządowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)