Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • socjologia
 • psychologia
 • fizjologia
 • pedagogika
 • biochemia

 

Historia zawodowego pielęgniarstwa sięga XIX wieku i jest nierozerwalnie związana z rozwojem medycyny oraz przemianami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi na świecie. Szczególny nacisk należy położyć na wyraz „zawodowego”, gdyż nietrudno odgadnąć, że pomoc chorym była świadczona od zarania dziejów. Pielęgniarstwo to tzw. profesja zaufania publicznego, bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo tuż obok zawodu strażaka. To także dyscyplina niełatwa, wymagająca zarówno wiedzy, jak i konkretnych umiejętności. Do jej wykonywania potrzebny jest dyplom studiów wyższych. Na pielęgniarstwo I i II stopnia zaprasza m. in. Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Studenci Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują kształcenie w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznych w Warszawie: Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM oraz Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM. Zajęcia praktyczne odbywają również w jednostkach specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Centrum Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka. Podczas zajęć dydaktycznych korzystają z Centrum Symulacji Medycznych, gdzie nauka odbywa się przy użyciu innowacyjnych metod i technik kształcenia, opartych na nowych technologiach. W procesie nauczania w WUM wykorzystywany jest także e-learning oraz promowana jest metoda kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.

Studia w Warszawie dają wiele możliwości edukacyjnych, także na kierunku pielęgniarskim. Osoby zainteresowany zdobyciem wiedzy w tej dziedzinie mogą m. in. podjąć studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jakie opinie ma kierunek pielęgniarski na WUMie?

Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to więcej niż nauka zawodu. To zdobywanie ważnych kwalifikacji zawodowych, ale również rozwijanie wrażliwości, empatii i odpowiedniego sposobu patrzenia na drugiego człowieka.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza wyznaczonej przez zajmowane funkcje, w tym do: wykonywania świadczeń pielęgnacyjnych i zapobiegawczych, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (jako uczestnik zespołu opieki zdrowotnej),
 • promocji i edukacji zdrowotnej,
 • podejmowania działań zmierzających do rozwoju praktyki pielęgniarskiej,
 • podejmowania badań naukowych.
 • dokumentowania wykonywanej pracy,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek i położnych, może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • sanatoriach i uzdrowiskach,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt; Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych; Czynny udział w konferencjach naukowych; Uzyskane nagrody/wyróżnienia; Udział w szkoleniach/kursach/projektach; Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)