Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Inżynieria materiałowa – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia ogólna
 • informatyka
 • grafika inżynierska
 • podstawy nauki o materiałach
 • obliczenia inżynierskie
 • przedsiębiorczość
 • elektrotechnika i elektronika

 

Wszystko co nas otacza, to materiały. To coś, z czego rodzą się produkty ułatwiające nam codzienne i nie tylko funkcjonowanie. A skoro tak jest, to musiała powstać dziedzina o tych materiałach, ich pozyskiwaniu, obróbce i wykorzystywaniu. Według encyklopedycznej definicji inżynieria materiałowa jest dyscypliną nauki i techniki wykorzystującą teoretyczne podstawy wewnętrznej budowy ciała stałego do użytecznego kształtowania właściwości materiałów. Jak stara jest to dziedzina? Inżynieria materiałowa, jako kierunek kształcenia wyższego, pojawiła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70 XX wieku, włączając w swój obszar wszystkie zajmujące się materiałami dziedziny nauki, takie jak: metaloznawstwo, ceramika, fizykochemia polimerów, elementy krystalografii, czy chemii fizycznej. Zajmuje się ona zarówno doskonaleniem materiałów już znanych, jak i projektowaniem materiałów nowych o przewidywanych właściwościach. Oprócz właściwości i cech materiałów inżynieria materiałowa rozpatruje również ich koszt, a także energetyczne i ekologiczne uwarunkowania związane z ich produkcją, zastosowaniem, eksploatacją oraz utylizacją zużytych wyrobów. Czy opisywaną dyscyplinę można poznać znacznie bliżej? Oczywiście, że tak. Wystarczy wybrać kierunek o nazwie Inżynieria materiałowa, który oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Inżynieria materiałowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem takich dyscyplin jak: fizyka, chemia i informatyka, a także nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zasady doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, a także zgłębiają metody kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Inżynieria materiałowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prezentują szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można następujące przedmioty: matematyka, fizyka, chemia ogólna, informatyka, grafika inżynierska, podstawy nauki o materiałach, obliczenia inżynierskie, przedsiębiorczość, elektrotechnika i elektronika, chemia nieorganiczna, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, badania i testy materiałów, termodynamika techniczna, projektowanie elementów maszyn, wytrzymałość konstrukcji, budowa maszyn, materiały funkcjonalne, właściwości materiałów kompozytowych, elementy mechaniki materiałów, wytwarzanie materiałów kompozytowych, rentgenowskie metody badania materiałów, systemy zarządzania, chemia powierzchni, zasady i metody łączenia materiałów, analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych.

Inżynieria materiałowa, którą proponuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest kierunkiem dostarczającym wielu umiejętności i kompetencji. Czym zatem wyróżnia się absolwent tego kierunku? Absolwenci potrafią opisywać cechy fizyczne materiałów, na podstawie oceny jakości materiałów potrafią ocenić ich trwałość i stopień zużycia, a także potrafią zaplanować właściwości i wytworzenie materiału oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników niezawodności z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Ponadto, potrafią obsługiwać wybrane aparaty do badań struktury i własności fizycznych różnych materiałów, jak również ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie syntezy i analizy materiałów. Dzięki tak szerokiej wiedzy przygotowani są do działalności inżynierskiej, czyli projektowania, analizy, czy doradztwa. A gdzie mogą znaleźć zatrudnienie? Na przykład w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych wojska, jednostkach doradczych, jednostkach projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi.

 

Opinie

Lublin jak na stolicę regionu przystało pełni także rolę stolicy edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani kształceniem znajdą w mieście swoją dziedzinę, w której będą mogli rozwijać się pod okiem doświadczonych wykładowców. Mówiąc o inżynierii materiałowej warto wspomnieć, iż jest to kierunek dostępny nie tylko w ofercie uczelni technicznej, lecz także uniwersytetu. Warto podjąć naukę akurat w tej uczelni? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Marcin, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to najlepszy pomysł i najlepsza droga do zdobycia wykształcenia. Oczywiście, w naukę trzeba włożyć trochę wysiłku, ale studiując na KUL ma się gwarancję, że ten wysiłek się opłaci.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - ważne informacje

Inżynieria materiałowa studia Lublin

Inżynieria materiałowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • obsługi specjalistycznej aparatury naukowo- badawczej,
 • projektowania i wdrażania technik recyklingu materiałów,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • termodynamiki technicznej,
 • kształtowania struktury i własności materiałów inżynierskich przez dobór właściwego procesu technologicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych wojska,
 • jednostkach doradczych,
 • jednostkach projektowych,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)