Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

29.06.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Zielonogórski 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 30
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria bioprocesowa
 • chemia ogólna
 • fizyka dla przyrodników
 • matematyka dla przyrodników
 • podstawy biologii
 • biochemia
 • chemia fizyczna
 • genetyka ogólna
 • mikrobiologia z elementami immunologii

 

Biotechnologia jest dziedziną nauki, posługującą się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmującą różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Jej osiągnięcia znajdują praktyczne zastosowanie głównie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska. Biotechnologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, po ukończeniu którego można podjąć pracę w laboratoriach badawczych, diagnostycznych, czy takich, w których prowadzone są działania z materiałem biologicznym. Czy studia są trudne? Na pewno wymagające, ale dla lubiących biologię, chemię i matematykę będzie to czysta przyjemność. A gdzie zgłosić się na studia? Na Uniwersytet Zielonogórski, gdzie Biotechnologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Biotechnologia realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim ma na celu pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z biochemią, bioinformatyką, biologią komórki, genetyką, mikrobiologią i immunologią i uczą się wykorzystywać je w obszarze biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, czy też prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz różnego rodzaju eksperymentów. Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: inżynieria bioprocesowa, chemia ogólna, fizyka dla przyrodników, matematyka dla przyrodników, podstawy biologii, biochemia, chemia fizyczna, genetyka ogólna, mikrobiologia z elementami immunologii, fizjologia zwierząt, ekofizjologia, podstawowe techniki inżynierii genetycznej, metabolity wtórne roślin, biotechnologia w ochronie środowiska, technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego, sterowanie metabolizmem, regulacja cyklu komórkowego, ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii, toksykologia.

Za sprawą realizowanych specjalności oraz przedmiotów w nich zawartych studenci rozwijają umiejętności z zakresu chemii procesów biotechnologicznych, enzymologii, toksykologii, technologii przemysłów biotechnicznych, projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych, wykorzystywania drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych, jak również w zakresie mikrorozmnażania roślin. Lista poznanych podczas studiów zagadnień jest niezwykle długa, dlatego też bardzo szeroki jest obszar zawodowy, w którym mogą uczestniczyć absolwenci tego kierunku. Osoby, które ukończyły Biotechnologię na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, przemyśle rolniczym, laboratoriach badawczych i analitycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, przemyśle farmaceutycznym, służbach sanitarnych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Ewelina, studentka Biotechnologii mówi:

„Bardzo się cieszę, że dostałam się na Uniwersytet Zielonogórski, ponieważ nie chciałam wyjeżdżać z rodzinnego miasta na studia. A tutaj mam wszystko, co potrzebne do rozwoju i zdobywania wiedzy. UZ to świetna uczelnia, którą mogę polecić każdemu.”

 

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Studia w Zielonej Górze

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Zielona Góra

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • biologii eksperymentalnej,
 • stosowania technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • metod bilansowania procesów biochemicznych,
 • technologii przemysłów biotechnicznych,
 • mikrobiologii żywności,
 • wykorzystywania drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle rolniczym,
 • laboratoriach badawczych i analitycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • terenowych stacjach badawczych,
 • instytucjach zajmujących się ochroną przyrody,
 • służbach sanitarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia lub rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)