Socjologia

Socjologia

Socjologia

03.02.2022

Socjologia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Socjologia, według definicji encyklopedycznej, jest nauką o społeczeństwie. Możemy zatem śmiało założyć, że bada nasze zachowania, przygląda się interakcjom międzyludzkim, sprawdza nasze reakcje na konkretne bodźce i sytuacje. Pomimo tego, że badania dotyczące procesów społecznych prowadzono już w czasach Arystotelesa, to socjologia stała się dyscypliną akademicką dopiero na początku XX wieku. A jak ona wygląda dzisiaj? Czy stawia podobne pytania? Odpowiedzi należy szukać na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie Socjologia prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku socjologia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru socjologii, jak również wiedzy z zakresu podstaw nauk społecznych. Studenci uczą się wykonywać analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, realizować prace badawcze w zakresie diagnozy problemów społeczno- ekonomicznych, występujących na poziomie lokalnym i krajowym, jak również wykonywać analizy społeczne i opracowywać i wdrażać programy skierowane do różnych grup społecznych. Socjologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: antropologia kulturowa, demografia społeczna, ekonomia, etykieta, filozofia, logika, metodyka pracy naukowej, psychologia społeczna, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, metodologia nauk społecznych, polityka społeczna, statystyka, socjologia konfliktów społecznych, socjologia kultury, socjologia masowego komunikowania, socjologia organizacji, socjologia prawa, współczesne teorie socjologiczne, komunikacja interpersonalna, podstawy marketingu i badań rynkowych.

Studenci omawianego kierunku zostają wyposażeni w wiedzę, która umożliwia konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego przy doborze adekwatnych teorii, czynników, mechanizmów i środków finansujących. Ponadto, posiadają umiejętności współdziałania z grupami podlegającymi wykluczeniu społecznemu, jak również oceniania różnych aspektów interakcji społecznych i funkcjonowania rodziny. W jaki sposób wykorzystać tak szeroką wiedzę? Absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie będą mogli pracować w instytucjach samorządowych, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach resocjalizacyjnych, agencjach public relations, mediach, firmach doradztwa personalnego, instytucjach kulturalno- oświatowych, ośrodkach badań opinii społecznej, organizacjach rządowych i pozarządowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Olsztynie to coraz intensywniej powiększająca się przestrzeń kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem dobrego wykształcenia znajdzie coś dla siebie. Naturalnie, Socjologia wśród oferowanych dyscyplin posiada swoje miejsce. Ale w której uczelni studiować? Czy warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas szkołę? Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Ewelina, studentka Socjologii mówi:

„Cieszę się, że udało mi się zrealizować mój edukacyjny plan. Chciałam studiować w rodzinnym mieście, a także chciałam studiować na prestiżowej uczelni. Wynik był bardzo prosty. Wybrałam Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, czyli najlepszą uczelnię w regionie.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego,
 • metod badań społecznych,
 • współczesnych teorii socjologicznych,
 • realizacji projektu badawczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
 • zakładach resocjalizacyjnych,
 • agencjach public relations,
 • mediach,
 • firmach doradztwa personalnego,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)