Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – Uniwersytet Zielonogórski

Trudno wyobrazić sobie świat bez ciągłego rozwoju medycyny. Nie chodzi tylko o odkrywanie nowych lekarstw, wirusów czy szczepów bakterii, lecz także o prace nad nowoczesną aparaturą medyczną, urządzeniami diagnostycznymi, czy oprzyrządowaniem obrazującym. Właśnie to obszaru tych działań niezbędna jest inżynieria biomedyczna, czyli nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Studiowanie jej polega przede wszystkim na zdobywaniu umiejętności projektowania, tworzenia i obsługi specjalistycznej aparatury, która wykorzystuje możliwości technologii teleinformatycznych, elektronicznych, materiałowych i informatycznych. A gdzie można studiować Inżynierię biomedyczną? Na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada pozyskanie najnowszej wiedzy o człowieku, podstawach konstrukcji i projektowania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, nanotechnologii, projektowania implantów, diagnostyki medycznej, biomechaniki, biomateriałów, czy też analizowania i projektowania układów elektronicznych oraz urządzeń mikroprocesorowych dla potrzeb medycyny. Studenci uczą się formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą projektowania, modelowania, opracowania technologii i konstrukcji, a także projektować eksperymenty. Inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: biologia człowieka, chemia, elementy algebry i analizy matematycznej, języki programowania, wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie, zarys anatomii i fizjologii, biochemia, biofizyka, chemia analityczna, grafika komputerowa, mechanika i wytrzymałość materiałów, metody badań biomateriałów, metody numeryczne, metody statystycznej analizy danych, przedsiębiorczość i zarządzanie jakością, elektroniczna aparatura medyczna, projektowanie implantów i narzędzi chirurgicznych, systemy kontrolno- pomiarowe, techniki wytwarzania wyrobów medycznych, dynamika układu ruchu, techniki obrazowania medycznego.

Realizowane w programie Inżynierii biomedycznej zajęcia mają priorytetowy cel, a jest nim praktyczne poznanie zagadnień medycznych oraz zagadnień z obszaru nauk technicznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem, rehabilitantem, producentem sprzętu medycznego. Czy można zająć się po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i technologią urządzeń mechanicznych, jednostkach odbioru handlowego, placówkach służby zdrowia, jednostkach naukowo- badawczych, firmach informatycznych, administracji.

Inżynieria biomedyczna jako kierunek kształcenia coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych uczelni, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność, ale także może budzić pewne zagubienie wśród kandydatów. Jeśli chcemy podjąć naukę na tym kierunku i planujemy studiować w Zielonej Górze, warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Magda, studentka Inżynierii biomedycznej mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim już trzeci rok i od początku studiów mam świadomość, że wybór akurat tej uczelni to była dobra decyzja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biomedyczną na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania metod matematycznych do opisu zagadnień technicznych,
 • analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych,
 • opracowywania i wykorzystywania programów narzędziowych, baz danych, programowania proceduralnego i obiektowego,
 • metod analizy i obróbki obrazu w realizacji zadań,
 • stosowania i eksploatacji sensorów,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • projektowania, stosowania i eksploatacji elektronicznej aparatury medycznej,
 • implantów i sztucznych narządów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i technologią urządzeń mechanicznych,
 • jednostkach odbioru handlowego,
 • placówkach służby zdrowia,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • firmach informatycznych,
 • administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym UZ

Komentarze (0)