Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia – Uniwersytet Zielonogórski 2021

Biotechnologia jest dziedziną nauki, posługującą się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmującą różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Jej osiągnięcia znajdują praktyczne zastosowanie głównie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska. Biotechnologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, po ukończeniu którego można podjąć pracę w laboratoriach badawczych, diagnostycznych, czy takich, w których prowadzone są działania z materiałem biologicznym. Czy studia są trudne? Na pewno wymagające, ale dla lubiących biologię, chemię i matematykę będzie to czysta przyjemność. A gdzie zgłosić się na studia? Na Uniwersytet Zielonogórski, gdzie Biotechnologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim ma na celu pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z biochemią, bioinformatyką, biologią komórki, genetyką, mikrobiologią i immunologią i uczą się wykorzystywać je w obszarze biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, czy też prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz różnego rodzaju eksperymentów. Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: inżynieria bioprocesowa, chemia ogólna, fizyka dla przyrodników, matematyka dla przyrodników, podstawy biologii, biochemia, chemia fizyczna, genetyka ogólna, mikrobiologia z elementami immunologii, fizjologia zwierząt, ekofizjologia, podstawowe techniki inżynierii genetycznej, metabolity wtórne roślin, biotechnologia w ochronie środowiska, technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego, sterowanie metabolizmem, regulacja cyklu komórkowego, ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii, toksykologia.

Za sprawą realizowanych specjalności oraz przedmiotów w nich zawartych studenci rozwijają umiejętności z zakresu chemii procesów biotechnologicznych, enzymologii, toksykologii, technologii przemysłów biotechnicznych, projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych, wykorzystywania drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych, jak również w zakresie mikrorozmnażania roślin. Lista poznanych podczas studiów zagadnień jest niezwykle długa, dlatego też bardzo szeroki jest obszar zawodowy, w którym mogą uczestniczyć absolwenci tego kierunku. Osoby, które ukończyły Biotechnologię na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, przemyśle rolniczym, laboratoriach badawczych i analitycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, przemyśle farmaceutycznym, służbach sanitarnych.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Ewelina, studentka Biotechnologii mówi:

„Bardzo się cieszę, że dostałam się na Uniwersytet Zielonogórski, ponieważ nie chciałam wyjeżdżać z rodzinnego miasta na studia. A tutaj mam wszystko, co potrzebne do rozwoju i zdobywania wiedzy. UZ to świetna uczelnia, którą mogę polecić każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • biologii eksperymentalnej,
 • stosowania technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • metod bilansowania procesów biochemicznych,
 • technologii przemysłów biotechnicznych,
 • mikrobiologii żywności,
 • wykorzystywania drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle rolniczym,
 • laboratoriach badawczych i analitycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • terenowych stacjach badawczych,
 • instytucjach zajmujących się ochroną przyrody,
 • służbach sanitarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia lub rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki biologiczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Biologicznych UZ

Komentarze (0)