Studia muzyczne

Studia muzyczne

Studia muzyczne

Największy wybór studiów

muzycznych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków muzycznych i sprawdź gdzie możesz studiować  

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia muzyczne 2024

Studia muzyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia muzyczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane jest przeprowadzanie egzaminu wstępnego, którego wynik jest podstawą kwalifikacji.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia muzyczne to przestrzeń kształcenia, w której teoria spotyka się z praktyką. Studenci pozyskują liczne umiejętności, na przykład w zakresie gry na wybranym instrumencie, czy też dyrygentury, jak również wiedzę teoretyczną dotyczącą obecności muzyki w mediach, czy przestrzeni publicznej. W obszarze studiów muzycznych odnajdą się zatem osoby, które pragną tworzyć i wykonywać, jak również osoby, które chciałyby propagować i organizować.

Popularne kierunki muzyczne: dyrygentura, sztuki sceniczne, instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa, muzykologia, wokalistyka.

Studia muzyczne, z racji coraz większej różnorodności, przygotowują do karier zawodowych w różnych wymiarach i charakterach. To już nie tylko fundament pełnienia funkcji instrumentalisty, czy też pracy dydaktycznej. To również podstawa do wykonywania zajęć organizatorskich, menedżerskich, czy upowszechniających kulturę. Absolwentów studiów muzycznych można zatem spotkać w filharmoniach, teatrach, ośrodkach kultury, a także w mediach, agencjach koncertowych, czy studiach nagraniowych i firmach fonograficznych.

Wszyscy znamy powiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje. Czy to wystarczający argument, aby wejść głębiej w jej świat i poznawać wszelakie zagadnienia z nią związane? Walter Pater napisał, że „każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką”, zatem jeśli wytężona nauka na studiach jest sztuką, to możemy być bardzo blisko ideału.

 

 

KIERUNKI MUZYCZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historyczne praktyki wykonawcze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka improwizowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kameralistyka II stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Music in public space I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzyka w przestrzeni publicznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku I stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuki sceniczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Choreograficzne studia: prowadzenie zespołów tanecznych - taniec polski - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Chórmistrzostwa i emisja głosu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyrygentura chóralna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyrygentura symfoniczno-operowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dźwięk i audiosfera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Instrumentalistyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Instrumentalistyka jazzowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kompozycja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kompozycja i aranżacja jazzowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Muzyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Muzyka tradycyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Muzykoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Muzykoterapia w podejściu nordoff robbins - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie gry zespołowej w szkolnictwie muzycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie muzyki i historii muzyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie muzyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia na wydziale instrumentalnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prowadzenie zespołów instrumentalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia dyrygentury chóralnej i oratoryjno-kantatowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia instrumentalne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia kompozycji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia mistrzowskie w zakresie instrumentalistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia mistrzowskie w zakresie kameralistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia muzyki dawnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia śpiewu ansamblowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie instrumentalistki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie kompozycji specjalnej, komputerowej oraz muzyki teatralnej i filmowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie nauczania początkowego gry na instrumencie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie teorii i krytyki tańca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie wokalistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia wokalne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia wykonawstwa muzyki nowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Twórca muzyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wokalistyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MUZYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
T
V
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MUZYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunki muzyczne:

MUZYKOLOGIA

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki muzyczne:

MUZYKOLOGIA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki muzyczne:

MUZYKOLOGIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki muzyczne:

MUZYKOLOGIA

Uniwersytet Rzeszowski

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna w Łodzi

Akademia Muzyczna w Katowicach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

STUDIA MUZYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
C
D
I
K
M
N
P
R
S
T
W
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach muzycznych

Jak wyglądają studia na kierunkach muzycznych

Studia muzyczne, choć rzadko funkcjonuje taka klasyfikacja, możemy podzielić na praktyczne i teoretyczne. Zasadniczo każda uczelnia muzyczna oferuje kandydatom na studia kierunki kształcenia, które mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności- na przykład związanych z grą na instrumencie, a także pozyskiwanie wiedzy związanej z zasadami i teorią muzyki.

 

Dziedzina sztuki, na której się skupiamy, jest bardzo barwna i składa się z wielu elementów, lecz mimo to, praktycznie nie istnieje jeden wspólny program szkół wyższych w zakresie kształcenia muzycznego. Jakie kierunki kształcenia składają się na studia muzyczne?

Na przykład:

 • Kompozycja,
 • Dyrygentura,
 • Teoria muzyki,
 • Rytmika,
 • Choreografia i teoria tańca,
 • Reżyseria dźwięku,
 • Instrumentalistyka.

 

Od razu należy zaznaczyć, że nie na każdej muzycznej uczelni tak samo wygląda oferta dydaktyczna; punktem stałym bywa zazwyczaj Instrumentalistyka, choć może się ona różnić wyborem instrumentów prowadzących. Jakie przedmioty składają się na programy nauczania?

Pozostając przy Instrumentalistyce powiedzmy, że w planach zajęć widnieją takie zagadnienia jak:

 • instrument główny,
 • kameralistyka,
 • praktyka estradowa,
 • kształcenie słuchu,
 • historia muzyki z literaturą,
 • analiza dzieła muzycznego,
 • sekcyjne studia orkiestrowe.

 

Jak widzimy plan zajęć zawiera w sobie przedmioty praktyczne oraz teoretyczne.

Czy podobnie wyglądają programy innych kierunków? Patrząc na program studiów kierunku Dyrygentura widzimy, że zawiera w sobie takie przedmioty jak: czytanie partytur, dyrygowanie chórem, instrumentacja, kontrapunkt, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, harmonia, praktyka operowa, historia muzyki z literaturą muzyczną. Także występuje podział na zagadnienia praktyczne i teoretyczne.

 

Co nam to mówi?

Wiedza teoretyczna jest niezwykle istotna w nauce muzyki, niezależnie od stopnia wtajemniczenia, choć nie zawsze musi się ona przekładać na siłę umiejętności praktycznych. Operując podziałami, studia muzyczne możemy podzielić jeszcze na twórcze i odtwórcze i żaden student nie powinien obrazić się na tę kategoryzację.

 

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach muzycznych

Ile trwają studia na kierunkach muzycznych

Studia muzyczne trwają łącznie pięć lat i prowadzone są na zasadach podziału na pierwszy i drugi stopień. Kształcenie muzyczne nie zawiera dodatkowych szkoleń i kursów, czy też warsztatów przygotowujących do wykonywania zawodu, zatem absolwenci szkół wyższych od razu po otrzymaniu dyplomu mogą przystąpić do rozpoczęcia pracy zawodowej.

 

Dodatkowo, uczelnie muzyczne prowadzą międzywydziałowe studium pedagogiczne, umożliwiające studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia w ramach studium pedagogicznego obejmują:

 • blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych,
 • dydaktykę przedmiotową,
 • przedmioty uzupełniające
 • praktyki pedagogiczne.

 

Czy w ramach studiów muzycznych, a potem sfery zawodowej istnieje samokształcenie? Oczywiście, że tak. W przypadku teorii i zasad muzyki ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności nie jest specjalnie istotne, gdyż zasady te nie ulegają zmianom i można założyć, że prędko tak się nie stanie, tak w przypadku obszarów praktycznych, takich jak choćby Reżyseria dźwięku, Wokalistyka czy Instrumentalistyka nieprzerwane doskonalenie techniki i umiejętności jest czymś absolutnie niezbędnym.

Można to porównać do treningu sportowego. Im dłużej i lepiej chcemy wykonywać zawód muzyka, tym mocniej musimy ćwiczyć i rozwijać umiejętności, zatem w niektórych obszarach kształcenie nigdy się nie kończy.

Zobacz jakie są: studia muzyczne I stopnia  |  studia muzyczne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Wymagania na studia muzyczne są…oczywiste. Dlaczego? Bo każdy kandydat na te studia musi charakteryzować się słuchem muzycznym, wrażliwością muzyczną i podstawami z zakresu wiedzy o muzyce i jej zasadach.

 

Naturalnie, z racji tego, że studia muzyczne, przynajmniej w znacznym zakresie, są studiami praktycznymi za proces rekrutacji odpowiada nie tylko konkurs świadectw, ale przede wszystkim egzamin kwalifikacyjny. Jak to on wygląda? Przebieg sprawdzianów może różnić się w zależności do konkretnego kierunku oraz uczelni, toteż niechaj za przykład posłużą nam: Kompozycja i teoria muzyki oraz Dyrygentura, realizowane w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Rekrutacja na pierwszy kierunek podzielony jest na dwa etapy- kierunkowy i uzupełniający. Etap I (jeśli wybieramy specjalność Kompozycja) zakłada przegląd prac kompozytorskich kandydata, badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium, technik kompozytorskich, najważniejszych twórców i dzieł muzyki XX i XXI wieku, identyfikacja zainteresowań artystycznych. Jeśli wybieramy specjalność Teoria muzyki to etap I zakłada omówienie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie o nazwie „Teoria muzyki.

Studia, interpretacje, dokumentacje”, oraz badanie predyspozycji muzyczno- teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno- naukowych. Etap II dzieli się na poszczególne zagadnienia: kształcenie słuchu, harmonia, czytanie a vista na fortepianie, omówienie wybranych kompozycji. Nietrudno zagubić się w wymaganiach egzaminacyjnych, choć przedstawiliśmy tylko ich ogólny zarys. Niektóre uczelnie organizują kursy przygotowawcze na niektóre kierunki, na przykład Dyrygenturę i Wokalistykę.

Rozważając przystąpienie do takiego kursu, należy zwrócić uwagę na to, czy prowadzone są odpłatnie czy nieodpłatnie. Mówiąc o wymaganiach na studia muzyczne, należy podkreślić, że nie są to studia do których można przystąpić „z ulicy”, z powodu braku innych pomysłów na studia, czy dla zabicia czasu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, iż studia muzyczne wybierają zazwyczaj te osoby, które mają za sobą już lata kształcenia muzycznego i edukacja wyższa w tym zakresie jest, po prostu, kontynuacją tej drogi.

Kierunki muzyczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach muzycznych

Jaka praca po studiach na kierunkach muzycznych

Studia muzyczne należą do grona charakterystycznych i szczegółowych w swoich ramach, dlatego ich absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności składające się na konkretny fach, konkretną specjalność. Warto zaznaczyć, ze studia muzyczne nie prowadzą do jednego zawodu – muzyka.

 

Profesji związanych z muzycznym wykształceniem jest odrobinę więcej i uzależnione są od ukończonego kierunku kształcenia. Ogólnie rzecz ujmując, absolwenci tego obszaru kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie w roli:

 • muzyków,
 • dyrygentów,
 • kompozytorów,
 • reżyserów dźwięku,
 • akustyków,
 • nauczycieli gry na instrumencie i zasad muzyki,
 • dziennikarzy muzycznych,
 • lutników,
 • aktorów,
 • bądź realizować się jako soliści.

 

Muzyka jest taką dziedziną, dzięki której można wykonywać kilka zawodów, nie ograniczając się wyłącznie do jednego. Można łączyć pracę sceniczną z estradową i dziennikarską. Można łączyć pracę sceniczną z rolą wykładowcy.

Możliwości jest całkiem sporo i tylko od nas zależy, która konfiguracja wyda nam się najlepsza. Co równie istotne, zawody związane z muzyką można wykonywać w dowolnym miejscu na świecie i takie przypadki nie są odosobnione. Aby zrealizować podobny pomysł, należy oprócz umiejętności muzycznych zadbać o umiejętności językowe.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach muzycznych

Czy warto iść na studia na kierunkach muzycznych

Można śmiało założyć, że niejeden kandydat na studia zastanawia się nad słusznością swojego wyboru. Wątpliwości mogą pojawiać się niezależnie od obranego kierunku, zwłaszcza gdy myślimy o kształceniu wyższym w aspekcie późniejszej pracy zawodowej.

 

Czy warto studiować? Czy studia nie są przereklamowane? Czy są studia lepsze i gorsze? Odpowiedzi na takie pytania szukał niejeden młody człowiek. Czy łatwiej zdecydować się na studia muzyczne? Jeśli tak, to co najmocniej za nimi przemawia? Zastanawiając się nad studiami muzycznymi należy wiedzieć o tym, że rynek pracy związany z kulturą i sztuką jest specyficzny i nigdy nie daje pewności co do pracy, wykonywanych obowiązków, a zatem również zarobków.

 

Niestety, choć zawody muzyczne możemy określić mianem niszowych, to nie oznacza to, że są traktowane wyjątkowo i płyną za tym nieskończone korzyści.

W gronie osób posiadających wykształcenie muzyczne tworzą się grupy; jedna grupa zbiera osoby, które pracują w wyuczonym zawodzie, a druga grupa składa się z ludzi, którzy po pewnym czasie diametralnie zmieniła swoje obszary pracy zawodowej.

 

Ale muzyka to pasja. Jeśli bardzo mocno jest się związanym z jakąś dziedziną, to trudno myśleć o tym, że mogłoby się robić w życiu coś innego. Jak już wspomnieliśmy, studia muzyczne należą do tych, których nie wybiera się z innych powodów niż pasja i zainteresowanie muzyką. Wtedy, co oczywiste, należy je wybrać i rozwijać się w tym, co lubi się najbardziej.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Co dadzą ci studia na kierunkach muzycznych

Co dadzą ci studia na kierunkach muzycznych

Wszyscy dobrze wiemy, że studia również mogą posiadać zalety i wady. Wiemy także o tym, że w ramach interesujących nas kierunków kształcenia realizowane są przedmioty, które wydają się zbędne, nudne, stanowiące wypełnienie luk w planach zajęć.

 

Idąc na studia należy patrzeć na plusy, pozytywne aspekty, dzięki którym wybraliśmy właśnie ten a nie inny kierunek.

Studia muzyczne dają wiele dobrego w różnych sferach – umiejętności i emocji. Studia muzyczne rozwijają wyobraźnię i naprawdę nieźle trenują nasz umysł. Tworząc w głowie, a potem przelewając na papier, bądź już na konkretne instrumenty swoje pomysły wynosimy swoje myślenie na wysoki poziom.

 

Mawia się, że nauki ścisłe uczą abstrakcyjnego myślenia. Naturalnie, to prawda, ale studia muzyczne czynią to równie dobrze. Ponadto, rozwijają w nas wrażliwość, nie tylko na dźwięki, ale także na inne znaki i sygnały.

 

Muzyka, tak jak każda dziedzina sztuki, buduje w nas potrzebę poszukiwania piękna, a także dzielenia się nim z innymi. Studia muzyczne – co hiper oczywiste – dają umiejętności gry na instrumencie.

Dla kształcących się w tym obszarze to, po prostu, zdolność gry na instrumencie, ale dla pozostałych osób, niewtajemniczonych w muzykę, to niemal moc super bohatera. A jeśli potrafimy grać na instrumencie bardziej oryginalnym niż fortepian, to podziw u kolegów rośnie jeszcze bardziej. Studia muzyczne mogą dać bardzo wiele, na dodatek o charakterze wyjątkowości. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy liczba osób rozumiejących i czujących muzykę zdecydowanie maleje.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach muzycznych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach muzycznych

Wspomnieliśmy o zaletach i wadach studiów w ogólnym charakterze. W akapicie powyżej naszkicowaliśmy pozytywne cechy studiów muzycznych, ale niestety posiadają one także wady. Czego mogą nam nie dać studia muzyczne?

 

Studia muzyczne możemy podzielić na twórcze i odtwórcze. Zbyt duże skupienie się na jednej rzeczy, jednym temacie, jednym zagadnieniu może, w pewnym sensie, odciągnąć nas od innych obszarów rzeczywistości. Zdarza się, że studenci uczelni muzycznych obcując wyłącznie z twórczością wielkich mistrzów zapominają, że poza ich dokonaniami także istnieje muzyka. Znając na pamięć każdą nutę w „Polonezie As- dur, op. 53” Fryderyka Chopina, nie kojarzymy ani jednej piosenki zespołu Pink Floyd.

 

Niestety, kształcenie na studiach muzycznych nie prowadzi do szerokiej wiedzy o muzyce. Czy coś jeszcze? Studia muzyczne mogą nie dać pewności związanej z życiem zawodowym.

Nie trzeba być bardzo wtajemniczonym, aby wiedzieć, że muzycy nie są bardzo często poszukiwani na rynku pracy.

 

Bywa i tak, że osoby związane ze sztuką muszą opuszczać swoje rodzinne miasta, aby wykonywać wyuczony zawód, a po pewnym czasie znowu przenosić się w inne miejsce na mapie. Nie dla wszystkich taka forma może być wygodna.

Mówiąc o wygodzie warto wspomnieć o tym, że studia muzyczne mogą nie dać także solidnego odpoczynku, gdyż zdarza się tak, że osoby z kręgu muzyki działają na różnych płaszczyznach, czyli wykonują obowiązki nie jednym miejscu, a w kilku. Wybierając studia muzyczne warto zwrócić uwagę na aspekty, które się z nimi wiążą i być przygotowanym na różne scenariusze.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach muzycznych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach muzycznych

Niezależnie od tego, jaki kierunek kształcenia dla siebie wybraliśmy należy dokładnie sprawdzić warunki rekrutacji.

 

Proces kwalifikacyjny na studia muzyczne zazwyczaj składa się z egzaminów praktycznych i lepiej wiedzieć na czym one polegają, jaka wiedza i umiejętności będą od nas wymagane. Na studia muzyczne nie da się, po prostu, pójść w ciemno.

Trzeba sprawdzić także informację, czy kierunek, który sobie wymarzyliśmy realizowany jest na uczelni, która została przez nas wybrana. Warto zaznajomić się z programami nauczania, aby nie czuć zaskoczenia faktem, że nie istnieją takie przedmioty jak „historia rock ‘n’ rolla”, czy „ukryte treści w twórczości zespołu Metallica”.

Studia muzyczne nie oznaczają, że poznamy na nich wszystkie obszary związane z tą dziedziną sztuki. Odchodząc od tematu muzyki, dobrze jest zaznajomić się z ogólnymi regułami studiowania i poznać, na przykład, zasady przyznawania stypendiów. Wszystko może się przydać.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia muzyczne na kierunkach muzycznych – zaoczne

Studia muzyczne na kierunkach muzycznych – zaoczne

Prawdopodobnie do końca świata będą prowadzone dyskusje na temat różnic wynikających ze studiów dziennych i studiów zaocznych.

 

Niewykluczone, że dwa obozy będą obsypywać się argumentami, walcząc o tytuł lepszych, ciekawszych i wygodniejszych.

Nie trzeba być specjalnie wtajemniczonym, aby wiedzieć, że studia dzienne odbywają się w cyklu od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne w weekendy, w ramach tzw. zjazdów. Czy podobnie wygląda to na studia muzycznych? Oczywiście, studia muzyczne zawierają kierunki kształcenia, które prowadzone są w trybie zaocznym, ale należy pamiętać o tym, że uzależnione jest to od uczelni.

Nie każdy kierunek prowadzony jest w takiej formie, gdyż nie zawsze może być to, po prostu, wykonalne. Dlatego zanim wybierze się niestacjonarną formę nauki, należy sprawdzić czy taka możliwość istnieje na wybranym przez nas kierunku.

Sprawdź jakie są studia muzyczne zaoczne

 

 

Studia muzyczne na kierunkach muzycznych – opinie

Studia muzyczne na kierunkach muzycznych – opinie

Ryszard Wagner powiedział, że „muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy”. Odnośnie ostatniego słowa w tym cytacie, warto zaznaczyć, że nie tylko sama muzyka, ale i studia bywają nierzadko tematem rozmów, a nawet burzliwych dyskusji.

 

Rozmówcy wymieniają się różnymi opiniami: „studia są niepotrzebne”, „studia są ważne”, „studia to strata czasu”, „studia dają przyszłość”…argumenty można wymieniać w nieskończoność.

Czy studia muzyczne także mogą być tematem takich polemik? Oczywiście, że tak, bo zawsze znajdą się osoby, które będą chciały przechylić szalę na swoją stronę odnośnie tego, czy omawiany obszar kształcenia jest ciekawy, pożądany i wiąże się z dobrymi zarobkami w przyszłości.

Zdarza się tak, że osoby trzecie na wieść o tym, że kształcimy się na studiach muzycznych wyobrażają sobie tylko to, że nieustannie gramy na instrumencie i uczymy się na pamięć IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. A jak jest naprawdę? Co do powiedzenia mają studenci tego obszaru kształcenia?

 

Paulina, studentka III roku Instrumentalistyki z Warszawy mówi:

„Wybór studiów muzycznych był dla mnie czymś oczywistym, gdyż gram na skrzypcach od szóstego roku życia i przeszłam wszystkie etapy edukacji muzycznej. Od samego początku wiedziałam, albo bardziej moi rodzice, że będę skrzypaczką. Z muzyką jest trochę jak ze sportem. Zaczynasz od dziecka i skupiasz się tylko na tym. Nic poza muzyką praktycznie nie istnieje. Dla mnie to dobre rozwiązanie, bo wiem co chcę osiągnąć i wkładam w to całą energię.”

 

Maciek, student II roku Jazzu i muzyki estradowej z Katowic dodaje:

„Aby wybrać studia muzyczne trzeba muzykę kochać. Nie lubić, nie interesować się nią, tylko kochać. Reszta się nie liczy. Studia muzyczne to nie okres kilku lat spędzony na uczelni. To sens życia, pomysł na życie. „ 

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

Komentarze (1)

Robert odpowiedz

Polecam te studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego! :) :)