Edukacja techniczno- informatyczna

Edukacja techniczno- informatyczna

Edukacja techniczno- informatyczna

Edukacja techniczno- informatyczna – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja techniczno - informatyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • nauka o materiałach
 • informatyka i systemy informatyczne
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 • grafika inżynierska oraz podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn

 

Istnieją kierunki kształcenia, które potrafią szeroko otworzyć furtkę do kariery zawodowej, czyli przedstawić wiele możliwości poprowadzenia własnej ścieżki. Takim kierunkiem jest Edukacja techniczno- informatyczna, dzięki której możemy pozyskać niezwykle szeroką i złożoną wiedzę, potrzebną w różnorodnych branżach. A w której uczelni możemy ten kierunek odnaleźć? Na Politechnice Lubelskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, elektrotechniki, a także pedagogiki i psychologii. Studenci rozwijają znajomość metodyki badawczej, zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, a także otrzymują solidne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i profesjonalnego zarządzania personelem. Edukacja techniczno- informatyczna na Politechnice Lubelskiej to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, chemia, fizyka, nauka o materiałach, informatyka i systemy informatyczne, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, grafika inżynierska oraz podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn, inżynieria wytwarzania, programowanie i programy użytkowe, termodynamika techniczna, programy użytkowe CAD w projektowaniu maszyn, techniki multimedialne, elementy statystyki, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, zarządzanie środowiskiem, socjologia, komunikacja społeczna z elementami emisji głosu, zastosowanie informatyki w oświacie.

Poszukując reprezentanta kierunków interdyscyplinarnych, bez wątpienia powinniśmy wskazać Edukację techniczno- informatyczną. Kształcenie w ramach tej dyscypliny pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie przemyśle maszynowym, przemyśle elektrotechnicznym, branżach gospodarki eksploatujących systemy informatyczne, szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, bankowości, biurach projektowych, jednostkach doradczych.

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Lublinie dają bardzo duży wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku. Jeśli zdecydowaliśmy się podjąć naukę na kierunku Edukacja techniczno- informatyczna, to musimy wiedzieć jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Daria, studentka Edukacji techniczno- informatycznej mówi:

„Politechnika Lubelska to najlepsze miejsce dla ludzi z ambicjami i głowami pełnymi pomysłów. Tutaj każdy otrzymuje możliwości rozwijania swoich zainteresowań i przygotowania się do realizacji zawodowych planów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację techniczno- informatyczną na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Edukacja techniczno- informatyczna na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania środowiskiem,
 • zasad organizacji pracy, zarządzania i ergonomii,
 • podstawowych procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • doboru materiałów do zastosowań technicznych pod kątem kształtowania ich struktury i własności,
 • modelowania zjawisk i układów mechanicznych,
 • grafiki inżynierskiej oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn,
 • zaawansowanego korzystania z komputera w realizacji celów dydaktycznych i technologicznych,
 • opracowywania i wykorzystywania programów narzędziowych, baz danych, programowania proceduralnego i obiektowego,
 • zarządzania kadrami oraz procesem produkcyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Edukacja techniczno- informatyczna:

Absolwent kierunku Edukacja techniczno- informatyczna na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle maszynowym,
 • przemyśle elektrotechnicznym,
 • branżach gospodarki eksploatujących systemy informatyczne,
 • szkolnictwie,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • bankowości,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach doradczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Edukacja techniczno- informatyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

 

Komentarze (0)