Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Ratownictwo medyczne to zespół działań fachowej pomocy doraźnej, udzielanej w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków. Działania te mogą przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane i profesjonalnie do tego przygotowane, a takie przygotowanie można uzyskać wyłącznie poprzez wyższe kształcenie. Zainteresowani nauką niesienia pomocy powinni zwrócić uwagę na kierunek Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej bezprzyrządowej i z użyciem oprzyrządowania specjalistycznego w stanach zagrożenia życia, jak również planowania, organizacji i zarządzania w ratownictwie medycznym i komunikowania się z pacjentem w sytuacji kryzysowej. Studenci uczą się prawidłowo oceniać stan zagrożenia na miejscu wypadku, dokonywać wstępnej segregacji istotnej w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zabezpieczać osoby poszkodowane. Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, biofizyka, biologia i mikrobiologia, dydaktyka medyczna, filozofia i etyka zawodu ratownika, kwalifikowana pierwsza pomoc, organizacja ratownictwa medycznego, podstawy demografii, podstawy pielęgniarstwa, biochemia, fizjologia, higiena i epidemiologia, język migowy, medyczne czynności ratunkowe, zdrowie publiczne, farmakologia, medycyna katastrof, metodologia badań, patofizjologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, psychologia kliniczna, stany nagłe w dermatologii, chirurgia, intensywna terapia z anestezjologią, neurologia.

Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim jest kierunkiem rozwijającym różnorodne umiejętności, na przykład samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych takich jak: ocena parametrów kardynalnych, odpowiednie ułożenie poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci, bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonanie defibrylacji, monitorowanie układu krążenia i oddechowego, podawanie leków z użyciem różnych dróg,  czy przygotowanie poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań. Co za tym idzie, absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, innych jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej, a także w Izbie Przyjęć Szpitala lub ambulatorium.

Studia w Olsztynie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Ratownictwo medyczne, to musimy skierować swoją uwagę na omawianą szkołę wyższą. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Łukasz, student Ratownictwa medycznego mówi:

„UWM to spełnienie moich edukacyjnych marzeń. To uczelnia z historią, prestiżem, gronem wspaniałych wykładowców i absolwentów. Każdemu polecam tę uczelnię, niezależnie od wybranego kierunku studiów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • resuscytacji poszkodowanych w urazach,
 • niepożądanego działania leków,
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • medycyny ratunkowej,
 • medycznych czynności ratunkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 • jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej,
 • Izbie Przyjęć Szpitala,
 • ambulatorium.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)