Politechnika Lubelska

Wydział Podstaw Techniki POLLUB

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (81) 53-84-673

fax: (81) 53-84-706

e-mail. wpt.sekretariat@pollub.pl

http://wpt.pollub.pl/

 

Wydział Podstaw Techniki POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (81) 53-84-673

fax: (81) 53-84-706

e-mail. wpt.sekretariat@pollub.pl

http://wpt.pollub.pl/

 

 • EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna

  Jeśli masz szerokie zainteresowania informatyczne i techniczne, a jednocześnie posiadasz wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Interdyscyplinarność kierunku umożliwia absolwentom, dzięki nabytym podczas studiów kompetencjom z zakresu: informatyki technicznej, inżynierii mechanicznej i materiałowej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki oraz nauk humanistyczno-społecznych, podjęcie pracy w charakterze specjalistów w branży IT, przemyśle oraz administracji państwowej lub szkolnictwie. 

  Zdobyte wykształcenie pozwala absolwentowi na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w obszarze projektowania, administrowania, eksploatacji, zabezpieczenia sieci komputerowych i systemów informatycznych, administrowania i obsługi baz danych, bezpieczeństwa danych, projektowania i administrowania portali i aplikacji, graficznej identyfikacji wizualnej oraz zastosowania technik multimedialnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych
  • Informatyka z techniką
  • Technika w systemach bezpieczeństwa
  • Grafika komputerowa i multimedia w technice, biznesie i edukacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych
  • Informatyka z techniką
  • Technika w systemach bezpieczeństwa
  • Grafika komputerowa i multimedia w technice, biznesie i edukacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Studia obejmują szeroko pojętą problematykę bezpieczeństwa w środowisku pracy, m.in. organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, analizę ryzyka zawodowego, ratownictwo techniczne, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, cyberbezpieczeństwo. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera i będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz bezpieczeństwem środowiska naturalnego.

  Poznasz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Studiując na tym kierunku zdobędziesz wiedzę dotyczącą modelowania i monitorowania zagrożeń oraz analizy ryzyka i niezawodności systemów inżynierskich. Dowiesz się także, jak sprawnie i odpowiedzialnie organizować i przeprowadzać akcje ratownicze. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach, a także pełnienia funkcji inspektora i specjalisty do spraw BHP.

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przygotowaniu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria i analiza danych

  Jeżeli jesteś zainteresowany praktycznymi zastosowaniami wiedzy matematycznej i informatycznej oraz rozwijaniem klasycznych umiejętności inżynierskich, ten kierunek będzie idealny dla Ciebie. Tutaj zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu: matematyki, gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, komputerowych metod wspomagania pracy inżyniera oraz aktualnych metod i narzędzi informatycznych, w tym języków programowania, systemów i sieci komputerowych.

  Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł podjąć pracę związaną z rozwijaniem nowych technologii i narzędzi informatycznych z zakresu eksploracji danych, wspomagania procesu podejmowania decyzji oraz analiz Big Data, programowania, architektury oprogramowania, administrowania bazami danych, sieciami i systemami.

  Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody gromadzenia i przetwarzania danych w firmach z branży IT oraz innych, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, działy strategii, prognoz i rozwoju firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, działy zaopatrzenia, transportu, spedycji i logistyki, działy utrzymania ruchu lub przygotowania produkcji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przygotowaniu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów matematyka

  Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem gruntownej wiedzy z zakresu matematyki stosowanej w technice, produkcji, usługach, finansach i ubezpieczeniach, studia na kierunku MATEMATYKA będą Twoim najlepszymwyborem. Tutaj uzyskasz tytuł inżyniera, rozwiniesz swoją wiedzę matematyczną, zdobędziesz umiejętności korzystania z modeli matematycznych do rozwiązywania złożonych zagadnień nie tylko matematycznych. Nauczysz się efektywnego posługiwania narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę inżyniera w przemyśle, usługach,ekonomii, finansach i ubezpieczeniach.

  Specjalnie opracowany program nauczania matematyki ma na celu dać Ci szansę na pracę w dynamicznie rozwijających się sektorach przemysłu i gospodarki: działach finansowych, operacyjnych, audytu, logistyki, prognoz i analiz firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, działach aktuarialnych banków oraz zakładów ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i statystycznych,działach badań rynkowych, ośrodkach badania opinii publicznej i prognoz społecznych oraz wielu innych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

eryk Ocena odpowiedz

Wybierając matematykę na pollub na pewno się nie rozczarujecie

Wojtek Ocena odpowiedz

inżynieria bezpieczeństwa jest warta uwagi

Kacperr Ocena odpowiedz

również polecam inżynierie bezpieczenstwa - bardzio ciekawe zajęcia !

darek Ocena odpowiedz

matematyka na tym wydziale jest na dobrym poziomie - polecam każdemu

Mikołaj Ocena odpowiedz

Polecam inżynierie bezpieczeństwa, opinia niżej ewidentnie zmyślona

trewor Ocena odpowiedz

maksymalnie nie zadowolony. nie polecam inżynierii bezpieczenstwa