Ratownictwo medyczne - Olsztyn

Ratownictwo medyczne - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Olsztynie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 40 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia medyczne w Olsztynie na kierunku ratownictwo medyczne uchodzą za jedne z najciekawszych propozycji dla osób interesujących się tematyką medyczną. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE OLSZTYN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku ratownictwo medyczne możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Jeśli odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, studia dzienne są właśnie dla Ciebie.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Zawód ratowników medycznych należy do grupy jednych z najtrudniejszych i najbardziej stresujących, ponieważ to właśnie ratownicy medyczni mają styczność z największą ilością drastycznych wypadków, do których dochodzi nie tylko na lądzie, ale i wodzie czy w powietrzu. By odnaleźć się na tym stanowisku, musisz radzić sobie ze stresem i szybko i racjonalnie reagować w sytuacjach ekstremalnych.

Kandydaci na studia medyczne nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza z biologią i chemią. Warto rozwijać zdolności empatyczne i komunikacyjne nie tylko w celu lepszego zrozumienia pacjenta, ale i dobrej współpracy z personelem. Jeśli radzisz sobie z sytuacjami ekstremalnymi, a w przyszłości pragniesz ratować życia, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Olsztynie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak ratownictwo medyczne możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tego typu kierunek medyczny jest na tyle popularny wśród kandydatów na studia, że nie mogło go zabraknąć także na uczelniach w Olsztynie.

 

4. Praca po studiach

Kierunek ratownictwo medyczne w Olsztynie kształci najlepszych w swojej branży specjalistów. Absolwenci na stanowisku dyspozytora potrafią poprawnie przeprowadzić wywiad, który ma za zadanie rozpoznać sytuację zagrożenia i udzielić instruktażu ratowniczego dzięki dostępnym środkom łączności. Ratownicy potrafią się zająć poszkodowanym, a także w odpowiedni sposób przekazują poszkodowanego pracownikom ambulatorium, izby przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w Izbie Przyjęć szpitala lub ambulatorium, w jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • higiena i epidemiologia,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • organizacja ratownictwa medycznego,
 • traumatologia narządu ruchu,
 • podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania w służbie zdrowia,
 • położnictwo i ginekologia,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • psychologia kliniczna,
 • choroby wewnętrzne z kardiologią,
 • neurochirurgia z neurotraumatologią,
 • neurologia,
 • metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • intensywna terapia z anestezjologią,
 • psychiatria
 • i wiele innych.

Studia medyczne w Olsztynie przygotowują studentów do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, na przykład polegających na ocenie parametrów kardynalnych, poprawnym ułożeniu poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, na prowadzeniu podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci, wykonywaniu defibrylacji, monitorowaniu układów krążenia i oddechowego, podawaniu leków z użyciem różnych dróg, przygotowaniu poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań i zatrzymania krwotoku zewnętrznego, udzielaniu szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia w wypadkach i katastrofach. Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu ratownictwa medycznego i funkcjonowania człowieka. Rozwijają także umiejętności praktyczne, które są niezwykle cenne w przypadku dokonania prawidłowej oceny stanu zagrożenia życia na miejscu wypadku, dokonują wstępnej segregacji w przypadku udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, potrafią zabezpieczyć osoby poszkodowane. Pielęgnują także zdolności empatyczne i komunikacyjne.

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Olsztynie?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Olsztynie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Uczelnie w Olsztynie kierunek ratownictwo medyczne proponują w ramach pierwszego stopnia, który trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają podjęcie pracy zawodowej oraz kontynuowanie edukacji na stopniu drugim.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować swoją edukację na studiach drugiego stopnia. Ponieważ ratownictwo medyczne nie przewiduje poszerzania wiedzy w ramach studiów magisterskich, absolwenci mogą zdobyć dodatkową edukację w ramach innego kierunku, na przykład zdrowia publicznego. Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne są także przygotowani do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Olsztynie?

Studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego zapewniają wiele możliwości pracy i rozwoju i kształcą najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Absolwenci posiadają teoretyczne i praktyczne umiejętności odnoszące się do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej bezprzyrządowej i z użyciem oprzyrządowania specjalistycznego w stanach zagrożenia życia. Na stanowisku dyspozytora przeprowadzają wywiad, który ma pomóc w rozpoznaniu sytuacji zagrożenia i udzielają instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności. W przypadku transportowania ofiar i poszkodowanych potrafią zapewnić im bezpieczeństwo i we właściwy sposób przekazują poszkodowanych personelowi ambulatorium, izby przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Absolwenci chętnie są zatrudniani w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w Izbie Przyjęć szpitala lub ambulatorium, w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, w jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej.

Studenci przygotowywani są do pracy w różnych służbach ratunkowych (na przykład Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe lub Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających, w jednostkach straży pożarnej, w zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych.

Absolwenci podejmują pracę w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w zespołach ratownictwa medycznego. Współpracują z policją, strażą pożarną i wojskiem, zabezpieczają obozy i imprezy masowe, a także prowadzą kursy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Olsztynie?

Kierunek ratownictwo medyczne w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej renomowanych wśród propozycji kierunków medycznych. Studia w tym zakresie przeznaczone są dla osób z powołaniem. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś odporny na nieprzyjemne widoki związane z uszkodzonym ciałem, a nawet śmiercią?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować ludzkie życie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Maksymalnej ilość punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku ratownictwo medyczne i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne w Olsztynie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Olsztynie?

Studia medyczne w Olsztynie w ramach ratownictwa medycznego uchodzą za jedne z najbardziej obleganych, ale także niezwykle trudnych wśród kierunków medycznych.

Daniel, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Ratownicy medyczni nie tylko ratują życia, ale i je narażają. Zawód jest niebezpieczny, ale i niezwykle istotny. To my niejednokrotnie jako pierwsi bierzemy udział w postępowaniach mających na celu ratowanie życia. Jeśli w przyszłości pragniesz się tym zajmować, te studia mogą być dla Ciebie.

Kierunki medyczne w Olsztynie

 

 

Komentarze (0)