Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

03.02.2022

Rolnictwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Rolnictwo to jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, jak również produkowanie surowców przemysłowych. Dziedzina ta wymaga wiedzy z różnych obszarów, ponieważ łączy się z biologią, geografią, czy ekonomią. W jaki sposób pozyskać tak szeroką wiedzę? Wybrać Rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Studia na kierunku rolnictwo w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie profesjonalnego przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studenci rozwijają umiejętności w obszarze technologii produkcji rolniczej, jak również pozyskują wiedzę biologiczno- chemiczną i ekologiczną oraz tę związaną z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem produkcją, czy też funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej. Rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: mikrobiologia, chemia nieorganiczna, statystyka matematyczna w rolnictwie, gleboznawstwo, ochrona środowiska, informacja patentowa, agrobotanika, chemia organiczna, fizjologia zwierząt, biochemia, przedsiębiorczość, genetyka roślin, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, technika rolnicza, podstawy ogrodnictwa, mikroorganizmy w technologiach rolniczych, doradztwo rolnicze, melioracje, entomologia stosowana, rynki rolne i ogrodnicze, turystyka wiejska, ogólna uprawa roli i roślin, chemia rolna.

Rolnictwo jest kierunkiem, dzięki któremu studenci pozyskują szerokie kwalifikacje. Poszerzają znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej, rozwijają umiejętności metodycznego prowadzenia badań rolniczych, jak również przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych oraz jednostkach doradczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Olsztynie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Rolnictwo także na niej figuruje i cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć- jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Krzysiek, student Rolnictwa mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to powód dumy, ale także okres intensywnej pracy. Co najważniejsze, nauka daje mnóstwo satysfakcji i realnie przybliża do osiągnięcia zamierzonych celów.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ROLNICTWO - ważne informacje

Rolnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • botaniki i genetyki,
 • fizjologii roślin i mikrobiologii,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • analizowania i opracowywania danych ze stacji meteorologicznej,
 • określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 • oceny efektów uprawowych,
 • planowania i przeprowadzania właściwej ochrony roślin,
 • techniki rolniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (z tytułem inżyniera). Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)