Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Stosunki międzynarodowe to kierunek skierowany do osób, które interesują się współczesną polityką międzynarodową, gospodarką światową czy marketingiem międzynarodowym, jak również planujących pracować w międzynarodowym środowisku. Wybierając ten kierunek można pozyskać szeroką wiedzę dotyczącą najważniejszych, tradycyjnych i nowych dziedzin współczesnych stosunków międzynarodowych, jak również rozwinąć ciekawe umiejętności, na czele ze sztuką negocjacji, czy interpretacji istotnych wydarzeń rozgrywających się na arenie międzynarodowej. Gdzie można studiować Stosunki międzynarodowe? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzone są na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Studenci pozyskują wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki. Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Bogaty program kształcenia składa się z następujących przedmiotów: ekonomia, etykieta, geografia polityczna i ekonomiczna, historia filozofii, historia kultury, informacja we współczesnym świecie, matematyka i statystyka, podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych, teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki kulturalne, mniejszości narodowe w Europie, nauka o państwie, podstawy demografii, procesy demograficzne we współczesnym świecie, psychologia społeczna, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne, główne problemy współczesnego świata.

Pozyskiwana wiedza oraz nabywane umiejętności stanowią element niezbędny do pełnienia różnych ról w życiu społeczno- politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Co się z tym wiąże absolwenci Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu.

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując naukę w Olsztynie, warto dowiedzieć się- jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Karol, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Wszyscy wiedzą, że Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to jedna z najlepszych szkół wyższych w kraju. To uczelnia bardzo popularna i nikogo ten fakt nie dziwi. Tutaj nauka sprawia przyjemność, daje satysfakcję, a uzyskane wykształcenie prowadzi do ciekawej pracy. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • istoty procesów demograficznych,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych,
 • mechanizmów działania prawa międzynarodowego,
 • wpływu organizacji międzynarodowych na międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
 • przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)