Biologia

Biologia

Biologia

02.02.2022

Biologia – Uniwersytet Zielonogórski 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia  znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika ogólna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • podstawy analizy danych biologicznych
 • zoologia bezkręgowców
 • botanika systematyczna
 • zoologia kręgowców
 • rośliny lecznicze i trujące

 

Biologia należy do grona popularnych kierunków kształcenia i trudno się z tą popularnością nie zgodzić. Dzięki tej dziedzinie rozwija się wiele dyscyplin, na czele choćby z medycyną i między innymi na tej podstawie każdego roku coraz więcej osób zgłasza chęć ubiegania się o nabywanie biologicznej wiedzy. Biologicznej, czyli jakiej? Wedle oficjalnie obowiązującej definicji biologia jest nauką o formach i przejawach życia badającą budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Sam termin wprowadzono w życie dopiero w XIX wieku, choć oczywistym jest, że zainteresowanie żywymi organizmami sięga odległych czasów. Gdzie studiować biologię? W której uczelni zgłębiać jej obszar? Na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na tej uczelni Biologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Biologia oferowany przez Uniwersytet Zielonogórski zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci zgłębiają obszary botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu, mikrobiologii, immunologii, chemii, biochemii, biologii komórki, fizyki, czy biofizyki. Ponadto, przygotowują się do wykonywania analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych, jak również prowadzenia prac zespołowych. Biologia na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Zielonogórskim proponują szeroki program nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: botanika ogólna, chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy analizy danych biologicznych, zoologia bezkręgowców, botanika systematyczna, zoologia kręgowców, rośliny lecznicze i trujące, techniki mikroskopowania, biochemia, biofizyka, ekologia ogólna, fizjologia zwierząt, parazytologia medyczna, promocja i ochrona zdrowia, cytofizjologia, fizjologia roślin, mikrobiologia z immunologią, genetyka, ochrona przyrody, fizjologia człowieka, choroby genetyczne człowieka.

Kierunek Biologia realizowany na zielonogórskiej uczelni dostarcza studentom szerokiej wiedzy i wielu umiejętności. Dzięki prowadzonym specjalnościom poznają oni molekularne, biochemiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Ponadto, uczą się stosować techniki mikroskopowe, analizować różnorodność biologiczną na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym i krajoznawczym, jak również obsługiwać aparaturę badawczą. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowo- badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony przyrody, jednostkach administracji, placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno- epidemiologicznych, placówkach edukacyjnych i dydaktycznych.

 

Opinie

Studia w Zielonej Górze dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Biologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Marta, studentka Biologii mówi:

„Biologia od zawsze była moją największą pasją i chciałam rozwijać swoje zainteresowanie w najlepszym do tego miejscu. Dlatego wybrałam Uniwersytet Zielonogórski. Mnogość specjalności sprawia, że po studiach mam wiele możliwości zawodowych.”

 

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Studia w Zielonej Górze

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Zielona Góra

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie,
 • posługiwania się technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi i immunologicznymi,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • różnorodności i ewolucji organizmów,
 • procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery,
 • planowania eksperymentu,
 • technik mikroskopowych,
 • ekologii roślin,
 • genetyki człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • jednostkach administracji,
 • placówkach służby zdrowia,
 • laboratoriach stacji sanitarno- epidemiologicznych,
 • placówkach edukacyjnych i dydaktycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia lub rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)