Jazz i muzyka estradowa

Jazz i muzyka estradowa

Jazz i muzyka estradowa

Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

Jazz i muzyka estradowa – Uniwersytet Zielonogórski 2021

Studia na kierunku jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • harmonia jazzowa
 • improwizacja
 • warsztat instrumentalny jazzowy
 • podstawy big- bandu
 • zasady muzyki
 • dykcja i recytacja
 • praktyka w zakresie akompaniamentu
 • podstawy marketingu w kulturze muzycznej
 • podstawy literatury i historii jazzu
 • kształcenie słuchu

 

Jazz to prawdziwa i specyficzna mieszanka, która powstała pod koniec XIX wieku na bazie zarówno harmoniki, czy instrumentacji, ale przede wszystkim emocji, jakie drzemały w tych, którzy stali się prekursorami tego gatunku. Choć opisywanie słowami muzyki nie jest do końca potrzebne, to jednak muzyka jazzowa posiada wiele cech odróżniających od innych gatunków. Swoista pulsacja rytmiczna, improwizacja, indywidualne kształtowanie materiału dźwiękowego przez wykonawców. Studia muzyczne możemy śmiało określić wyjątkowymi, ponieważ nie tylko dostarczają wiedzy z konkretnego zakresu, ale przede wszystkim rozwijają wrażliwość i nietuzinkowe umiejętności. Muzyka łagodzi obyczaje. Ale dostarcza też wrażeń, wpływa na ludzkie emocje i co równie istotne, łączy ludzi specjalnym językiem, którym posługują się wszyscy na świecie. Chociaż studia w zakresie dziedzin sztuki dominują na uczelniach artystycznych, to na edukacyjnej mapie kraju można odnaleźć miejsce, w którym muzyka rozbrzmiewa pośród innych, nieartystycznych dyscyplin. Tym miejscem jest Uniwersytet Zielonogórski, gdzie kierunek Jazz i muzyka estradowa prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno- wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Studenci uczą się prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury, profesjonalnej obsługi akustycznej i nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej, a także komponowania i aranżowania utworów muzycznych w zróżnicowanej stylistyce. Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: harmonia jazzowa, improwizacja, warsztat instrumentalny jazzowy, podstawy big- bandu, zasady muzyki, dykcja i recytacja, praktyka w zakresie akompaniamentu, podstawy marketingu w kulturze muzycznej, podstawy literatury i historii jazzu, kształcenie słuchu, specjalistyczna literatura muzyczna, propedeutyka instrumentacji, autoekspresja ciała i głosu, interpretacja piosenki z podstawami gry aktorskiej, podstawy prowadzenia zespołów z metodyką, praktyka w zakresie realizacji dźwięku, instrumentoznawstwo z akustyką, warsztat wokalny, praktyka w zakresie prelekcji i krytyki muzycznej.

Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim to kierunek posiadający charakter drogi, przez którą przeprowadzani są studenci, aby odnaleźli swój styl i osobowość jako wykonawcy, czy kompozytorzy. Realizowane w programie zajęcia mają przygotować ich do przyszłych, zarówno grupowych jak i indywidualnych, publicznych występów oraz roli jaką będą pełnić w mediach, a także rozwinąć w nich umiejętność dzielenia się z innymi swoją pasją. Po zakończeniu nauki, absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, rozgłośniach radiowych, agencjach koncertowych, różnorodnych zespołach muzycznych, studiach nagraniowych.

Zielona Góra to istotny i ciekawy ośrodek akademicki na mapie naszego kraju. Osoby zainteresowane pozyskaniem solidnego wykształcenia bez trudu znajdą dyscyplinę, w której chcieliby się rozwijać. Planując studiować Jazz i muzykę estradową warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten właśnie kierunek. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Karolina, studentka Jazzu i muzyki estradowej mówi:

„Uniwersytet Zielonogórski to istna mieszanka osobowości, kolorów i charakterów. Co ważne, każdy student otrzymuje najlepsze możliwości i narzędzia do rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania swoich pasji i wiedzy na ich temat. To miejsce dla ludzi ambitnych, pomysłowych, chętnych do rzetelnej nauki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Jazz i muzykę estradową na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współpracy w dużym zespole instrumentalnym i chóralnym,
 • definiowania i prawidłowej intonacji interwałów,
 • praktycznego wykorzystywania możliwości brzmieniowych instrumentów w procesie aranżacji,
 • historii jazzu,
 • komponowania i aranżowania utworów muzycznych w zróżnicowanej stylistyce, formie, ekspresji i obsadzie instrumentalnej,
 • improwizacji,
 • prawidłowego używania systemów nagłaśniających do budowania obrazu dźwiękowego wykonywanego utworu muzycznego,
 • techniki nagłośnienia,
 • posługiwania się harmonią jazzową,
 • techniki pracy w studio.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Jazz i muzyka estradowa:

Absolwent kierunku Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • rozgłośniach radiowych,
 • agencjach koncertowych,
 • różnorodnych zespołach muzycznych,
 • studiach nagraniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: sprawdzian z predyspozycji muzycznych, punktowany w skali 0 – 25 punktów, sprawdzian umiejętności, punktowany w skali 0 – 75 punktów, sprawdzian uważa się za zdany, gdy liczba uzyskanych z niego punktów wyniesie 40.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia muzyczne wybrać

Studia na kierunku Jazz i muzyka estradowa - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki muzyczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Artystycznym UZ

Komentarze (0)